2022-12-28

Intelligenta säkerhetssystem – Del 8 av 8

Kamerabevakningens roll sträcker sig långt bortom skydd och säkerhet

Behovet av intelligenta  kamerors och sensorers effektivitet för att uppnå olika ändamål ökar i takt med att ny infrastruktur skapas för att städernas ska kunna möta växande behov och krav på effektiv service.

Behovet av intelligenta kamerors och sensorers effektivitet för att uppnå olika ändamål ökar i takt med att ny infrastruktur skapas för att städernas ska kunna möta växande behov och krav på effektiv service.

Med smarta städer är våra urbana infrastrukturer på väg att bli mer datadrivna, effektiva och mer levande. Här har videoteknikens roll kommit att diskuteras mycket.

– Användningsområdet för kamera- och sensorteknik sträcker sig långt bortom skydd och säkerhet, säger Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef för Milestone Systems.

När utvecklare investerar i video- och sensorteknik för sina smarta byggnader och städer har de potential att uppnå så mycket mer än att bara skydda sina tillgångar.

Skriande teknikbehov

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef för Milestone Systems.
Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef för Milestone Systems.

Behovet av intelligenta kamerors och sensorers effektivitet för att uppnå olika ändamål ökar i takt med att ny infrastruktur skapas för att städernas ska kunna möta växande behov och krav på effektiv service.

Teknologisk innovation har utökat räckvidden för vad videoteknik kan användas till och med den ökade bandbredden som 5G ger kan allt fler sammanlänkade enheter läggas till internet, så kalllat Internet of Things (IoT).

Med detta i åtanke kan videoteknik användas för att övervaka en mängd olika element som är avgörande för en framgångsrik smart stad eller byggnad.

– Det kan vara allt från luftkvalitetsåtgärder och säkerhetslösningar, till förebyggande av skadegörelse och självkörande bilar och trafikledning, säger Christopher Åkesson.

Trafikflöden kan förbättras

Att investera i video- och sensorteknik för att införa dessa typer av kontroller gör det möjligt för dem som hanterar smarta städer och byggnader att agera på samhällsförändringar på ett nytt, mycket mer effektivt sätt då de är informerade av korrekta och realtidsinsikter som samlas in av videotekniksystem.

Kameror och sensorer installerade på vägar och broar kan samla in trafikinformation i realtid som sedan återkopplas till lokala myndigheter som via analyser kan förutse långsiktiga trafiktrender som ligger till grund för beslut om strategiska transportplaner.
Kameror och sensorer installerade på vägar och broar kan samla in trafikinformation i realtid som sedan återkopplas till lokala myndigheter som via analyser kan förutse långsiktiga trafiktrender som ligger till grund för beslut om strategiska transportplaner.


Intelligenta transportsystem (ITS) kan integreras i transport-infrastrukturen för att förbättra mobiliteten och säkerheten. Kameror och sensorer installerade på vägar och broar kan samla in trafikinformation i realtid som sedan återkopplas till lokala myndigheter som via analyser kan förutse långsiktiga trafiktrender som ligger till grund för beslut om strategiska transportplaner. Utöver detta kan videoteknik kopplas in i elektroniska skyltar för att hantera processer som öppning, stängning och sammanfogning av körfält eller ändrade hastighetsgränser.

Anonymiserad data

Att använda video för övervakning kan vara kontroversiellt, ingen av oss gillar en kamera i ansiktet. Den goda nyheten är att det finns gott om videotekniska lösningar med möjligheten att anonymisera data genom metadataaggregering, sekretessmaskering, datarensning och mycket mer. På så sätt kan de hjälpa till att hålla människor säkra och städer fungera smidigt utan att kompromissa med dataintegriteten, anser Christopher Åkesson.

Video istället för vägbyggen

Att betona detta är avgörande för att öka allmänhetens acceptans av videoteknikinvesteringar i smarta städer, byggnader eller arbetsplatser, menar Christopher Åkesson.

– Videoteknik kan kopplas in i algoritmer som återkopplar till andra smarta element för att göra städer och byggnader så effektiva som möjligt. Att använda videoteknik i trafikledning har till exempel en större och mer positiv effekt på att minska trängseln än att bygga nya vägar.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng