2022-11-13

Smarta byggnader – Del 7 av 11

Ökad säkerhet och sänkta kostnader via batterifri accesslösning

I den mobila lösning som Uleåborgs universitet har valt finns inga fysiska nycklar. Tillträdesrättigheter skickas till personalens smartphones med iloq-app.

I den mobila lösning som Uleåborgs universitet har valt finns inga fysiska nycklar. Tillträdesrättigheter skickas till personalens smartphones med iloq-app.

I Uleåborgs universitets tekniklokaler användes tidigare mekaniska låscylindrar och traditionella nycklar. Men av de 500 ursprungliga nycklarna hade bara 200 fått en identitet. Efter olika personalbyten fanns 300 ”okända” nycklar i omlopp. Utan information om vem som hade tillträde till lokalerna var säkerhetsnivån extremt låg.

Utmaningen med att säkra tillträdeshanteringen landade på fastighetsförvaltaren Suomen Yliopisto Kiinteistöt OY(SYK) – det vill säga Finlands Universitetsfastigheter Ab – som har cirka 210 campusbyggnader fördelade på 1,2 miljoner kvadratmeters fastighetsyta utanför storstadsområdet.

Uleåborgs universitet behövde finna en lösning som var säker, hållbar, lätt att kontrollera. Samtidigt skulle den vara kostnadseffektiv.

Pilotprojekt

SYK har totalt mer än 4 000 tekniska anläggningar. Därför sågs Uleåborgs Campus – med sina 500 dörrar – som ett intressant pilotprojekt när valet föll på Iloq S50 för mobil accessdelning då lösningen varken kräver batterier, kablar eller nycklar.

– Vi ville hitta ett system där nycklar och tillträdesrättigheter var enkla och säkra att hantera. Utöver detta fick systemet fungera med våra befintliga dörrar utan större modifieringar som till exempel elkablar, kommenterar Ville Kautto, underhållschef.

– Då vi har så många dörrar på våra anläggningar är även små tilläggsarbeten kostsamma, och ett batteridrivet system skulle pressa kostnaderna genom taket, förklarar han vidare.

Ekonomi och hållbarhet

Med cirka 500 dörrar och en tidsuppskattning på cirka 10 minuter per dörr för att byta batterier, skulle kostnader för underhåll och batteriköp snabbt ha ökat.

Med Iloq S50 blev det nu en batterifri lösning som är mer säker, ekonomisk och hållbar. Trådlösheten gör att installation går snabbt och att inga förändringar av den befintliga infrastrukturen behöver göras.

Säkrare med förbättrad kontroll

I den mobila lösningen finns heller inga fysiska nycklar; istället skickas accessrättigheter till personalens smartphones med Iloq-app. På så sätt elimineras riskerna om nycklar tappas bort eller stjäls.

Genom Iloq-lösningen kan SYK hålla reda på alla användare som besöker deras tekniska anläggningar i realtid och därmed förebygga obehörig åtkomst. Accessrättigheter kan snabbt och enkelt skickas till anställda, uppdateras vid behov och annulleras om exempelvis en telefon tappas bort. Och allt kan göras på distans.

– Iloq-lösningen tar säkerheten för våra tekniska anläggningar till den nivå som en modern fastighetsägare borde ha, säger Ville Kautto avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng