2022-11-12

Smarta byggnader – Del 6 av 11

ID-hantering handlar om säkerhet, effektivisering och hållbarhet

Magnus Olsson ser en ökad efterfrågan på lösningar där identiteter och behörigheter i de olika systemen administreras från en och samma plattform.

Magnus Olsson ser en ökad efterfrågan på lösningar där identiteter och behörigheter i de olika systemen administreras från en och samma plattform.

Byggnader blir allt smartare och kraven på tekniska lösningar i fastigheterna ökar. Identitetshanteringssystem är ett mycket bra exempel på det.

– Utvecklingen går mot att ID-hantering ska leverera säkerhet, enklare administration med lägre kostnader, energioptimering och hållbarhet som en effekt, säger Magnus Olsson, affärsutvecklingschef på ID-hanteringsföretaget Seriline.

Serilines lösningar handlar om att hantera identiteter och behörigheter, men tekniken och integrationsplattformen möjliggör mycket annat i den smarta byggnaden.

– Identiteten är den springande punkten i vår verksamhet, men kan även vara en viktig del för exempelvis energioptimering. Var befinner sig en person, är hen på väg in i byggnaden, i så fall kanske belysningen ska tändas och ventilationen slås på i hens kontorsrum, säger Magnus Olsson. –

Att spara energi blir allt viktigare och varför ska belysning och ventilation stå på om ingen är i rummet? Är det hållbart? Är det ekonomiskt? För att uppnå detta krävs att flera system i byggnaden samverkar med utbyte av information.

Identiteter och behörigheter

Det vanligaste behovet hos Serilines kunder idag handlar om att få en effektiv och säker kontroll på personers identiteter och behörigheter genom livscykeln. I många organisationer är just detta ett stort problem.

– Det är inte ovanligt att gamla uppgifter ligger kvar i systemen, exempelvis om medarbetare som har slutat. Ofta beror det på att uppgifter har lagrats och administrerats från olika system.

– Kanske har beställaren flera byggnader med olika passersystem som vid förändringar ska uppdateras. De behöver helt enkelt en enhetlig överordnad plattform så att samtliga system kan uppdateras från en plats. Då blir administrationen av identiteter och behörigheter mycket enklare, säkrare, och mer ekonomisk, säger Magnus Olsson.

Smart ID-hantering av personer och saker

Serix IAM är Serilines plattform för att administrera identiteter från personer och saker i en organisation. Genom att koppla attribut från källdatasystemet via Serix IAM till behörigheter i andra externa system säkerställs att alla behörigheter inom organisationen alltid är uppdaterade. Exempelvis genom att knyta en persons avdelningstillhörighet till rätt accessgrupper i passersystemet.

– Detta medför att även accessen i passersystemet uppdateras om personen byter avdelning eller tjänst. Och om personens anställning avslutas spärras automatiskt alla behörigheter i alla anslutna system, säger Magnus Olsson.

– Lägg därtill att tillhörigheter till en person, såsom dator, mobiltelefon, utrustning till hemmakontoret och andra saker som hör till anställningen, kan kopplas samman för att ge full kontroll. Också saker som lånas tillfälligt, en projektor eller en nyckel, kan inbegripas.

Det finns också en självservicestation och en användarportal som personer inom organisationen kan använda för att administrera uppgifter runt sin person som att byta pin-kod, ladda upp sitt fotografi, ansöka om mer behörigheter och så vidare.

Gör byggnaden smartare

Med ett modernt ID-hanteringssystem kan organisationer lättare uppfylla mål som ligger bortom säkerheten.

– När en person kommer till jobbet kan automatiskt rätt delar av lokalerna få belysning och värmen kan höjas för en bättre energieffektivitet, säger Magnus Olsson.

– Det är även möjligt att integrera besökssystemet för att se till att besökare inte kliver av hissen i företagets forsknings- och utvecklingsavdelning när de ska till en annan våning i huset. Man ser till att hissen bara går till våning åtta, om det är dit besökaren ska.

Evakueringslösning

En viktig säkerhetsfunktion finns också är när till exempel en brand uppstår eller brådskande evakuering påkallas av annat skäl.

– Genom besöksmodulen i Serix IAM har vi koll på framförallt alla besökare och besöksmottagare. Detta gör att vi automatiskt kan skicka ut utrymnings information om återsamlingsplatser och säkerställa att alla har utrymt, säger Magnus Olsson.

GDPR-kompabilitet

Ett modernt ID-hanteringssystem är också nödvändigt för att smidigt kunna leva upp till GDPR. Vid anställning och när någon slutar måste det gå snabbt och enkelt att ta bort användare i underliggande system eller anonymisera information i exempelvis passersystemen.

Idag räcker det inte med att skriva och publicera en sekretessoch integritetspolicy för att uppfylla kraven i GDPR. Man måste uppfylla förordningen på riktigt och det är en utmaning om man inte har stöd och funktioner att hantera detta korrekt med att minimera och anonymisera informationen genom hela livscykeln.

Stöder nytt sätt att arbeta

Med ett ökat distansarbete följer nya utmaningar, Serix IAM har stöd för detta då man enkelt kan hantera utrustning och annat som användare tar med sig hem samtidigt som man har möjligheten att integrera det fysiska tillträdet även styra det digitala tillträdet till företagets resurser.

En annan trend är att kontor där de anställda inte har några fasta arbetsplatser. Där skulle Serix IAM kunna användas för att tilldela en ledig arbetsplats eller boka mötesrum. Eventuella bokningsbekräftelser skulle sedan kunna gå ut automatiskt med sms.

– Vi har inte gjort något sådant än, men det är fullt möjligt, säger Magnus Olsson.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng