2020-12-27

"Regeringen intensifierar arbetet mot kriminella nätverk"

”Vi ska vara kompromisslösa mot gängen, bryta deras nyrekrytering med tidiga, förebyggande insatser och samtidigt se till att inte en skattekrona går till nätverken och deras kriminella verksamheter”, skriver inrikesminister Mikael Damberg i en debattartikel.

Inrikesminister Mikael Damberg betonar i en debattartikel i Expressen att många viktiga åtgärder genomförs på nationell nivå för att stoppa de kriminella nätverken, men att det internationella samarbetet är avgörande. Han skriver: ”De största säkerhetsproblemen på området, sett ur ett svenskt och europeiskt perspektiv, handlar om smuggling av vapen och sprängämnen från västra Balkan, internationella leveranskedjor av narkotika med bas i Sydamerika och trafficking som tar sikte på särskilt utsatta kvinnor och barn”.

Han listar också några punkter som är särskilt viktiga under de kommande åren:

  • Säkerställ att brottsbekämpande myndigheter fortsatt har tillgång till information och digitala bevis. När samhället digitaliseras blir även brottsligheten och bevisningen digital. De kriminella nätverken lär sig snabbt att nyttja ny teknik, inte minst avancerad kryptering, och rättsväsendet måste hänga med.
  • Förstärk gränskontrollerna vid EU:s yttre gräns genom att införa krav på biometriska verktyg, till exempel fingeravtryck, för att säkerställa identiteten på alla som passerar EU:s yttre gräns. Detta skulle kraftigt försvåra för kriminella nätverk att utnyttja systemet genom att exempelvis använda falska pass.
  • Ta tillvara den brottsbekämpande potentialen i ny teknik, som artificiell intelligens, big data-analys och maskininlärning genom att samarbeta. Det handlar både om att stärka vår digitala säkerhet, liksom att kunna använda de här verktygen på ett innovativt sätt för att komma åt brottslighet – detta samtidigt som ett starkt skydd för den personliga integriteten garanteras.
  • Fortsätta arbetet med att utveckla metoder och lagstiftning i syfte att komma åt illegala penningflöden. Genom att effektivare kunna följa illegala penningflöden ökar möjligheterna att förhindra grunden för all ovan nämnd brottslighet.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng