2022-12-26

Intelligenta säkerhetssystem – Del 6 av 8

Skydda perimetrar och ingångar med intelligent Lidar-detektion

För många anläggningar är perimeterskyddet högt prioriterat då det utgör en första försvarslinje för att upptäcka, försvåra eller förhindra intrång på området där skyddsobjektet finns. Det är dock en utmanande uppgift, särskilt när det handlar om områden som kräver högsäkerhetslösningar, exempelvis kritiska infrastrukturmiljöer.

Mark Cosgrave, Optex Divisional Manager för Västeuropa, beskriver utmaningarna och förklarar hur intelligent Lidar-detektion kan göra skillnad.

Huvudsyftet med ett säkerhetssystem vid perimetern är att uppmärksammas eventuella intrång eller potentiella hot. Det finns dock en risk för aktivering av falsklarm, vilket kan medföra en hög kostnad och störa en effektiv respons. Säkerhetsexperter söker därför efter lösningar som kan fungera tillförlitligt i en ständigt föränderlig miljö och som kan leverera en stabil prestanda i olika väder, temperaturer och varierande ljusförhållanden. Det är där Lidar-tekniken kan göra stor skillnad, enligt Mark Cosgrave:

”Lidar-baserad intrångsdetektering blir alltmer ett föredraget val för perimetersäkerhet på grund av dess bevisade tillförlitlighet under varierande ljusförhållanden inklusive totalt mörker och under extrema väderförhållanden”, förklarar han.

Förutom horisontella och vertikala lägen tillåter Redscan-sensorer upp till 45 graders vinklad detektering som kan användas på perimetern som en förvarning innan målet når stängslets gräns.
Förutom horisontella och vertikala lägen tillåter Redscan-sensorer upp till 45 graders vinklad detektering som kan användas på perimetern som en förvarning innan målet når stängslets gräns.


Mark Cosgrave säger att målet också kan skräddarsys.

– Små till medelstora djur kan ignoreras och därmed hålla fokus på detektion av de verkliga potentiella hoten, oavsett om det är människor eller fordon. När det integreras med kameror av god kvalitet och högpresterande videohanteringssystem, förbättrar Lidar säkerhetssystemet med exakt detektering som kan reducera falska larm och möjliggör lokalisering av verkliga hot och inkräktare.

Anpassningsbara system behövs

Inom högsäkerhetsområden och kritisk infrastruktur finns det ofta områden som är avgörande för att driften ska fungera på ett bra sätt.

Ett perimeterintrång nära en flygplats landningsbana innebär en omedelbar fara som skulle kunna störa och helt stänga flygplatsens verksamhet. Om man tar exemplet med ett oljeraffinaderi kan ett intrång nära oljelagret utgöra ett allvarligt hot. Mark Cosgrave anser att dessa scenarier fungerar som goda exempel på fördelarna med intelligent Lidar-teknik.

– Säkerhetssystemet måste kunna anpassas till de olika hotnivåerna och platserna för att skydda områden som är mycket begränsade. Det är något som Lidar Redscan Pro kan uppnå genom att skapa olika zoner med olika känslighetsnivåer och utgångar. Ett område kan därför ställas in som förvarning och ett annat område som omedelbart säkerhetslarm.

Virtuellt stängsellöst skydd

På grund av Lidar-teknikens natur kan en osynlig laservägg eller ett osynligt plan skapas runt byggnader och anläggningar för att utlösa en varning om någon gör intrång i ett mycket begränsat område. Tack vare sin avancerade detektionslogik kan till exempel Redscan Pro använda olika bedömningsregler för att avgöra vad som utgör ett verkligt hot och vad som kan ignoreras. Till exempel kan den ställas in för att höja larmet om olika detektionszoner korsas av en inkräktare när denne närmar sig en starkt begränsad zon, eller om ett fordon av ovanlig eller oväntad storlek närmar sig ett visst område.

Punktdetektion

Att lokalisera exakt var säkerhetsintrånget äger rum är avgörande i mycket begränsade områden eftersom det gör det möjligt för säkerhetspersonalen att veta exakt varifrån hotet kommer. Det gör också den visuella verifieringsprocessen betydligt snabbare eftersom kameror inte behöver söka igenom en hel zon, utan i stället kan titta exakt på den punkt där inkräktarna befinner sig och spåra dem genom detektionsområdet.

– Punktdetektion är en av nyckelfunktionerna hos Redscan Pro Lidar som kan visa de exakta X,Y-koordinaterna när den integreras med högpresterande VMS, säger Mark Cosgrave.

Förvarning i känsliga områden

Förutom horisontella och vertikala lägen tillåter Redscan-sensorer upp till 45 graders vinklad detektering som kan användas på perimetern som en varning innan målet når stängslets gräns. Målobjektet kan definieras av storlek och rörelsehastighet, och det är därför lätt att ignorera de flesta vilda djur, fåglar, gnagare och katter som kan vara en viktig orsak till falsklarm för andra teknologier. Denna förvarning är ett extra säkerhetslager som ger förhandsmeddelande om potentiella säkerhetsintrång.

Säkring av in- och utgångspunkter

Områden måste tillåta access för behöriga fordon och människor som behöver kommer in i området för att kunna driva sin verksamhet och det är avgörande att skydda dessa in- och utgångspunkter. Inloggningsuppgifterna hanteras via passerkontrollsystemens managementlösningar som blir alltmer sofistikerade för att säkerställa att endast behöriga fordon och individer släpps in. Men så fort en grind öppnas är inte perimetern längre stängd och det kan leda till potentiella intrång, till exempel om en person följer efter ett legitimt fordon. Redscan Lidar är utplacerade för att säkra grindar när de är i drift och aktivera en varning om en inkräktare kommer in på platsen medan grinden stängs eller genom döda vinklar medan fordon kör in och ut.

Mark Cosgrave är övertygad om att användningen av Lidar-detektionsteknologi kommer att fortsätta att öka, på grund av efterfrågan på tidig och effektiv detektion och minimalt antal falska larm.

– Med sin avancerade flexibilitet och anpassning är Redscan Pro Lidar inställd på att bli en game-changer för ett brett utbud av perimetersäkerhetsapplikationer, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng