2022-11-07

Smarta byggnader – Del 1 av 11

Identiteter är kärnan i smarta säkra byggnader

Smarta byggnader växer fram för att tjäna krävande effektivitetsbehov för bättre ekonomi och hållbarhet. För att de ska fungera krävs säkra identiteter. Därför är det naturligt att företag inom ID-hantering och passerkontroll har närhet till marknaden för smarta byggnader.
Det förklarar också varför det är framför allt de företagen som ger sin ”take” på temat smarta byggnader i den artikelserie som publiceras på temat smarta byggnader som i såväl Detektor som här på Securityworldmarket.com. Artikelsering  inleds med den här reflektionen från AR Medias publisher Lennart Alexandrie.

Investeringar i smarta byggnader drivs av effektivitetsmål, både från ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv.

Här finns stora energi och administrationsbesparingar att göra. Just administrationsfördelarna är något som driver mycket tillväxt för företag inom ID-hantering och passerkontroll. Behovet av att på ett enkelt sätt ha kontroll på individers identiteter, att kunna tillåta eller neka tillträden i en byggnad, ska bara vara några knapptryck bort.

Att tilldela, spärra och begära in nycklar ska gå snabbt, enkelt och vara säkert oavsett var berörd personal befinner sig. Just det erbjuder den uppkopplade världen.

Nya beteenden

Säkra identiteter är sålunda en nyckelfaktor när det gäller att säkra den smarta byggnaden. Därför finns här en stor marknad för företagen i säkerhetsbranschen. Pandemin har definitivt påverkat eller påskyndat utvecklingen när det gäller effektivt utnyttjande av fastigheter. Detta gäller framför allt kontor som på många företag är dimensionerade för betydligt fler människor än de som är där samtidigt. Personalen vill och får numera arbeta hemifrån, ofta flera dagar i veckan.

Fastighetsoptimering

Kommersiella fastigheter delas av personer med såväl permanenta som tillfälliga behörigheter. Behörigheterna gäller ofta bara vissa områden och vissa tider. I de framväxande smarta kommersiella fastigheterna kommer säkerligen det effektiva utnyttjandet öka väsentligt. Utrymmen kommer delas i än högre grad både av permanent personal som inte har några fasta arbetsplatser och tillfälliga gäster som behöver ett kontorsrum eller mötesrum för dagen eller veckan. Eller varför inte tillträdesbehörighet till gym, bastu eller restauranger i fastigheten.

Efterfrågan på bokningstjänster kommer att explodera och därmed skapa nya möjligheter för säkerhetsbranschens aktörer inom ID- och passerkontroll. Med allt mer komplexa smarta byggnader krävs säker, effektiv och smidig kontroll och administration av fastighetens identiteter och behörigheter.

Branschen behövs

Säkerhetsbranschens leverantörer kan – med sina lösningar – bidra till såväl ökad fysisk säkerhet som skydd av data och därutöver bidra till en rad andra saker som exempelvis occupancy management som leder till ett effektivare och mer hållbart utnyttjande av fastigheter. De är därför en självklar del av den smarta byggnadens ekosystem.

Lennart Alexandrie

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng