2020-06-29

ID- och passerkontroll - Del 1 av 10

Faktorerna som driver tillväxten på marknaden för passerkontroll

Förra året växte den globala marknaden för passerkontroll med 8,2 procent och omsatte 8 miljarder dollar.

Förra året växte den globala marknaden för passerkontroll med 8,2 procent och omsatte 8 miljarder dollar.

Förra året växte den globala marknaden för passerkontroll med 8,2 procent och omsatte 8 miljarder dollar. Trenden är att passerkontroll blir allt mer ihopflätad med identitetshantering, det vill säga en utveckling mot Identity Access Management Systems (IAM).

Enligt Memooris rapport ”The Physical Security Business 2019 to 2024 – Access Control, Intruder Alarm & Video Surveillance”, förutspås att försäljningen av passerkontrollprodukter kommer vara värd 12 miljarder dollar år 2024. Prognosen baseras på att passerkontrollsektorn har en genomsnittlig tillväxt på 8,5 procent fram till 2024.

Enligt James McHale, grundare och CEO på Memoori, har efterfrågan drivits av tillväxt i IP-nätverksprodukter, Access Control as a Service (ACaaS), biometriska läsare och ”identity access management”. Han menar vidare att integration med andra fysiska säkerhetssystem och ”building automation systems” (BAS) blivit allt vanligare.

Building occupancy management

James McHale betonar också att den växande efterfrågan på passerkontroll leder till ”building occupancy management”-system som kan leverera värdefull information om lokalerna och hur de utnyttjas exempelvis av personal eller besökare, men systemen är också viktiga verktyg i nödsituationer, till exempel för att snabbt utrymma en byggnad, då systemet kan informera hur många som är kvar i byggnaden och var de befinner sig.

Passerkontroll som tjänst

Tillväxten när det gäller försäljning baserad på affärsmodellen passerkontroll som tjänst – det vill säga ACaaS – uppskattas ha ökat med så mycket som 20 procent under 2019. Alla de ledande leverantörerna investerar nu kraftigt i sina molntjänster och registrerar tredjepartsleverantörer för att kunna leverera sin mjukvara.

Passerkontroll behöver inte lika mycket bandbredd som videoövervakning och det finns därför inga tekniska problem som står i vägen för ACaaS annat än slutanvändarnas vilja att fysiskt äga och förfoga över sin systemserver i sina lokaler.

Rapporten gör gällande att många slutkunder, som står i begrepp att ersätta gamla system, undersöker ekonomin med alternativen att antingen investera i ett nytt system eller betala en månadsavgift för ACaaS. Det senare är ett alltmer attraktivt alternativ, konkluderar rapporten.

Prispress att vänta

Passerkontrollmarknaden är mycket mindre än den upphaussade marknaden för videoövervakning. Den är sålunda inte heller lika konkurrensutsatt, framför allt har den klarat sig undan den prispress från kinesiska tillverkare som drabbat videoövervakningsmarknaden.

– Detta kan förändras, eftersom två stora kinesiska tillverkare nu är aktiva för att utveckla sin export av passerkontrollverksamhet till väst, vilket kan leda till förändringar i konkurrenslandskapet, fastslår James McHale.

Öppna standarder nödvändigt

Branschen har tidigare varit motvillig att anta fler öppna standarder, men inom de närmaste två åren förväntas fler ledande leverantörer mer öppna, enligt Memoorirapporten.

– Absolut. Industriutvecklingen mot mer öppenhet kommer att ta fart, säger James McHale.

Han menar vidare att ytterligare övergångar till IP-nätverk och integration med biometri, identitetshantering och building management-system bör bibehålla det tillväxtmoment som har byggts upp under de senaste åren, men det kommer i slutändan att kräva en viss standard.

– Om tillverkare föredrar att fortsätta att vara isolerade kommer det inte att vara goda nyheter för fortsatt tillväxt, eftersom traditionella ägarsystem innebär begränsade alternativ för kunder och begränsade möjligheter för integration och skalbarhet, fastslår James McHale.

Gamer changers

Sammanfattningsvis fastslår rapporten att företag som vill vinna nya affärer på den globala marknaden måste arbeta hårt för att stärka sin konkurrenskraft. Det kommer att krävas kontinuerlig produktutveckling för att upprätthålla tillväxt. När marknaden gradvis kommer att bli mer öppen är det oundvikligt att leverantörer av proprietära system kommer bli hårt ansatta av konkurrens. Nya möjligheter öppnas också genom IoT-integrationer, och detta kommer att kräva strategiska allianser med exempelvis smart buildingföretag, enligt Memoori-rapporten.

En del av nätverket

Memoori-rapporten betonar också att identitetsverifiering kommer att vara en viktig faktor i tillväxten av passerkontroll under de kommande tio åren, men att även denna sub-sektor är under omvandling.

– Vi går nu in i ett nytt utvecklingsstadium där IoT kommer att omdefiniera begreppet identitets- och passerkontrollhantering (IAM), eftersom det kommer att bli en integrerad del av varje IoTlösning, säger James McHale, som avslutningsvis menar att passerkontroll i allt högre utsträckning kommer flyttas från sin traditionella hemvist hos säkerhetsavdelningen till avdelningen som hanterar företagets nätverkspolicy.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng