2020-07-06

ID- och passerkontroll - Del 6 av 10

Tradition möter framtid i Dormakabas passersystem

Dormakaba har ett produktsortiment som täcker allt från små till stora system.

Dormakaba har ett produktsortiment som täcker allt från små till stora system.

Stark låstradition möter framtidsorienterade digitala lösningar. Så kan man beskriva Dormakaba, som bil-dades genom ett samgående mellan Dorma och Kaba.

– Kaba-delen är ju sprungen ur låsvärlden, men idag präglas våra lås av digitaliseringen, säger Anders Berghagen, försäljningschef på Dormakaba i Sverige.

Dormakaba är ett av världens största företag inom lås och passerkontroll. Koncernens verksamhet kretsar helt kring dörrmiljön då produktutbudet sträcker sig från dörrstängare och lås till avancerade passersystem.

Anders Berghagen tror att fysiska lås med nycklar även fortsättningsvis har en plats på marknaden.

– Men det intressanta är att kombinera fysiska lås och nycklar med digitala lås och passerkort. Vi ser det både på hotelllås och våra andra digitala system, där man kanske vill kombinera en tagg med ett lås för att vara säker på att det ger fullt skydd. Så kombinationen är jätteintressant för oss.

Molntjänst för enkel flexibel passerkontroll

Idag är det inte de mekaniska låsen som utgör kärnan i Dormakabas säkerhetslösningar, utan de digitala mekatroniska systemen, lås och passerkontroll i samverkan. Ett bra exempel är molntjänsten Exivo, som körs via den nätverksbaserade Dormakaba-plattformen. Med den kan tillträdesbehörigheter tilldelas flexibelt via molnet, vare sig det gäller en ny anställd som behöver tillgång på kort varsel eller för en person som ska utföra en varuleverans. Tillträdesrättigheter kan sålunda både tillfälligt beviljas och omedelbart återkallas.

Lösningen är speciellt utvecklad för företag som behöver en passerlösning, men som inte vill ödsla tid på att hantera den. Med Exivo avgör kunden själv vilka uppgifter som ska hanteras internt och vilka som ska skötas via en Exivo-partner. Oavsett alternativ har kunden alltid full kontroll över kostnaderna tack vare fasta drift- och serviceavgifter.

Perfekt för temporära kontor

Att Exivo, med sin flexibilitet, ligger helt rätt i tiden bekräftas bland annat av att företag som hyr ut temporära kontorsrum gärna använder tjänsten.

– Gästen hyr kontorsrum per timme och vid utcheckning kvitterar hen och får direkt en faktura baserat på hur länge rummet använts, säger Anders Berghagen.

– Företaget som hanterar rumsuthyrning kan se statistiken när rum bokas och vilka tider på dygnet som beläggningen är som störst eller minst.

Integration med andra system

Anders Berghagen, försäljningschef på Dormakaba i Sverige.
Anders Berghagen, försäljningschef på Dormakaba i Sverige.

Dormakaba har ett produktsortiment som täcker allt från små till stora system. Nämnda Exivo hör till de lite enklare, för 20–30 dörrar. För större anläggningar heter plattformen Exos och den erbjuder integrationsmöjligheter till andra stora väletablerade säkerhetssystem, vilket skapar nya möjligheter.

– Exos är ett ganska avancerat och mycket kompetent system. Till det har vi gjort api:er mot de två stora säkerhetssystem på den svenska marknaden: nämligen Lenel Onguard och Pacom Unison. Så nu kan de två systemen använda våra digitala låsprodukter. På så sätt blir vi lite av en förstärkning av de här systemens befintliga möjligheter, säger Anders Berghagen.

Tror på öppnare system

Passerkontrollmarknaden har under alla år dominerats av lokala fabrikat i Europa och systemen har baserats på proprietär teknik. Anders Berghagen tror inte att den ordningen kommer att bestå.

– Det är bara en fråga om tid innan den här marknaden öppnar upp sig. Kunder vill inte vara instängda i en proprietär värld, de vill ha möjlighet att köpa från olika aktörer och kunna integrera.

Passerkontroll som tjänst

I allt fler marknadsanalyser finns en tilltro att passerkontroll som tjänst (ACaaS) ska få ett starkt uppsving. Nämnda Exivo är ett bra exempel på en molntjänst som återförsäljare av passersystem skulle kunna tillämpa en tjänstebaserad affärsmodell på. Har Dormakaba ett koncept som kan användas av återförsäljare som vill tillämpa passerkontroll som tjänst?

– Absolut. Med Exivo har vi introducerat en affärsmodell där kunden köper ett tjänstepaket som baseras på hur många dörrar som installationen omfattar och hur många som ska passera in och ut. Installation och service levereras och allt innefattas i ett abonnemang som faktureras per månad, svarar Anders Berghagen men medger att intresset från låsinstallatörer fortfarande är ganska svagt.

– Jag tror inte att vår traditionella återförsäljarkanal är mogen för att sälja passersystem som en tjänst ännu. Vi har haft utbildningar i att sälja passersystem som tjänst, men det har hittills bara blivit 10–12 tjänstebaserade installationer i Sverige.

– Det som ändå kan vara en början är det ökade intresset att koppla ihop produkterna mot vertikala tjänster, exempelvis att boka tvättid, boka tennistid och sådant och där användaren får en kod och en behörighet som ger access under den bokade tiden, kommenterar Anders Berghagen avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng