2020-12-25

Ökad polisnärvaro i Laholm

I årets trygghetsenkät seglade Knäred upp som en plats där den upplevda tryggheten minskat. Tillsammans med fyra platser i Laholm lovar polisen i 2021 års Medborgarlöftet att under nästa år vara extra synlig i dessa områden.

Medborgarlöftet för Laholms kommun, som undertecknades nyligen av Laholms kommunstyrelses ordförande Erling Cronqvist (C) och lokalpolisområdeschef Mikael Eliasson, bottnar i den lokala lägesbilden. Den är i sin tur utgångspunkten för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

En viktig del i arbetet med att ta fram Medborgarlöftet mellan polisen och Laholms kommun är den årliga trygghetsenkäten. I år genomfördes den i huvudsak digitalt på grund av coronapandemin. Därmed ställdes tidigare års möjlighet att träffa företrädare för polisen och kommunen på Stortorget i Laholm, vid Maxi och på Campus Laholm in. Trots det besvarade fler än någonsin enkäten – 1 588 personer tog sig tid att svara på ett antal frågor och skriva ner synpunkter på upplevda missförhållanden. 

Polisen och Laholms kommun lovar nu att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på ett antal specificerade platser.

Källa: Laholms kommun


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng