2020-07-03

ID- och passerkontroll - Del 5 av 10

Bosch vill integrera kortläsare med videoövervakning

Anders Karlsson säger att Boschs ambition och förhoppning är att deras system ska passa överallt där det finns behov av ett passersystem och företrädesvis med ett integrerat kamerasystem.

Anders Karlsson säger att Boschs ambition och förhoppning är att deras system ska passa överallt där det finns behov av ett passersystem och företrädesvis med ett integrerat kamerasystem.

Bosch har nu tagit steget in på den svenska marknaden för passersystem.

– I Sverige kommer slutkunder med behov av en tydlig översikt och kombination av kortläsarsystem och videosystem att uppskatta vår lösning, säger Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

Bosch har sedan länge erbjudit passersystem globalt och i synnerhet i Tyskland där bolaget har en stark position inom högsäkerhetsapplikationer med stora tillgänglighetskrav på hela systemet.

Sverige närmare Europa

– Vi har nu en bättre möjlighet att kunna erbjuda passersystem i kombination med fastighetsstyrning på våra lokala marknader genom uppköpet av Bosch Rexroth och liknande företag. Vi har även spenderat stora resurser på att skapa integrationer med branschkollegor för att kunna bibehålla en öppen plattform för passerkontroll, exempel på detta är integrationer med bland annat Milestones VMS och Simons Voss, säger Anders Karlsson.

Han menar att de krav som tidigare var unika i Sverige inte är lika utpräglade längre utan ser mer ut som i andra delar av Europa.

– Vi som tillverkare hoppas att både en säkerhetsinstallatör och en slutkund kan se ett mervärde och en nytta av att ha en och samma tillverkare för sin säkerhetsplattform och samtidigt ha en öppenhet mot tredjepartskomponenter som till exempel kortläsare och kundspecifika databaser för användarhantering, säger Anders Karlsson.

Tre olika system

Bosch har tre olika kortläsarsystem och något som företaget kallar för ”access engine”, som är en del av dess integrerade system.

– Vi har tagit hela den bakomvarande strukturen, tjänster och hårdvarufunktionalitet och paketerat om det till kortläsarsystem och döpt det till Access Management System. Vi har precis lanserat version 2.0, säger Anders Karlsson.

Han menar att kundernas kravbild kan skilja sig mycket åt men att det finns vissa självklara funktioner och önskemål.

– Vår feedback är att enkelhet i hanteringen av användare, korthantering och sökning av passerhändelser med rätt videoinformation är viktig. Alla tidskrävande moment som kan undvikas eller minimeras är betydelsefulla. Ett exempel är att man enkelt med ett fåtal intuitiva knapptryckningar ska kunna söka och få fram all tillhörande video på en användares passager i hela anläggningen, säger Anders Karlsson.

Integration är centralt

Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.
Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

Och just integration mellan passersystem och videoövervakning är det som han framhåller som den största trenden på marknaden för passersystem i dag, plus integration med andra system som styrning och kontroll av ventilation, belysning och andra system i fastigheter.

– Vi ser också flera önskemål om specifika integrationer och gränssnitt då många slutkunder känner sig ”låsta” i befintliga installationer, säger han.

Företagets erbjudande inom passerkontroll är uppdelat i olika storlekar och passar för både större och mindre installationer.

– Huvudfokus är att ge maximal tillgänglighet med redundans i flera nivåer, automatiserade händelser och proaktiva funktioner i samverkan, säger Anders Karlsson.

Systemet har skapats för att kunna hantera olika hyresgäster i en och samma fastighet med både separata och gemensamma dörrar och ytor. Antingen kan en gemensam administratör hantera hela fastigheten eller kan enskilda administratörer hantera sina respektive områden med full flexibilitet, enligt Bosch. Företaget tror att systemet passar perfekt för installatörer som har behov av en lösning som är enkel att konfigurera och är helintegrerad med videosystemet samt har de absolut senaste och mest avancerade IT-säkerhetskraven.

Har öppnat upp

Bosch betraktades tidigare som proprietära och ”låsta” enligt Anders Karlsson, men numera är öppna system en absolut prioritet.

– Som grundare och aktiva partners i både Onvif och Ossa (Open Security & Safety Alliance) så ser vi att även passersystemen med dess komponenter kommer bli helt öppna system inom några år. Även slutkunderna ser detta som ett måste då allt för många sitter fast i lösningar som inte är skalbara av tekniska eller kommersiella skäl, säger han.

Ytterligare en trend för framtiden är mobila lösningar som Anders Karlsson menar kommer få ännu större genomslag så länge säkerheten i komponenterna är tillräcklig. En annan trend är att sälja säkerhet som en tjänst.

– Det är en självklarhet redan i dag! Och det kommer bli ännu tydligare och enklare med framtida öppna, säkra, tillförlitliga och uppkopplade system, avslutar Anders Karlsson.


 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng