2020-07-07

ID- och passerkontroll - Del 7 av 10

ID- och accesshantering med tjänstebaserad affärsmodell

Vår ambition är att kunden ska ha rätt lösning över tid säger Serilines VD Freddie Parrman, som förespråkar tjänsteförsäljning.

Vår ambition är att kunden ska ha rätt lösning över tid säger Serilines VD Freddie Parrman, som förespråkar tjänsteförsäljning.

I takt med att fysisk access integreras i många andra delar av verksamheten har också vikten av att säkra identiteter ökat.

– Ju fler saker du integrerar desto mer talar för ”subscription” och en Security as a Service-modell då dessa lösningar kräver sitt underhåll över tid, säger Serilines VD Freddie Parrman, som också belyser risken att mobiltrenden kan komma att göra passerkontroll mer proprietärt.

Enligt Freddie Parrman har marknaden för ID-hantering anammat en affärsmodell baserat på att kunderna betalar för en tjänst i mycket högre utsträckning än vad passerkontroll har gjort.

– Vår ambition är att kunden ska ha rätt lösning över tid. Visst, vi får inte alla pengar direkt, men vi tjänar pengar långsiktigt och kunden får en bättre lösning över tid, säger Freddie Parrman.

Han nämner införandet av GDPR som exempel. I samband med det skapade Seriline många nya funktioner som till exempel anonymisering och kunderna som abonnerade behövde bara göra en uppdatering, det blev ingen merkostnad för dem.

– Det blir mer och mer vedertaget, och jag tror att ”subscription” verkligen kommer att ta fart för oss i år. För den yngre generationen är det ofta självklart, medan vi andra är vana att betala allt på en gång. Men samtidigt är äldre personer ofta kanske mer oroliga över vad som händer om tre år och prenumeration är ju mer framtidsäkert, säger Freddie Parrman.

Kraftig tillväxt

Seriline erbjuder både ID-hantering, besökssystem och identitets- och accesshantering (IAM) samt är distributör för RFID-läsarna Cidron i Europa. Seriline har utsetts till Gasellföretag två år i rad – omsättningen ökade från 37 till 67 miljoner under 2019 – och Seriline har i nuläget 28 anställda. Freddie Parrman säger att ID-hantering är det som omsätter mest men att kombinationen identitets- och accesshantering är det som växer snabbast och kommer snart att bli den största delen. Det är också där det är tydligast att prenumerationsmodellen dominerar, vid ID-hantering är ”pay as you go” vanligast.

Många användningsområden

Freddie Parrman säger att många vill kunna använda en identitetsbärare (credential) för flera olika saker: inpassering, inloggning i datorer och kopieringsmaskiner.

– Det blir mer och mer applikationer som identiteten ska fungera med. Ofta handlar det om decentraliserade organisationer – istället för att ha sin egen utrustning för att utfärda kort lokalt så vill de få dem distribuerade från tillverkaren. Vi erbjuder bland annat återrapportering av kortdata direkt in i olika passersystem via api:er. Jag skulle säga att det är ekosystemet, hanteringen runt det här som är det viktiga, säger han.

Paketering av tjänster

Serix, Serilines plattform för hantering av identitets- och accesstilldelning, har ett enkelt gränssnitt för identitetshantering för personer, identitetsbärare (credentials), behörigheter och tillhörigheter och kan hämta personuppgifter från till exempel ett HR-system eller AD:t och knyta ihop dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar. Tidigare har lösningen främst passat stora organisationer, men det har förändrats nu i och med implementering av nya api:er, enligt Freddie Parrman.

– Har du en ”hostad” lösning så ställer det inte lika mycket krav på kunden. Prenumeration i kombination med ”managed service”, där vi kan hjälpa till och ta en del av ansvaret – det blir mer lättskött för kunden och kräver inte att de har en hel avdelning för det, säger han. Trenden är att det blir allt fler ”hostade” lösningar.

– Det var på väg upp i molnet, sedan kom GDPR och då gick det tillbaka till lokalt installerade lösningar, men nu är det mycket ”hostade” lösningar som gäller igen, säger Freddie Parrman.

Han är mycket tydlig med att paketering av tjänster måste ske utifrån och in – det vill säga med utgångspunkten från kundens behov.

– Det gäller att vara lyhörd. Många gör felet att de sitter hemma på kammaren och gör en paketering inifrån och ut, det vill säga vad som passar en själv och för att man ska tjäna pengar. Men det passar kanske inte kunderna.

Både mer och mindre proprietärt

Freddie Parrman tycker att det är tydligt att många passersystemtillverkare som varit proprietära har börjat öppnat upp.

– Det är vad som krävs för att hänga med i utvecklingen. Våra kunder hänger med, och drivs man inte av sina kunder så halkar man efter väldigt fort.

Han säger att det finns en tydlig trend mot mobila lösningar med enkelhet och tillgänglighet i fokus men när systemtillverkare tar fram egna mobillösningar för passersystem riskerar det att bli mer proprietärt.

– Fördelen med ett kort är att du kan ha samma kort till olika fabrikat, men använder du mobilen som ”credential” måste du ha en app för att komma in i entrén, en annan app för att komma in i konferensrummet, en annan för garaget, och så vidare. Då är vi tillbaka i det här att det är bra för leverantörerna men vi tappar kundfokus igen.

Han ser det som branschens största utmaning att alla ska komma överens om en öppen standard men han tror det blir svårt eftersom alla vill ha sin egen affär.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng