2020-12-31

ID- och passerkontroll - Del 2 av 7

Fransk koncerntillhörighet har lyft det svenska IAM-företaget Nexus

Magnus Malmström, VD för Nexus.

Magnus Malmström, VD för Nexus.

IAM-marknaden (Identity and Access Management) växer starkt och svenska Nexus är en framgångsrik aktör på exportmarknaden. I början av året förvärvades bolaget av franska IN Groupe, vilket gett en extra skjuts.

– Vi växer snabbast inom identiteter för IoT-enheter, säger Magnus Malmström, VD för Nexus.

Magnus Malmström tog klivet från CTO till VD för Nexus i slutet av 2018. Sedan dess har mycket hänt i bolaget.

– Vi beslutade att sälja av verksamheten kring kortläsaren Cidron för att fokusera helt på Smart IDplattformen med identiteter för IoT och arbetsplatser, säger Magnus.

Stora förändringar gjordes också i ledningsgruppen och i februari i år förvärvades Nexus av IN Groupe, en koncern som ägs av franska staten och som omsätter 5 miljarder kronor.

– Det har blivit mycket positivt. IN Groupe är en stark europeisk aktör som även har globala projekt med stort behov av PKI (Public Key Infrastructure). Det handlar om att skapa elektroniska identiteter och IN Groupes teknologi finns på hälften av världens alla pass, och är även involverad i nationella eID-projekt, kommenterar Magnus Malmström och påpekar en väsentlig uppsida med koncerntillhörigheten.

– När det gäller just PKI köpte IN Groupe tidigare det av tre olika partners, men nu kan de använda sig av vår teknologi istället.

Identiteter för medarbetare

Nexus har cirka 300 anställda, omsätter drygt 400 miljoner kronor och delar upp sin affär i identiteter för medarbetare och identiteter för IoT. Identiteter för medarbetare handlar om att utfärda och hantera identiteter för anställda – både fysiska och digitala – för att ge åtkomst till system samt kryptera kommunikation som vanligen står i relation till kunders mognad kring ISO 27001 och riskanalyser.

– Identiteter för medarbetare utgör i nuläget ungefär 80 procent av omsättningen.

Identiteter för IoT

Identiteter för IoT å andra sidan handlar om att skydda kommunikation, användarnas integritet och förhindra cyberattacker mot IoT-enheter. Här kan PKI användas för att utfärda certifikatsbaserade identiteter som skyddar IoT-applikationer med autentisering och kommunikation och denna del står för 20 procent av omsättningen.

– Identiteter för IoT ökar snabbast, det händer mycket inom IoT. Behovet är stort så vi räknar med att komma upp i samma nivå som identiteter för medarbetare, men det tar nog två till tre år innan vi är där, säger Magnus Malmström.

Går mot mer molntjänster

Magnus Malmström berättar att många företag och organisationer köper säkra identiteter som en tjänst via exempelvis Nexus Go Cards och Nexus Go IoT. Andra mer komplexa organisationer vill ofta kunna sköta hanteringen av identiteter själva med hjälp av Nexus mjukvara. Bland annat har Airbus och inrikesministeriet i Frankrike valt Nexus Smart ID för att förbättra sina informationssäkerhetsprocesser med egen drift.

– Identiteter för IoT levererar vi oftast som en tjänst, det kan vara stora komplexa molntjänster och ofta integrerade i kritisk kundmiljö såsom tillverkningsprocess. Men när det gäller identiteter för medarbetare vill stora kunder fortfarande ofta behålla viss kontroll, säger Magnus Malmström.

– I Sverige så vill exempelvis myndigheter och kommuner fortfarande ha egna system. Men över tid kommer det gå mot mer molntjänster där också.

En stark trend är också att allt fler företag vill säkra upp alla interna IoT-enheter, så som skrivare, servrar, routrar och konferenssystem på sina arbetsplatser.

– Ofta vill de automatisera och digitalisera hela livscykeln kring detta, exempelvis genom att integrera IAM-systemet med HR-systemet eller någon typ av service- och automationssystem såsom Servicenow eller Jira.

GDPR har förbättrat organisationers datakontroll

Införandet av GDPR har påverkat många företag och myndigheter till att få bättre kontroll på sina data. Dessutom diskuteras cybersäkerhetsfrågor betydligt mer i företagsledningar och styrelser än tidigare och det gynnar IAM-marknaden menar Magnus Malmström som också ser en annan trend.

– Det blir allt vanligare med självbetjäning, med aktiva godkännanden för spårbarhet och kontroll i efterlevnad.

– Många vill också ha en mer tydlig verifikation av användaren, som exempelvis måste visa sitt pass eller ID-kort. Man vill veta att det verkligen är rätt person som ges åtkomst vid rätt tillfälle.

Pandemins påverkan

Pandemin har också gjort att efterfrågan på digitala identiteter har ökat även om färre anställda befinner sig på arbetsplatserna, menar Magnus Malmström.

– Antalet gånger som kort används i passersystem har gått ner, men på digitala lösningar har vi ökat ännu mer, både för medarbetare som avkrävs digitalt visuellt ID, stark autentisering för arbete i hemmet och för IoT-enheter, säger han.

– Vi kan också leverera snabbare eftersom kunderna har större acceptans för att vi levererar våra produkter via digitala verktyg.

Europa vill ha europeiska lösningar

I Europa finns det en trend att välja europeiska säkerhetslösningar snarare än kinesiska eller amerikanska.

– Ett exempel är Vinci Energies som valde oss. För dem var både kinesiska och amerikanska lösningar uteslutna redan från början. På så sätt kan man säga att Nexus ligger rätt i tiden när det gäller att säkra det europeiska samhället som en helhetsleverantör av betrodda identiteter, avslutar Magnus Malmström.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng