2023-10-20

Säkerhet i molnet – Del 9 av 9

RCO växer och satsar på säkerhet i molnet

Fredrik Sidhagen kan nu fokusera helt på vd-rollen i RCO Security Group – och göra det i nya fräscha lokaler i Frösundavik.

Fredrik Sidhagen kan nu fokusera helt på vd-rollen i RCO Security Group – och göra det i nya fräscha lokaler i Frösundavik.

RCO Security Group har etablerat sig i Frösunda i Solna. Niklas Roumeliotis har nyligen tillträtt vd-tjänsten i RCO Security och efterträtt Fredrik Sidhagen som därmed kan fokusera på att leda RCO Security Group. Lägg därtill att RCO Security etablerar sin första molnlösning för passerkontroll.

Det finns sålunda många anledningar att intervjua Fredrik Sidhagen.

RCO Group-bolagen RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock har flyttat delar av sin verksamheten till ett gemensamt kontor om 1 800 kvadratmeter centrala Frösunda i Solna. Det är där vi träffar Fredrik Sidhagen, vd för RCO Security Group.

Varför denna flytt?

– Att vi nu samlas på ett och samma kontor ska skapa mer puls, mer samarbete och fler synergier mellan bolagen. Det kommer att göra alla bolagen än mer konkurrenskraftiga.

Kan du konkretisera fördelarna?

– När vi nu är samlade kan vi korta ner beslutsvägar och framför allt få till en bättre dialog som på lång sikt kan bidra till att vi får ihop våra lösningar på ett bra sätt.

– Sedan är det ju så att vi har vuxit som grupp i flera bolag, men också i antal anställda. Vi är totalt 250 anställda inklusive konsulter, varav 140 tjänstemän har Frösunda som sitt kontor.

Kunde ni inte expanderat i RCO Securitys Järfälla-lokaler?

– De hade inte räckt till, men vi har ett 20-tal medarbetare kvar där eftersom vi inte har flyttat tillverkning och service. Och vi har även kvar personal och tillverkning i Spånga för Dinbox och i Halmstad för Swedlock.

Har flytten till Frösunda också att göra med er ambition att bli en mer attraktiv arbetsgivare?

– Absolut. Eftersom ett av våra strategiska mål är att bli branschens bästa arbetsgivare är det viktigt att hela tiden jobba med ledarskap, medarbetarskap och inte minst arbetsplatsutveckling. Flytten är ett viktigt steg för oss att modernisera oss som bolag och bli en mer attraktiv arbetsgivare för framtida anställda.

Du har själv släppt vd-rollen i RCO Security till Niklas Roumeliotis och kan helt fokusera på att leda RCO Security Group. Hur viktigt var det?

– För att driva RCO Group framåt på bästa sätt var det nödvändigt att göra dessa förändringar i vår ledningsstruktur. Jag är övertygad om att Niklas kommer att leda RCO Security mot nya höjder och jag ser fram emot att fokusera på moderbolaget för att främja övergripande tillväxt och affärsstrategier inom RCO Group.

Du leder RCO Security Group där företagsförvärven EasyAccess (Nimly), Dinbox och Swedlock ingår. Kan vi förvänta oss fler förvärv?

– Ja, säkert, men vi har ingen strategi som handlar om att vi ska skapa tillväxt genom förvärv enligt ”buy and build”-modellen. Vi vill i stället köpa bolag som adderar ett tydligt kundvärde mot våra prioriterade segment.

Och de segmenten är?

– Flerbostadsmarknaden är ett sådant segment. Det är brett och täcker, allt från BRF:er till allmännyttans flerbostadsfastigheter, där vi är väldigt starka.

– Tittar vi sedan på public, så är vi stora på kommunala fastigheter och här finns också skolor samt även kommunala fastighetsbolag med flerbostadsfastigheter. Även myndigheter ingår i det segmentet.

– Det tredje, och lite mer lite mer komplexa segmentet, kallar vi kommersiella fastigheter.

Så på vilka grunder har ni gjort era nuvarande förvärv ?

– Dinbox förvärvades för att vi ville skapa det digitala trapphuset, det vill säga en digital boendeupplevelse, där en och samma tagg tar den boende igenom porten, kan tömma sin postbox med digital namnskylt, boka sina tider i tvättstugan och i andra gemensamma utrymmen. Att skapa hela den digitala resan var logiken bakom förvärvet.

Hur förklarar du förvärvet av Swedlock?

Vi är totalt 250 anställda inklusive konsulter, varav 140 tjänstemän har Frösundavik som sitt kontor, säger Fredrik Sidhagen.
Vi är totalt 250 anställda inklusive konsulter, varav 140 tjänstemän har Frösundavik som sitt kontor, säger Fredrik Sidhagen.

– Swedlocks styrka kommer från att bolaget är leverantörer till verksamheterna. Så där vi fokuserade på fastigheterna har Swedlock sålt och levererat till hemtjänsten som är en verksamhet som bedrivs i hela kommunen. Den kombinationen tyckte vi var väldigt kraftfull, då vi genom förvärvet kunde leverera tjänster till såväl den enskilda fastigheter som till verksamheter på tvärsen i kommunen.

Säkerhetsbranschen går mot lite tuffare tider, inte minst på grund av stigande räntor. Särskilt utsatta torde leverantörer som är beroende av flerbostadssektorn vara.

Är RCO särskilt utsatt?

– Ja och nej. Vi har ju också en mycket mer diversierad portfölj än vad vi hade för några år sedan. Inom flerbostad blir vi så klart påverkade, eftersom nyproduktionen minskat med 50 procent. Historiskt har ROT-renoveringen kompenserat för det, men jag tror kanske inte att det kommer ske i samma utsträckning i den marknadsmiljö som vi har nu.

– Samtidigt är Public-segmentet stabilt. Kommunala fastighetsbolag riktar om sina budgetar på befintligt bestånd, så det är inte lika känsligt, men visst, det märks ändå.

Passerkontrollmarknaden i Sverige har i alla år dominerats av svenska fabrikat, men allt fler framstötar görs av internationella aktörer. Hur ser det ut på exportsidan för RCO?

– För RCO Security Group varierar det lite mellan bolagen. RCO Security exporterar till Norge, Finland och Danmark medan Nimly är riktigt stora i Norge, men exporterar också till Danmark. Din Box har Sverige som sin marknad, och bara en blygsam export till Norge.

Sträcker sig exportambitionerna enbart till den nordiska marknaden?

– Norden är idag prioriterat och vi ser exempelvis stora möjligheter för Dinbox och Nimly att etablera sig på den finska marknaden.

– Men långsiktigt ska vi ha en fot i en internationell kontext. Vårt befintliga erbjudande är dock inte så exportvänligt. Det krävs utökad funktionalitet och mer molnbaserat, lite enklare plug and play-lösningar. Därför tror jag vi måste finna en kombination som passar för en nisch eller för en kundgrupp och vi är inte där nu. Men långsiktigt är det vår ambition att även exportera till länder utanför Norden, rimligtvis i Europa.

Passerkontrollmarknaden präglas av proprietära system, samtidigt som trenden pekar mot öppna system. Hur arbetar RCO med det?

– Slutna proprietära system är vår legacy, men vi var rätt tidigt ute med att integrera med andra aktörer i vårt ekosystem, exempelvis Accessy för mobil access. Och vi vill öppna vårt system så mycket det går.

Produktmässigt har RCO nu tagit ett stort steg och lanserat en molntjänst för passerkontroll. Vad ska vi förvänta oss av det?

– Ja, vi har lanserat vår första version av Enabla, vår nya molntjänst, som på sikt ska ta över från vår nuvarande M5-plattform.

Blir det en mer öppen lösning?

– Den byggs med moderna verktyg och plattformar. Så när vi utvecklar den med mer funktionalitet så tänker vi mer öppet än vad vi kunnat göra med vårt andra system.

Vad innefattar denna första version av Enabla?

– Lite kortfattat kan man säga att den funkar bäst för enklare passerkontroll och larmstyrningar. Sedan kommer funktionalitet, som bokning och flera andra integrationer möjliggöras vartefter.

Ni började med Enabla redan 2016 – varför har lanseringen tagit så lång tid?

– Vi har byggt lösningen så att den alltid är bakåtkompatibel med våra befintliga system. Våra kunder ska alltid kunna uppgradera på vår nya plattform utan att behöva byta ut all hårdvara i sitt bestånd. Man kan säga att vi tar med våra kunder in i framtiden. Det i sin tur adderar en enorm komplexitet i byggandet av detta moderna molnbaserade system.

Hur kommer Enabla marknadsföras, blir det en tjänst som återförsäljaren erbjuder som ett abonnemang till slutkunden?

– Vi har utvecklat Enabla tillsammans med återförsäljare för att få deras input och den här frågan har ju varit viktig att diskutera. Att sälja direkt till slutkund är ju känsligt eftersom hela värdekedjan, som sett likadan ut i alla år, plötsligt ruckas.

Så vad blev utfallet?

–I våra diskussioner med våra återförsäljare har vi sagt att vi ska erbjuda båda lösningarna, eftersom det finns återförsäljare som bara vill skruva upp prylarna. Sedan finns det de som i stället vill paketera och sälja Enabla som tjänst och då administrerar de sina kunder i Enabla och fakturerar dem. Så vi har en hybridmodell.

De som säljer som tjänst, vem gör uppgraderingar?

– Vi driftar och underhåller. Det är ju en av usparna. Vi går ifrån den gamla modellen där man betalar en licens en gång och sen för uppgraderingar. Här är det en abonnemangsmodell som gäller där återförsäljaren vanligen fakturerar kunden.

De som inte kan, vill eller får lägga säkerheten i molnet, finns någon hybrid-lösning där samma tjänster kan köras på lokala servrar?

– Med Enabla kan vi inte det idag, men vi kommer klara det i framtiden. Vill man köra lokalt så är det vårt befintliga M5-system som gäller.

Vad är de stora omedelbara fördelarna med er nya molnlösning Enabla?

– Användarvänligheten. Vårt grafiska interface är väldigt lätt att jobba med för de som ska administrera systemet. Det underlättar även för installatörerna. Sedan är det ju säkerheten i att alla uppgraderingar sköts automatiskt så att systemet alltid rullar på den senaste versionen. Integrationsvänligheten är en annan fördel, då det blir väldigt lätt för användaren att lägga in mikrotjänster typ tvättstugebokning.

Slutligen, säkerhetsbranschen har hittills varit mycket skeptisk till molntjänster. Men nu ser vi hur molnet smyger sig in på alla kanter, även när det gäller kritisk infrastruktur. Tror du att acceptansen kommer att fortsätta öka?

– Ja, det tror jag. Molnmognaden i säkerhetsbranschen är låg, men det håller på att ändras.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng