2022-12-25

Intelligenta säkerhetssystem – Del 5 av 8

Videoanalys och molnlösningar ger företagen konkurrensfördelar

Kamera

Intelligent videoanalys blir alltmer efterfrågad och kameratekniken allt bättre. Genombrott inom inbyggd processorkraft och lagringskapacitet i kameror har resulterat i ökad kapacitet och högre detektionsprecision för AI-driven videoanalys.

Med det följer också en klart uppåtgående trend för molnbaserade videolösningar, enligt Jens Molin, operativ chef för Stanley Securitys SaaS-tjänster.

– Molnlösningarna erbjuder ökad effektivitet, flexibilitet och stordriftsfördelar vid virtualisering av säkerhetssystem och tillhörande administration, säger han.

Så vad betyder dessa framsteg för slutanvändarna?
På Stanley Security ser man att allt fler företag investerar i nästa generations teknologier för att möjliggöra en säkrad framtid där ökad effektivitet, flexibilitet och stordriftsfördelar utgör starka incitament.

Enligt Jens Molin är det tre centrala faktorer som spelar in i valet av teknik.

Resurshantering

Jens Molin, operativ chef för Stanley Securitys SaaS-tjänster.
Jens Molin, operativ chef för Stanley Securitys SaaS-tjänster.

Först handlar det om resurshantering. Att kunna balansera kostnaderna för att anställa bemannade säkerhetsfunktioner samt tillhörande administration på plats är en ständig utmaning för företag.

– När lösningen är designad och implementerad på ett effektivt sätt kan intelligent videoanalys, kombinerat med moln och VSaaS-lösningar samt fjärrstyrning av videosystemen, hjälpa till att maximera produktiviteten och göra det lättare att agera proaktivt på potentiella risker samt förbättra effektiviteten av säkerhetsrutiner, säger Jens Molin.

Han menar att molnbaserade system ökar effektiviteten då de innebär att de krävs färre dedikerade resurser för att underhålla och hantera säkerhetssystemen på plats.

– Kostnadsbesparingarna som teknologin möjliggör är också en av de starka drivkrafterna för den starka tillväxten på marknaden för molnbaserad videoövervakning.

Business Intelligence

Den andra faktorn är Business Intelligens det vill säga affärsinformation.

– Data är en av de mest eftertraktade råvarorna som kan köpas för pengar. Fråga bara vilken social mediajätte som helst hur viktig vår data är för deras tillväxt, säger Jens Molin och utvecklar sitt resonemang.

– Metadata, fångad av videoanalyslösningar, kan tillhandahålla betydande affärsinformation som kan bidra starkt till operativ framgång och tillväxt för företag.

Synlighet och insikt om ett företags hälsa kan vara avgörande för om företaget kan överleva i dagens verklighet. I detaljhandelslösningar fångar videoanalys. alla typer av viktiga datapunkter, från POS-transaktioner, lagertrafik, heat map-översikt, väntetid vid kassaköer, försäljningskonverteringsfrekvens, händelserapportering med mera.

– Denna information hjälper företag att effektivt anpassa sig till marknadsdynamiken, behålla en konkurrensfördel, hantera sin tillväxt och förbättra företagets lönsamhet.

Beredskapsplanering

Den tredje faktorn är beredskapsplanering. Kopplat till pandemin kan man här tala om återöppningsstrategier och planering, såväl som att verka i ”det nya normala”.

Organisationer med de resurser och den smidighet som krävs för att driva och hantera sina anläggningar och verksamheter på distans har funnit det lättare att säkerställa kontinuitet i verksamheten och förbli solid.

När företag blickar framåt kan en progressiv hälso- och säkerhetsplan som inkluderar fjärrvideoövervakning, avancerade analysverktyg och/eller molntjänster bidra till flexibilitet och bygga större motståndskraft för att hantera förändrade marknadsförhållanden och upprätthålla operativ verksamhet.

Förbättrar riskhanteringen

Att efterfrågan på intelligenta molnbaserade kameralösningar kommer att fortsätta öka får ses som tämligen säkert. Skalbarheten samt kostnadsminskningarna för hårdvara och infrastruktur är några faktorer.

– Dessutom underlättar fjärradministration hantering av nödkommunikation och insatser mer effektivt, genom att förbättra den övergripande riskhanteringen och krisberedskapen, kommenterar Jens Molin som också framhåller tillverkarnas stora investeringar för att kontinuerligt förbättra och fortsätta att utveckla dessa teknologier.

– Tekniken blir också allt lättare att implementera och bygga ut, samt integreras med befintliga säkerhetslösningar och infrastruktur, vilket gör det både kostnadseffektivt för företag att investera i teknikerna och ta vara på de nya möjligheter som uppnås, säger Jens Molin avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng