2023-10-17

Säkerhet i molnet – Del 4 av 9

”Säkerhet i molnet finns i vårt DNA”

Iloq levererar sina digitala lösningar till allt från brf-föreningar till kritisk infrastruktur. Exempelvis har Tierp kommun (bilden) valt Iloq för att öka säkerheten i sina VA-anläggningar.

Iloq levererar sina digitala lösningar till allt från brf-föreningar till kritisk infrastruktur. Exempelvis har Tierp kommun (bilden) valt Iloq för att öka säkerheten i sina VA-anläggningar.

Sent påbörjad, men nu i full blom. Så skulle man kunna sammanfatta digitaliseringen inom lås och passerkontroll. Nu händer det verkligen.

En pionjär som brutit mark är finska Iloq som redan vid första produktlanseringen 2007 förstod värdet i digitala lösningar, för att skapa mervärden för kunderna. Molnlösningar är en del av iloqs DNA, enligt Christer Wiberg, landschef för Iloq i Sverige, som Detektor intervjuat.

Nyligen kom en rejäl bekräftelse på genomslagskraften för molnbaserade lösningar för lås och passerkontroll i Sverige då det meddelades att Göteborgs alla offentliga skolor valt att låta installera iLoqs S5 för15 500 dörrar – att addera till de cirka 6 000 dörrar i skolorna som redan använder Iloq-lösningen.

Christer Wiberg, kan du kortfattat förklara S5-lösningen är för någonting?

Christer Wiberg, landschef för Iloq i Sverige
Christer Wiberg, landschef för Iloq i Sverige

– Den baseras på en molnbaserad SaaS-plattform som förenar världens första självladdande digitala låssystem och världens första mobilbaserade passersystem som genererar energi genom NFC-tekniken. Lösningen, med digitala lås som varken använder fysiska nycklar, kablar eller batterier, är designad för att maximera säkerheten, minimera administrationstiden och miljöpåverkan samt sänka livscykelkostnaderna och öka värdet på kundens fastigheter.

Och nu har även Göteborgs kommunala skolor valt att installera Iloq S5, vad var avgörande för detta beslut?

– Kostnadsbesparingarna, hållbarheten och den förenklade administrationen kring nyckelhanteringen var avgörande för Göteborgs stads val av den digitala låslösningen. Att administratören kan uppdatera tillträde till skolornas dörrar i realtid samtidigt som personalen enbart behöver ha en fysisk nyckel i sin hand till alla skolors dörrar, underlättar för verksamheten, spar pengar och ökar säkerheten.

Hur viktigt är den här beställningen från Göteborgs grundskoleförvaltning för Iloq?

– Så klart att den är viktig då det är den största ordern någonsin i Sverige och då den väsentligen stärker vår position på marknaden för skolsäkerhet. Men ordern är också ett stort genombrott för digitala lås i skolor i Sverige överhuvudtaget.

Iloq har också satsat på flerbostadsmarknaden, vad driver den marknaden?

– När det gäller flerbostadsbolag eller brf-föreningar kan det till exempel handla om att integrera låssystemet till bokning av tvättstugan. Många har redan porttelefon och tvättstugebokning och när de överväger att skaffa ett nytt låssystem vill de enkelt sy ihop det till en gemensam plattform. Detta gäller framför allt större bostadsrättsföreningar som vill jobba på ett smidigt sätt.

Gäller intresset för låsen endast gemensamhetsutrymmena i fastigheterna?

– Det kan variera, beroende då vilken region vi talar om. I Stockholmsområdet vill bostadsrättsföreningarna ofta sätta in Iloqs lås i gemensamma utrymmen men inte i själva lägenhetsdörren. I övriga landet vill de vanligen att låsen även installeras på lägenhetsdörrarna. Generellt är dock trenden att allt fler väljer att sätta låsen både i gemensamma dörrar och lägenhetsdörrar samtidigt.

Förutom brf-föreningar används er mobillösning också numera av boende i flerbostadsfastigheten i Salnecke Park i Örsundsbro utanför Uppsala, där fastighetsägaren Lindborg & Söner var beställare. Där var ni med redan i byggfasen.

– Ja, det är ju en fördel då installationen kunde ske snabbt och smidigt, så att fastighetsägaren enkelt kunde programmera låsen till de boende när lägenheterna var klara för inflytt. Alla nyckelärenden skickas direkt till användarnas mobiltelefoner, vilket effektiviserar servicen och Lindborg & Söner slipper kostsamma åtgärder för låsbyten, eftersom systemet är helt fritt från nycklar.

Ni har också mark för molnbaserad passerkontroll- och lås i kritisk infrastruktur, bland annat till Caruna, en av de största eldistributionsbolagen i Finland och telekombolaget Cellnex i Sverige. Varför har ni lyckats bra även inom kritisk infrastruktur?

– Kanske för att vi var en av de första som kom med molntjänstbaserade låssystem och vi har lagt otroligt mycket fokus på säkerhet, i allt från nyckeln, låset i dörren till all kommunikation in till molntjänsten har vi hög kryptering och jättefokus på säkerheten. Sedan är det förstås att vår lösning är helt unik, då man slipper såväl kabeldragning som batterier och framför allt vår gröna approach när det gäller strömförsörjningen till låsen.

Kan du berätta mer om det?

– Strömmen som behövs för att ge tillträde genereras när nyckeln sätts i låset. Data mellan låscylindern och mikrochippet på nyckeln överförs med stark kryptering. När behörighet har beviljats frigörs spärren på låscylindern och låset kan öppnas genom att personen vrider nyckeln. När nyckeln tas ur cylindern avaktiveras låset igen.

Säkerhetsbranschen är ju känd för att vara konservativ. Hur kommer det sig att Ilog så tidigt lyckades så bra att leverera digitala molnbaserade lösningar?

– Kanske för att vi inte har något analogt arv, säkerhet i molnet finns i vårt DNA.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng