2020-12-24

710 preliminärt antagna till polisutbildningen våren 2021

710 sökanden har preliminärt antagits till vårens utbildning och för kommande två terminer är 376 sökanden preliminärt antagna. 

I nuläget ligger polisens tillväxt av polisanställda högre än prognosticerat för tidpunkten. Polismyndigheten är samtidigt medveten om att tillväxten är offensiv, i synnerhet när det gäller den fortsatta tillväxten av poliser. Pandemin har dessutom inneburit utmaningar för tillväxten.

Intresset för att bli polis är fortsatt stort med många som söker till polisutbildningen, men det är färre som har bokat tider och dykt upp för att prövas under hösten.

– Vi kan se att färre har prövats under hösten vilket sannolikt påverkat utfallet till våren. Om det beror på minskat resande på grund av pandemin eller om det är av andra orsaker är för tidigt att säga. Däremot ser vi att intresset för att söka till polisutbildningen är fortsatt stort, säger Eva Årestad Radner, nationell samordnare för polisens grundutbildning.

Polisen arbete för att fylla utbildningsplatserna och nå målet med 26 200 poliser till årsskiftet 2024/2025 fortgår.

– Utifrån utfallet av antagningarna under 2020 har vi i samråd med lärosätena nu i ännu högre grad anpassat utbildningsplatserna efter de sökandes önskemål och behov. Antalet distansutbildningsplatser har bland annat utökats från 194 till drygt 300 till hösten 2021, eftersom vi märker att det finns ett stort intresse för att läsa utbildningen på distans, säger Eva Årestad Radner.

En viktig del i polisens tillväxt är att fler söker och genomför prövningen till polisutbildningen, men det handlar även om att behålla och återanställa poliser. Det pågår ett långsiktigt arbete för att stärka arbetsvillkor, som löner och arbetsmiljö, likväl som att skapa bättre karriär- och utvecklingsvägar. Under hösten gjordes exempelvis en riktad lönesatsning till poliser som arbetar i lokalpolisområdena.

– Under 2020 har de poliser som lämnat myndigheten fortsatt att minska. Dessutom har närmare 30 procent av de poliser som lämnade polisen 2015 valt att komma tillbaka. För oss är det positiva siffror som visar att vi är på rätt väg och vi fortsätter att arbeta för att denna trend ska hålla i sig, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för polisens tillväxt.

En ytterligare väg till att bli polis är genom den funktionsinriktade polisutbildningen som utgör ett komplement till grundutbildningen till polis, som även fortsatt kommer utgöra basen för polisrekryteringen.

Fakta

Under de första elva månaderna 2020 valde 165 poliser att återvända till polismyndigheten. Cirka 28 procent av de som slutat av annan anledning än pension har valt att komma tillbaka sedan 2015.

Under samma period har 607 poliser lämnat Polismyndigheten. Det är 183 färre jämfört med föregående år och är det lägsta antalet sedan 2011.  Den totala personalomsättningen för poliser de senaste 12 månaderna är 3,2 procent, varav drygt hälften är pensionsavgångar.

Källa: Polisen


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng