2022-12-23

Intelligenta säkerhetssystem – Del 3 av 8

Branschen ska agera ansvarsfullt med AI

Levande ansiktigenkänning är ett exempel på AI som väsentligen bidrar till ökad effektivitet och säkerhet.

Levande ansiktigenkänning är ett exempel på AI som väsentligen bidrar till ökad effektivitet och säkerhet.

Hanwha Techwin stödjer korrekt reglering och en offentlig debatt kring ansvarsfull användning av teknik som AI.

– Det är rätt att vi ständigt tar upp tillgänglig teknik hos oss och noga överväger både värdet den medför och dess potential för missbruk, säger Uri Guterman på Hanwha Techwin som samtidigt oroas för att vi får hårda regelverk som gör att den ”stora nyttan med AI åker ut med badvattnet”.

Det finns en generell oro samhället över att teknik som, om den används på ett oansvarigt sätt, kan inkräkta på människors personliga integritet och även undergräva medborgerliga friheter.

Uri Guterman, produkt- och marknadschef på Hanwha Techwin Europe.
Uri Guterman, produkt- och marknadschef på Hanwha Techwin Europe.

Uri Guterman, produkt- och marknadschef på Hanwha Techwin Europe, argumenterar gärna för fördelarna med att säkerhetsbranschen använder AI, exempelvis levande ansiktsigenkänning (LFR), men han betonar också vikten av ett ansvarsfullt agerande och att lagar och regelverk om hur man använder tekniken är lika viktigt.

I flera europeiska länder har polisen använt LFR, men en rad juridiska utmaningar har hämmat användningen. Uri Guterman framhåller dock att LFR är ett av många exempel på AI som fungerar utmärkt för just videoövervakning. LFR-teknik kan förbättra bildkvaliteten, ta bort brus och eliminera falsklarm, så att operatörerna på larmcentralen bara behöver fokusera på incidenter och händelser som är viktiga. På detta sätt sparar AI tid, minskar kostnaderna, ökar effektiviteten och säkerheten.

Samtidigt föreslår EU-kommissionen det första rättsliga ramverket någonsin för AI. Det ska ge utvecklare, distributörer och användare av AI-produkter tydliga krav och skyldigheter när det gäller specifik användning av AI. Centralt för detta kommer att vara identifieringen av olika risknivåer, förknippade med en viss tillämpning av AI. Viktigt är att kommissionen då också skapar en reglering som kommer att stärka initiativ för investeringar och innovation inom AI i hela EU.

– Det krävs en balans mellan att reglera användningen av teknik för att säkerställa att den inte trampar på individuella rättigheter, samtidigt som den ska uppmuntra till innovation som ger upphov till fler applikationer där AI kan ge verkliga fördelar.

– Ansvarsfulla tillverkare som Hanwha Techwin är vana vid att hitta dessa balanser. För att vara tydlig erbjuder Hanwha inte levande ansiktsigenkänningslösning i Europa. Och som en koreansk NDAA-kompatibel tillverkare med fullständig kontroll över vår leveranskedja och en stark bakgrund inom cybersäkerhet är vi starka förespråkare för ansvarsfull användning av videoövervakningsteknik.

En rätt plats för AI

Guterman förklarar att Hanwha Techwin stöder korrekt reglering och en offentlig debatt kring ansvarsfull användning av teknik som AI.

– Samtidigt är det viktigt att den värdefulla roll som AI spelar inom videoteknik för att hålla våra offentliga platser operativt säkra och effektiva uppmärksammas och uppmuntras. Hanwha är till exempel banbrytande för användningen av AI på ”edge” i kameror för att lösa typiska utmaningar som polisstyrkor ställs inför när de utreder brott. Det är avgörande att detta uppnås utan att det påverkar medborgerliga friheter.

– AI kan hjälpa poliser att snabbt lokalisera en försvunnen person då massor av videofilmer kan undersökas och snabbt klassificera bilder för att bara extrahera de som innehåller attribut som färgen på kläder som bärs av individen, oavsett om de bar hatt eller bar en väska, och även rör sig i en viss färdriktning.

– Det som tidigare kunde ha tagit poliser dagar att uppnå kan nu göras på några få timmar. AI frigör tid för poliser som därmed kan ägna sig åt mer detaljerade utredningsarbeten i stället för att manuellt skanna videofilmer.

Gör rätt sak

Guterman menar att det är av avgörande betydelse att denna användning av AI inte har några konsekvenser för integriteten eftersom dessa system är ”tränade” att fokusera på objekt och attribut snarare än att identifiera individer genom ansiktsdrag.

– Dessutom är AI inställt på att skydda identiteten på allmänheten då alla som fångats på video, utom den eftersökta försvunna personen, har fått sina ansikten blurrade och därmed är oigenkännliga. Endast polis- och domstolspersonal och de som har tillåtelse att komma åt de oredigerade videofilmerna kan se dem, säger han.

AI-nyttan måste bevaras

Uri Guterman drar slutsatsen att i ljuset av de fantastiska saker som AI nu möjliggör, så skulle det vara synd om man i syfte att skydda integriteten fattar beslut om regelverk som i sin utformning gör att stora delar av nyttan som AI erbjuder ”åker ut med badvattnet”.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng