2023-10-18

Säkerhet i molnet – Del 6 av 9

Acre Security lanserar kraftfullt molnbaserat system på Sectech

Feenics erbjuder komplexa integrationsmöjligheter för videoövervakning, inbrottslarm, besökshantering, lås och mekanik samt andra tredjepartslösningar.

Feenics erbjuder komplexa integrationsmöjligheter för videoövervakning, inbrottslarm, besökshantering, lås och mekanik samt andra tredjepartslösningar.

På Sectech lanserar Acre Security (före detta Vanderbilt) Feenics, en molnbaserad lösning för passerkontroll riktad mot enterprise-marknaden.

Med säkerhet, öppenhet och skalbarhet utgör Feenics en kraftfull plattform för att driva på utvecklingen mot effektiv Access Control as a Service (ACaaS).

Den öppna plattformen erbjuder komplexa integrationsmöjligheter för videoövervakning, inbrottslarm, besökshantering, lås och mekanik samt andra tredjepartslösningar.

– Med hög skalbarhet för ett obegränsat antal användare och enheter, samt ett enkelt användargränssnitt är Feenics utvecklat för att möta marknadens krav på Access Control as a Service, kommenterar Alex Holmström, som är global försäljningsdirektör för Acre International.

Obegränsade möjligheter

Acre Security laddar inför Sectech och lanseringen av passersystemet Feenics, något som Alex Holmström ser fram mot.
Acre Security laddar inför Sectech och lanseringen av passersystemet Feenics, något som Alex Holmström ser fram mot.

Feenics erbjuder otaliga funktioner och dess öppna arkitektur möjliggör enkel integration med befintlig säkerhetsinfrastruktur. Skalbarhet säkerställer att den kan anpassa sig till miljöer av alla storlekar.

– Det som gör Feenics unikt är att det är en molnbaserad lösning för passerkontroll som är anpassad för att klara enterprise-klassens höga krav. Både vad gäller skalbarhet, säkerhet och komplexitet, kommenterar Alex Holmström.

Flera val för åtkomst

Komplexiteten till trots är handhavandet enkelt då användarens återkomst till Feenics kan ske via stationär app, webbklient och mobilapp, från vilka fullständig, konfiguration, administration och övervakning kan göras. Kontinuerliga systemuppdateringar görs centralt.

Hög säkerhet

För att cybersäkra systemet och säkerställa identitetshantering och skydd av all data och drift har Feenics flera säkerhetslager. Med de senaste krypteringsstandarderna säkerställs datasäkerheten. TLS 1.2-kryptering för kommunikation och AES 256-databaskryptering är exempel. Flerfaktorsautentisering för inloggning vid åtkomst till Feenics tillämpas också. Med kontinuerlig sårbarhetstestning, hotövervakning och sårbarhetskanning via företag så som Veracode och Amazon Web Services säkerställer Feenics vidare att kritiska sårbarheter inte förbises.

Nominerad till pris

Den robusta molnbaserade lösningen Feenics är också en av de tre produkterna som nominerats som bästa produkt inom ID & Access control på årets Detektor International Award.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng