2022-11-09

Smarta byggnader – Del 3 av 11

Molnbaserad passerkontroll är rätt väg för smarta byggnader

Med ett molnbaserat system kan företag spara tid och pengar genom att enkelt länka sina enheter till molnet.

Molnbaserad passerkontroll ger många fördelar, inte minst nu när marknaden för smarta byggnader börjar ta fart.

Ross Wilks, marknadschef, Acre International, ser att molnet gör att leverantörer av passerkontroll kan erbjuda sina kunder så mycket mer än bara säkerhet.

Människors och sakers identitet är nyckeln i såväl smarta byggnader som smarta städer, som ska präglas av effektivitet, hållbarhet och säkerhet. Hela det tänket är i linje med vad molnbaserad passerkontroll erbjuder, enligt Ross Wilks, marknadschef på Acre, där bland annat det välkända fabrikatet Vanderbilt ingår.

Mobilitet

En av de främsta fördelarna med molnbaserade passersystem är mobilitet. Systemet kan hanteras från praktiskt taget vilken plats som helst. Allt som krävs är internetanslutning och en mobil eller dator, en webbläsare eller en app.

– På så sätt kan organisationer hantera sina system på distans, vilket lägger till ett extra lager av flexibilitet för den dagliga verksamheten, kommenterar Ross Wilks som tar personalförändringar som ett exempel på tydlig kundnytta.

– Anta att en anställd med tillgång till känsliga områden plötsligt lämnar ett företag. I så fall behöver det säkerhetsteamet ha möjlighet att återkalla sin åtkomst till webbplatsen med ett ögonblicks varsel. Med ett molnbaserat system är detta inte längre ett problem.

Ross Wilks, marknadschef, Acre International.
Ross Wilks, marknadschef, Acre International.

Säkerställer tillträdesrätt effektivt

Ross Wilks menar att möjligheten att bevilja och återkalla tillträde från individer – vare sig det är på kontoret eller hemma – gör processen mer hanterbar för säkerhetspersonal som omedelbart kan säkerställa att känsligt material inte kommer på avvägar när någons behörighet har upphört.

– Dessutom görs uppdatering och underhåll av passerkontrollsystemet enklare i molnet genom att personalen får tillgång till det på distans, vilket ger dem möjlighet att göra ändringar när som helst, säger han.

– Med traditionella passersystem upplever organisationer ofta problem med aktiva nyckelkort som inte har avaktiverats tillräckligt, vilket skapar potentiella risker och möjliga säkerhetsintrång.

Enklare och lägre kostnader

Eftersom molnbaserade applikationer ofta är användarvänliga och erbjuder mobilitet är det att föredra framför alternativet att ha servern lokalt på plats.

– Med ett enbart lokalt passerkontrollsystem kan utbildning om hantering av systemet ta längre tid och mer ansvar läggs på cheferna för säkerhetspersonal. Via molnet erhålls en strömlinjeformad och enkel lösning som skyddar infrastrukturen och minskar antalet mänskliga fel, säger Ross Wilks som också framhåller en lägre ägandekostnad över tid.

– Molnbaserade system erbjuder företag möjligheten till en lägre total ägandekostnad. Jämfört med helt lokala system erbjuds systemunderhåll i molnet. Molnet kan också spara pengar för organisationer genom att eliminera kostnaden för datalagring på plats, kostnaden för att driva extra hårdvara och onödiga servrar på plats.

Ross Wilks betonar också betydelsen av att traditionella lokala system är en investeringskostnad medan en molnlösning är en driftkostnad.

– Genom att flytta passerkontrollen till molnet finns inga av kostnaderna som följer med drift på plats, då alla dessa kostnader täcks i en avgift från din molnleverantör. När lagringsoch underhållskostnaderna för passerkontroll på plats ökar kan det därför vara dags att överväga att byta till ett alternativ utanför anläggningen, säger han.

Dataredundans

Ross Wilks ser också stora fördelar med molnet när det gäller säkring av data, som hjälper säkerhetsteamen att spåra vem som får tillträde till vissa områden på en plats, och det säkerställer att individer verkligen är den de utger sig för att vara.

– Det säkerställer också att data skyddas i händelse av en olycka. Till exempel kan strömavbrott, arbetsplatsolyckor, maskin- och mjukvarufel och olika andra faktorer orsaka att värdefull företagsdata äventyras om företagets säkerhetsdata lagras på plats.

Ross Wilks ser många fler faktorer som talar för molnlösningar.

– Användarna vill vara säkra på att deras data är cybersäkra och att deras system är kompatibelt med de senaste reglerna för reglering, säkerhet och integritet. När en organisations passerkontrolldata lagras i molnet kan vi vara lugna med att veta att sannolikheten för katastrofal dataförlust minskar dramatiskt på grund av den redundans som molnet erbjuder med datalagring utanför lokalen. Med det sagt menar jag inte att företag inte ska lagra data på plats, men att säkerställa dataredundans ger en utmärkt försäkring.

Med molnbaserade datoranvändnings- och lagringslösningar kan utsläppen i vissa fall minskas med 90 procent i jämförelse med användning av lokal passerkontroll.
Med molnbaserade datoranvändnings- och lagringslösningar kan utsläppen i vissa fall minskas med 90 procent i jämförelse med användning av lokal passerkontroll.

Enkelhet och hållbarhet

Med ett molnbaserat system kan företag spara tid och pengar genom att enkelt länka sina enheter till molnet. Med anslutning av lokal hårdvara och mjukvara till molnet kan passerkontrollinstallationer göras snabbare, enklare och mer praktiskt överlag för alla inblandade då underhåll och uppdateringar inte belastar personalen

– Istället för att stoppa den dagliga verksamheten för att uppdatera systemprogramvaran, kan företag istället uppdatera allt på en gång från molnet. Det ger en smidig, sömlös övergång för både anställda och besökare, säger Ross Wilks.

Han framhåller också hållbarhetsaspekterna.

– Molnlösningar har visat sig hjälpa till att minska en organisations koldioxidavtryck. Med molnbaserade datoranvändnings- och lagringslösningar kan utsläppen i vissa fall minskas med 90 procent i jämförelse med användning av lokal passerkontroll.

Enkla integrationer

En annan fördel med molnbaserade lösningar är att det ofta är mycket lättare att integrera programvara för tillträdeskontroll i andra system, såsom videoövervakningssystem, porttelefoni och andra applikationer. Praktiskt taget alla enheter med tillgång till internet kan komma åt molnet, vilket gör att molnbaserade tillträdeskontrollintegrationer är snabbare än traditionell integration.

– Viktigt är dock att beställaren i förväg kontrollerar att hårdvara är kompatibel med molnleverantören, poängterar Ross Wilks.

Anpassningsalternativ

Även om molnappar i allmänhet är användarvänliga, betyder det inte att molnet utgör en ”one design fits all-lösning”. Men det kan vara ganska enkelt att anpassa användargränssnittet. Med rätt inloggningsuppgifter kan administratörer bevilja och återkalla behörigheter, skapa olika tillträdesnivåer för specifik personal och för besökare samt utveckla meddelanden och varningar när aktivitet upptäckts i byggnaden.

Med ett lokalt passerkontrollsystem är det mer tidskrävande att göra sådana ändringar, men i molnet krävs det några klick och rätt referenser för att skräddarsy tillvägagångssättet efter behov.

Skalbarhet

Slutligen ger molnet oändliga möjligheter för skalbarhet som är så viktigt, exempelvis för en organisation som har kontor på flera platser.

– Med lokala lösningar skulle många passerkontrollsystem behöva konfigureras individuellt, vilket är tidskrävande och kostsamt. Men med molnet kan passerkontrollsystem på flera platser hanteras och fjärrstyras från samma enhet, säger Ross Wilks.

– Genom att byta till en molnbaserad lösning, behöver organisationer inte heller förlita sig på IT-personal för att korrigera alla systemfel, då leverantören kan underhålla systemen så att IT-medarbetare i stället kan fokusera mer på eventuella lokala hårdvaruproblem.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng