2020-07-10

ID- och passerkontroll - Del 10 av 10

GDPR-säker teknik – Stid-läsarna lanseras i Norden

Stid har en av marknadens bredaste utbud av beröringsfria läsare, baserade på öppen teknik och som kommunicerar via RFID, NFC, HCE och Bluetooth.

Stid har en av marknadens bredaste utbud av beröringsfria läsare, baserade på öppen teknik och som kommunicerar via RFID, NFC, HCE och Bluetooth.

Robert Jansson är en välkänd profil inom sektorn för passerkontroll efter mer än 20 år i branschen. Det började på Securitas, därefter följde Solid, HID och Nexus. Sedan ett år tillbaka har han en ny utmaning – att etablera Stids beröringsfria läsare för passerkontroll i Norden och Östeuropa.

– Det känns väldigt bra att få arbeta med ett världsledande fabrikat som lägger sån tonvikt vid säkerhet och öppenhet som Stid gör, säger Robert Jansson.

Spectre från Stid.
Spectre från Stid.

Spectre – en läsare för fordonskontroll – utsågs av tidningen Detektor International till en av 2019 års mest innovativa produkter i kategorin ”ID och passerkontroll”. Prisceremonin (Detektor Intenational Award) skedde i samband med säkerhetsbanketten på Sectech i Stockholm och bevittnades av 300 bankettgäster. Få av dem hade tidigare hört talas om den franska tillverkaren Stid. Detta trots att företaget har levererat över miljoner läsare som används av över 100 miljoner användare.

– Ja, Stid är en av världens största tillverkare av beröringsfria läsare för passerkontroll avseende såväl personer som fordon, säger Robert Jansson, försäljningsdirektör för Stid i Norden och i Östeuropa.

Spectre är en läsare från Stid, avsedd för passerkontroll av fordon. Den prisbelönades i höstas av tidningen Detektor International som utsåg den till en av 2019 års mest innovativa produkter i kategorin ”ID och passerkontroll”. Motiveringen löd: “With this long range reader Stid introduces an impressive fast and innovative solution to meet the real world vehicle ID challenges.”
Spectre är en läsare från Stid, avsedd för passerkontroll av fordon. Den prisbelönades i höstas av tidningen Detektor International som utsåg den till en av 2019 års mest innovativa produkter i kategorin ”ID och passerkontroll”. Motiveringen löd: “With this long range reader Stid introduces an impressive fast and innovative solution to meet the real world vehicle ID challenges.”


Krav på öppen teknik gynnar Stid

Att ett internationellt varumärke som Stid inte gjort sig ett namn i Sverige är inte så konstigt. Den svenska marknaden för passerkontroll har alltid dominerats av lokala fabrikat som Assa och RCO samt – längre bak i tiden – Bewator.

Systemen har präglats av proprietär teknik och tillverkarna har levererat systemens alla delar. Det har försvårat för internationella varumärken. Med den pågående digitaliseringen, samt det ökande behovet av skalbarhet och enkel teknikintegration, så har slutkundernas krav på öppna system dock blivit allt tydligare.

Det är en utveckling som passar Stid som hand i handsken, enligt Robert Jansson.

– Vi erbjuder inte bara ett av marknadens bredaste sortiment, utan våra beröringsfria läsare baseras också på en öppen teknik som är kompatibel med alla passersystem via användning av godkända säkerhetsalgoritmer och interoperabel kommunikationsteknik såsom RFID, NFC, HCE och Bluetooth. Våra säkra kvalitetsläsare ska kunna användas av alla, säger han.

Från RFID till Bluetooth

Efter mer än 20 år i passerkontrollsektorn har Robert Jansson antagit utmaningen att etablera Stids läsare i Norden och i Östeuropa.
Efter mer än 20 år i passerkontrollsektorn har Robert Jansson antagit utmaningen att etablera Stids läsare i Norden och i Östeuropa.

Robert Jansson trivs också med att Stid står fast vid en enkel produktorienterad affärsmodell.

– Vi tar bara betalt för hårdvaran. Vi har inga avsikter att tjänstefiera och ta ut licensavgifter. Utvecklingen går visserligen mot att ta betalt för tjänster, men vi ska fokusera på att producera riktigt bra läsare som våra partners sedan kan använda i sin tjänsteaffär, säger han.

Testade produkter

Då Stid betonar säkerhet och kvalitet låter företaget testa alla sina produkter för klassificering enligt vedertagna internationella standards. Det kan vara enheternas resistens mot väder eller mot fysiska angrepp, men också annat, exempelvis kommunikationen.

GDPR-säker teknik

Stid är den första tillverkaren på passerkontrollmarknaden som har komponentcertifierats av en EUstatlig organisation – Anssi.

– GDPR talar om för oss vad vi inte får göra, men inte hur man ska göra. Nu finns Anssi, en europeisk standard som faktiskt gör det. Den täcker allt som har att göras med hur flödet av identiteter kan säkras i system, vare sig det handlar om passersystem eller PKI, säger Robert Jansson.

Anssi-standarden hjälper kunder att GDPR-säkra sina system och framför allt sina identiteter så de kan undvika dryga böter på grund av stöld och missbruk av dessa, menar Robert Jansson vidare.

Så mäts säkerheten

Anssi-normen gör en indelning i olika nivåer där man utgår från passersystemet ingående delar: undercentral, läsare och identitetsbärare och hur dessa kommunicerar sinsemellan.

Om alla delar har en säker kommunikation mellan sig, men nycklarna ligger på kortläsare, då har man en acceptabel nivå. Om man däremot har samma säkra kommunikation sinsemellan och nycklarna läggs på systemet och på identitetsbärarna, då nås prefered level, det vill säga den högsta nivån.

– Det här är alltså något vi kan hjälpa våra kunder med, säger Robert Jansson, som ser just GDPR-aspekterna som en dörröppnare.

– GDPR-säker passerkontroll är väldigt gångbart. Både i Norden och i Östeuropa som är mina marknader, konkluderar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng