2022-11-17

Smarta byggnader – Del 11 av 11

Adaptiv nödutrymning bör vara standard i smarta byggnader

Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Security.

När säkerhetsteknik och smarta byggnader kommer på tal är det ofta passersystem och intelligenta kameror som de flesta tänker på. Få känner till att man med en modern och smart nödutrymningslösning kan väsentligt bidra till sänkta energikostnader och samtidigt få en betydligt ökad säkerhet för de som vistas i byggnaden.

– I alla smarta säkra byggnader bör adaptiv nödutrymning vara standard, säger Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Security.

Smarta byggnader handlar framför allt om effektivitet, ekonomi och hållbarhet. Att energioptimera är därför en väldigt viktig faktor. På Hedengren Security, som marknadsför sin brandlarm- och nödutrymningslösning Prodex Firescape, betonas just energioptimering som ett starkt säljargument.


Men hur kan ett nödbelysningssystem spela en viktig roll när det gäller energibesparingar?

– Våra smarta nödbelysningskyltar och armaturer kan mäta lux-värde och temperatur i omgivningen. De känner av om belysningen är påslagen där ingen befinner sig eller om temperaturen är onödigt hög i ett tomt utrymme av byggnaden.

– Dessutom har våra hänvisningsarmaturer marknadens lägsta strömförbrukning.


Men man kan ju lika gärna ha andra sensorer som reglerar belysning och värme?

– Jo, men varför sätta upp separata temperaturgivare för styrningen av ventilationen när brandlarmet, till vilket nödutrymningsskyltarna och armaturerna är kopplade, kan skicka ut informationen till det överordnade fastighetssystemet? Varför ska man sätta upp dubbla eller trippla system?


Ok, er produkt kan känna av hög temperatur samt om belysningen är påslagen nattetid och därmed bidra till sänkta energikostnader. Men på vilka andra sätt är Prodex Firescape en smart produkt?

– Därför att den skiljer sig från andra system där nödbelysningen bara visar människor vägen ut, utan hänsyn till hur branden utvecklar sig. Ett brandförlopp kan gå snabbt, elden kan sprida sig och det kan dessutom brinna på flera ställen samtidigt. Hur ska människor anvisas då? Prodex Firescape representerar ett helt nytt tänk eftersom det är ett adaptivt nödbelysningssystem som visar vägen utifrån brandens händelseförlopp.


På vilket sätt då?

Nödutrymningslösningar från Hedengren Security är installerade i de allra flest typer av  fastigheter, som exempelvis i köpcentrum.
Nödutrymningslösningar från Hedengren Security är installerade i de allra flest typer av fastigheter, som exempelvis i köpcentrum.

– Om händelseförloppet förändras och detektorer visar att det brinner i den tänkta utrymningsvägen så anpassar sig hänvisningsarmaturen och visar en ny, säker väg. Drabbade människor får därför säkrare alternativa utrymningsvägar som anvisas med hjälp av nödbelysningens ljusrörelser och trappstegarmaturens pilsymboler.

– På så vis är lösningen med adaptiv nödbelysning och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler i Prodex Firescape en fantastisk och banbrytande innovation som faktiskt kan utgöra skillnaden mellan liv och död.


I vilken typ av fastigheter ser du att efterfrågan på adaptiv nödutrymning kommer bli störst?

– Jag är övertygad om att konceptet adaptiv evakuering kommer att bli oerhört stort i alla typer av fastigheter där säker utrymning och energibesparingar prioriteras; från köpcenter, kontorsbyggnader och industribyggnader till krävande specialobjekt.


Kan du på ett enkelt sätt beskriva vad beståndsdelarna i Prodex Firescape är?

– Det är en lösning där brandlarm och nödbelysning integrerats till en lättanvänd helhet via en multifunktionscentral. Systemet kan via bussintegration nätverkas till en helhet med flera centraler.


Avslutningsvis, hur ser du och ditt företag på marknaden för smarta byggnader och hur ska ni ta plats där?

– På Hedengren Security har vi stort fokus på just smarta fastigheter och vi är övertygade om att dynamisk, eller adaptiv evakuering som vi numera benämner det, är framtiden. Prodex Firescape är ett utmärkt exempel på en smart lösning som kostnadseffektivt och hållbart levererar hög säkerhet och samtidigt bidrar till smartare fastigheter.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng