2020-12-26

MSB ska bedöma civila försvarets förmåga

Riksdagen har fattat beslut om inriktningen för det civila försvaret för åren 2021–2025 och regeringen har också fattat beslut om tre nya uppdrag till MSB, Försvarsmakten och de bevakningsansvariga myndigheterna som handlar om den fortsatta totalförsvarsplaneringen. 

De tre uppdragen är: inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret, anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 samt uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret.

– MSB har under flera år målmedvetet arbetat tillsammans med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter för utvecklingen av det civila försvaret. Vi kommer att fortsätta bygga ett modernt civilt försvar, som också kommer att stärka samhällets beredskap i fredstida kriser, säger avdelningschef Camilla Asp. 

MSB ska göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret. I detta uppdrag ska MSB, i samverkan med övriga berörda aktörer, övergripande bedöma beredskapsåtgärder och följa upp förmågan i totalförsvaret. Bedömningen görs med utgångspunkt i målet för det civila försvaret och utifrån varje viktig samhällsfunktion, samt utifrån det som i övrigt anges i totalförsvarspropositionen. Bedömningen ska redovisas årligen i februari med start 2022.

– Arbetet kräver en gemensam syn på vilka förmågor som behöver utvecklas och hur förmågebyggandet ska följas upp. En gemensam tidplan för aktiviteter, möten och spel blir nyckeln till framgång, säger tf enhetschef Jim Kronhamn, enheten för strategisk analys.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng