2020-12-30

ID- och passerkontroll - Del 1 av 7

”IAM-marknaden ligger rätt i tiden”

Med fler som fjärransluter för att få access ökar behovet av IAM (Identity and Access Management).

Med fler som fjärransluter för att få access ökar behovet av IAM (Identity and Access Management).

Covid-19 påskyndar digitaliseringen inom alla möjliga områden. Och med fler som fjärransluter för att få access ökar behovet av IAM (Identity and Access Management).

– Arbete hemifrån och på distans har blivit det nya normala och det sker ett paradigmskifte där många försöker hitta sätt att samla hela sin säkerhet på samma ställe, säger Vivek Ravichandran på Marketsandmarkets.

Enligt en ny rapport från Marketsandmarkets förväntas den globala marknaden för IAM växa från 12,3 miljarder dollar 2020 till 24,1 miljarder dollar år 2025, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14,5 procent.

IAM handlar om att definiera och hantera enskilda användares roller och behörigheter för access och under vilka omständigheter som vilka användare kan beviljas eller nekas dessa behörigheter. Både egna anställda och kunder kan vara användare. Tanken med IAM är att samma person inte ska ha flera olika identiteter för olika system, till exempel för att logga in på datorer, skrivare och inpassering i lokaler. Genom att länka ihop de olika systemen och slå samman det till en identitet per person kan administrativt arbete minskas avsevärt. Men det slutar inte där – när den digitala identiteten väl har fastställts måste den bibehållas, modifieras och övervakas under varje användares access-livscykel.

– Vi måste hantera accessbehörigheten. När nya personer kommer till en organisation måste deras behörighet skapas och när anställda lämnar företag gäller det att ha en plan för hur deras identitet och access-behörigheter raderas. Du vill inte låta deras access ligga kvar för det kan vara sårbart för externa hot, säger Vivek Ravichandran, Manager för cybersecurity på Marketsandmarkets Research.

Post-corona-lösningar

Tillväxten på IAM-marknaden kan enligt rapporten tillskrivas den snabba ökningen av cyberattacker och dataintrång under pandemin. Covid-19 har ökat beroendet av att göra affärer online avsevärt och det gäller till exempel branscher som bank, finans, försäkring, detaljhandel, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, utbildning, transport och logistik, energi och tillverkningsindustrin. Alla använder internet mer för att tillhandahålla nödvändiga tjänster till konsumenterna, menar Marketsandmarkets.

– Arbete hemifrån och på distans har blivit det nya normala och det sker ett paradigmskifte där många försöker hitta sätt att samla hela sin säkerhet på samma ställe, säger Vivek Ravichandran.

Han betonar också att många företag kommer med lösningar anpassade efter covid-19 som till exempel beröringsfri autentisering.

– Det får enorm uppmärksamhet nu men det återstår att se om det kommer att bli en ihållande tillväxt för det eller om det bara är tillfälligt, säger Vivek Ravichandran.

Många fördelar med IAM och IoT

Enligt rapporten blir IAM:s roll inom IoT större och större. IAM fokuserar på att identifiera människor och kunna hantera access till olika typer av data. IAM hjälper också till att identifiera enheter samtidigt som den hanterar användarnas access till data och skyddar på så sätt mot intrång och skadliga angrepp. IoT gör att behovet av att hantera fler identiteter växer exponentiellt och snabbare än vad IAM-systemen klarar av.

Marketsandmarkets menar att IAM i IoT erbjuder flera fördelar för att kunna tillhandahålla en säker miljö för användare, till exempel hur en användare kan hantera access till alla uppkopplade saker och informationen de innehåller och hur det kontrolleras och vilka personer eller enheter som får göra vad.

– Människor är för närvarande inne i covid-scenariot och arbetar på distans. Sedan tidigare har vi sett fenomen som ”bring your own device” och människor använder flera olika enheter för att komma åt företagets kritiska data, så saker som säkerhet och behörighet måste hanteras, säger Shiladitya Chaterji, team lead cyber security på Marketsandmarkets.

IAM-lösningar kan ge både små- och medelstora företag och stora företag smidigare och förbättrade användarupplevelser enligt Marketsandmarkets, och dessa fördelar kommer att driva tillväxten på den globala IAM-marknaden.

En utmaning för IAM-marknaden är enligt företaget att cyberkriminella använder avancerade attacker för att infiltrera företags och organisationers nätverk och stjäla data. Och just att ta itu med komplexiteten i avancerade hot är en stor utmaning för IAM-marknaden, enligt Marketsandmarkets.

Snabb tillväxt i APAC

Marketsandmarkets konstaterar att Nordamerika är den marknad som är störst för IAM tack vare att vård och sjukvård snabbt börjar använda mer modern teknik som ger patienterna bättre och mer personlig vård. APAC är dock den marknad som förväntas växa snabbast fram till 2025. Finansiella institutioner, offentlig sektor, hälso- och sjukvård, detaljhandel, utbildning, telekommunikation, tillverkning, energi, transport och logistik och media och underhållning är några branscher som enligt Marketsandmarkets efterfrågar IAM-lösningar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng