2022-12-27

Intelligenta säkerhetssystem – Del 7 av 8

Bosch fortsätter utbildningarna om intelligenta kamerasystem

Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security Systems.

Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security Systems.

Boschs certifieringsutbildningar kring intelligenta kamerasystem är ett svar på behovet att höja kompetensen och komma till rätta med kvalitetsbristerna i branschens leveranser. Det är också ett försök att provocera oberoende aktörer att ta tag i utbildningsbehovet.

– Några sådana aktörer har dock inte tagit bollen, så vi fortsätter att bedriva och utveckla vår utbildningsverksamhet, säger Anders Karlsson, produktchef på Bosch Security Systems som leder utbildningsprojektet.

Förra hösten blev det en bransch-snackis när Bosch lanserade en certifieringsutbildning kring intelligent kamerabevakning. Lanseringen föregicks av en debatt, ledd av Mats Adman, vd på Rapid och Andreas Johansson Österberg, utvecklingschef på mjukvaruföretaget Tennotech. Debatten handlade om branschens undermåliga leveranser av intelligenta kamerasystem och de många fellarm som genereras och undergräver slutkundernas tilltro till säkerhetssystemen.

Fysiskt och på distans

Sedan i början av 2022 bedriver Bosch i samarbete med Tennotech utbildningar med stöd av Rapid Säkerhet och SOS Alarm som bidrar med larmcentralaspekterna. Utbildningarna har körts både fysiskt (på Bosch-kontoret i Kista) och digitalt (Teamviewer/Teams) och egna arbetsstationer. Max fyra anslutna deltagare per tillfälle.

– Vid vissa kurser har även andra personer kunnat sitta bredvid och tillgodogöra sig informationen men det är bara de uppkopplade och registrerade deltagarna som genomgår provet och certifieringen. Det fysiska utbildningarna i Kista har genomförts som heldag på plats och de på distans som två halvdagar.

Totalt har det blivit åtta dedikerade kurser Bosch regi.

– Lägg därtill fyra utökade kurser om Intelligent videoanalys (IVA) då en del av deltagarna redan hade certifierat sig i tidigare kurser hos oss eller andra motsvarande utbildningar. Så totalt tolv utbildningstillfällen med varierande antal deltagare har det blivit, säger Anders Karlsson.

Hur många personer som har utbildats per företag varierar.

– Det är ytterst olika. Ibland har det varit bara en person. Som mest har det varit 14 deltagare. Då handlade det om ett pan-nordiskt företag så även personer från andra länder än Sverige deltog, berättar Anders Karlsson.

Bra och dåligt att blanda

Anders Karlsson uppger att responsen från de som utbildats har varit genomgående god, men inte alltid.

– Vi har också fått kritik för att vi vid vissa tillfällen haft för stor variation på deltagarnas grund-kompetens, då kurserna hölls för både säljare och certifierade CCTV-tekniker. I feedbacken framgick att det skulle uppskattas om vi separerade kursen i två delar, en för säljare och en för tekniker.

– Vad som däremot har uppskattats hos flera företag är att vi i efterföljande workshops kunnat samla både säljare och tekniker från ett och samma företag i ett rum.

Den dedikerade kursen för intelligent videoanalys (IVA) är också mycket efterfrågad bland de mest avancerade deltagarna som antingen har gått den eller har de bokat sig för den.

Oberoende aktör efterfrågas

Anders Karlsson har sedan Bosch startade utbildningen sagt att han helst ser att en oberoende dedikerad aktör inom utbildningsområdet vill ta tag i pekpinnen.

– Vi hör vid varje utbildningstillfälle av deltagare som tycker att hade varit önskvärt om vår kurs och liknande kurser var en standard på marknaden, men skulle helst se den genomföras av en dedikerad oberoende aktör, säger han.

– Ett problem som vi själva har märkt är att när man sitter i samma rum med sina branschkollegor, som också kan vara konkurrenter på marknaden, då kan det vara hämmande för kommunikationen. Man kanske inte då vill berätta om vissa interna ”hemligheter” och om exempelvis vissa ”worst case” som annars vore bra att kunna diskutera.

Utvärdering ska göras

I dagsläget har inte Bosch gjort någon utvärdering av hur utbildningarna har påverkat kvaliteten på nyinstallationer av intelligenta kamerasystem.

– Vi har dock planer på att göra en utvärdering tillsammans med några av larmcentralerna framöver. Utfallet kan komma att ligga till grund för ett antal nya utbildningar som vi kommer genomföra Q1 2023 samt den justeringen vi kommer göra på den befintliga LC-kursen.

Mer nischade kurser på gång

Sammantaget har erfarenheten och responsen från deltagarna övertygat om värdet av att bedriva utbildningar och framför allt komplettera med mer riktade och kompetensutvecklande utbildningar.

– Otvetydigt är det så. Vi håller redan på att ta fram materialet till de kurser som är avsedda för säljare av teknik. Vi kommer också att erbjuda kurser om hur kamerabildkvaliteten och även ha kurser om cyber- och IT-säkerhet. Dessa kurser kommer var öppna kurser för alla och utgå från Bosch-kamerorna och de specifika funktionerna som finns i dem, berättar Anders Karlsson.

När det gäller kursen om cybersäkerhet kommer den även baseras på de standarder och ”best practice” som används i IT-miljöer idag.

Anders Karlsson framhåller också att en grundläggande kamerateknik-kurs har efterfrågats under lång tid av flera led i marknaden.

– Detta blev ännu tydligare i vår larmcentralutbildning när deltagarna kunde se hur kamerornas inställningar verkligen påverkar VCA-funktionaliteterna. Vi ser fram emot att kunna erbjuda grundnivån på distans och den avancerad versionen fysiskt på vårt kontor i Kista där vårt mörkerrum kommer väl till pass när vi ska hands on-testa de flesta olika scenarierna i olika ljusförhållanden, säger Anders Karlsson avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng