2022-12-21

Intelligenta säkerhetssystem – Del 1 av 8

Marknaden för videoanalys växer årligen med över 20 procent

Marknaden för videoanalys är uppdelad i två kategorier: edgebaserad och serverbaserad videoanalys. Det är det edgebaserade segmentet som förväntas växa med en högre årlig tillväxttakt under prognosperioden.

Marknaden för videoanalys är uppdelad i två kategorier: edgebaserad och serverbaserad videoanalys. Det är det edgebaserade segmentet som förväntas växa med en högre årlig tillväxttakt under prognosperioden.

I Marketsandmarkets rapport om videoanalys för perioden 2021 till 2026, där covid-19-påverkan är inkluderad, förväntas den årliga genomsnittliga tillväxten uppgå till 20,4 procent. Det betyder att marknadens försäljning kommer växa från 5,9 miljarder dollar 2021 till 14,9 miljarder dollar 2026.

Det finns en myriad av faktorer som analytikerna förväntar sig kommer att driva tillväxten av marknaden. Här finns ökade investeringar och fokus från styrande institutioner när det gäller offentlig säkerhet. Här finns också behovet av att använda och undersöka ostrukturerad videoövervakningsdata i realtid och få en betydande minskning av brott.

Lägg därtill efterfrågan på kameror som vill fånga in data i affärsinformationssyfte som kan leda till insikter för affärsstrategiska beslut. Minskade kostnader för videoövervakningsutrustning och förbättrad teknik är andra drivkrafter.

Edgebaserad analys vinner

Marknaden för videoanalys är uppdelad i två kategorier: edgebaserad och serverbaserad videoanalys. Det är det edgebaserade segmentet som förväntas växa med en högre årlig  tillväxttakt under prognosperioden. Edgebaserad videoanalys utvecklas med framväxten av nya kraftfulla inbyggda chipset i kameror som erbjuder högre beräkningsmöjligheter vid kanten.

Framsteg inom djupinlärning och dess integration med edge-systemet förväntas också driva på acceptansen för tekniken under de kommande åren. Deep learning tar maskininlärning till en helt annan nivå, baserat på neutrala nätverksprinciper som efterliknar den mänskliga hjärnans komplexitet. Tidigare var funktionaliteten huvudsakligen tillgänglig vid processer på serversidan, vilket skulle kräva att videor dekomprimerades och bearbetades. Edge-baserade enheter behöver externa ingångar att lära av innan de visar sig vara ett användbart verktyg för att känna igen kända objekt och beteenden.

Lokalt större än molnet

Marknaden för videoanalys är uppdelad efter implementeringstyp i lokala och molnsegment. Det lokala segmentet står för en högre andel av videoanalysmarknaden under prognosperioden, enligt Marketsandmarkets rapport. Detta lokala tillvägagångssätt används oftast för applikationer som involverar behandling av känsliga och konfidentiella datavolymer. Dessa datavolymer inkluderar interna och externa övervakningsfilmer och videoflöden av affärsverksamhet som innehåller konfidentiell information och viktiga insikter, enligt Marketsandmarkets.

I den lokala distributionen måste företag installera nödvändiga hårdvarudelar, såsom lagringsenheter, servrar, kameror och routrar, såväl som programvara för videoanalys. Flera stora organisationer distribuerar videoanalys på plats på grund av integritets- och säkerhetsproblem relaterade till konfidentiell data.

Transport och logistik starkaste vertikalen

Transport och logistik är en av de snabbast växande vertikalerna under prognosperioden. Videoövervakning har blivit en viktig del av transport- och logistikvertikalen. De olika fördelarna med videoanalys för transport- och logistikvertikalerna är eliminering av överbeläggning, beteendeanalys, förbättrade säkerhetsåtgärder, incidentregistrering och upptäckt av döda vinklar.

Videoanalys kan bidra till att förbättra denna vertikal för pendlare samtidigt som den ger förbättrade säkerhetsfördelar. De olika funktionerna som erbjuds av videoanalys, såsom ansiktsigenkänning, objektspårning, upptäckt av oidentifierade objekt, igenkänning av last- och tågvagnar och intelligent trafikövervakning, kan hjälpa transport- och logistikföretag att förebygga katastrofer och upptäcka nya hot, som annars kunnat leda till förstörelse av infrastruktur eller allvarliga trafikolyckor.

Geografisk spridning

Videoanalysmarknaden i APAC-länderna förväntas uppleva exponentiell tillväxt, främst på grund av den ökande medveten-heten om potentiella säkerhetshot mot individer och den växande tillverkningsindustrin. Den snabba tillväxten inom tillverkning av mobila enheter har avsevärt minskat kostnaderna för kamerakomponenter, vilket gör det billigare för små och medelstora företag och privatpersoner att installera övervakningskameror.

Stora smarta städer i Asien

Dessutom har den snabba BNP-tillväxten i APAC-länderna resulterat i moderniseringsprojekt av infrastruktur, såsom smarta stadsprojekt och kollektivtrafiksystem, vilket har ökat efterfrågan på videoanalys. Staden Yinchuan i Kina, till exempel, nämns som en av de mest avancerade smarta städerna i APAC, med nästan all infrastruktur integrerad i ett enhetligt system. Singapore går också mot målet att bli en smart nation.

Man ska dock komma ihåg att Marketsandmarkets rapport är producerad innan pågående inflationsökning. Dessutom kan den alltmer skakiga geopolitiska situationen bidra till viss ekonomisk återhållsamhet.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng