2022-03-10

Larm & detektion – Del 4 av 6

"Vi prioriterar statliga myndigheter"

RCO Security säljer mycket sällan enskilda larmanläggningar, däremot är en betydande del av försäljningen larm integrerat i passersystem.

RCO Security säljer mycket sällan enskilda larmanläggningar, däremot är en betydande del av försäljningen larm integrerat i passersystem.

RCO Securitys plattform kombinerar passersystem och inbrottslarm och nu ser företaget statliga myndigheter som en alltmer intressant typ av slutkund.

– Vi identifierat att det kommer att hända jättemycket där inte minst beroende på världsläget, säger Claes Gustafsson, Key Account Manager för public-segmentet på RCO.

RCO Security är känt för sina lösningar för passerkontroll, men en stor del av slutkunderna har inbrottslarm integrerat.

– Vår plattform är framtagen som ett integrerat system med passersystem och inbrottslarm och vi var väldigt tidiga på bollen att integrera system med inbrottslarm i larmklass 4. Sedan var vi bland de första med stora grafiska manöverpaneler vilket gör att användarna vågar använda dem, säger Claes Gustafsson.

Sitter fast i proprietära system

RCO Security har identifierat tre tydliga kundsegment: flerbostäder, kommersiella fastigheter (inte minst kontor) och det man kallar ”public”, det vill säga statliga myndigheter.

Claes Gustafsson, Key Account Manager för public-segmentet på RCO.
Claes Gustafsson, Key Account Manager för public-segmentet på RCO.

– Vi är starka historiskt på den kommunala sidan men är något svagare på regioner och statliga myndigheter och det är därför det nu är ett prioriterat segment, säger Claes Gustafsson.

Han menar att statliga myndigheter i regel är ute efter larmklassade anläggningar.

– Det kan vara allt från larmklass 1 upp till larmklass 4, vi har hela spannet. Och framför allt, kan det gälla flera fastigheter på många olika ställen, eller grupper av fastigheter och det kan spänna nationellt.

Claes Gustafsson tror att RCO Security kan växa inom segmentet inte minst för att företaget har en öppen plattform och han ser inga fördelar alls med proprietära system.

– Det pratas mycket om möjligheten att konkurrensutsätta i dag. Det nämndes i förstudien till Kammarkollegiets föregående, men även i nästkommande ramavtalsupphandling – att man har och tidigare har haft problem med det i statliga myndigheter. De sitter ofta fast i proprietära system, ibland kan det handla om föråldrad teknik men framför allt är det svårt att konkurrensutsätta. Då kan det vara en utmaning att följa lagen om offentlig upphandling så som det är tänkt.

Tror på en kombination

RCO Security säljer mycket sällan enskilda larmanläggningar, däremot är en betydande del av försäljningen av larm integrerat i passersystem.

– Vår plattform är i grunden ett passersystem, sedan kan man komplettera med bland annat inbrottslarm, om man vill. För vår del har det ingen betydelse vilka detektorer slutkunden väljer, vi kan plocka in allt. Men kombinationen av larm, passersystem och kameror blir allt vanligare och det pratas mer om det både för statliga myndigheter och andra. Vi tror inte att kamerasystem är moget att ersätta ett inbrottslarm, men det är en bra kombination.

Några av de funktioner som RCO Security erbjuder i det integrerade larmet är hot- och överfallslarm och brandindikering, även om Claes Gustafsson noterat att det senare blivit mindre vanligt.

Plattformen är framtagen som ett integrerat system med passersystem och inbrottslarm.
Plattformen är framtagen som ett integrerat system med passersystem och inbrottslarm.

– När vi presenterar vår stora manöverpanel för kommuner... det är ett fantastiskt hjälpmedel för användaren i en larmanläggning även om de kör kombilarm eller brandindikering. Du får en helt annan överblick jämfört med en textbaserad manöverpanel, säger han.

När det gäller statliga myndigheter är integrerad larmlösning i passerkontroll mer eller mindre standard. Och Claes Gustafsson anser att kompetensnivån inom public-segmentet är hög både på beställarsidan och konsultsidan.

Försäkringskassan ska leverera IT-tjänster

Försäkringsbolagens krav styr larmmarknaden och teknikutvecklingen har varit långsam. När det gäller till exempel molnlösningar har det gått långsammare inom larm jämfört med passerkontroll och kameror. Men Claes Gustafsson ser en intressant utveckling där it-utredningen som presenterades strax före jul föreslår att Försäkringskassan, Skatteverket, Lantmäteriet och Trafikverket ska fungera som leverantörer av IT-tjänster till andra myndigheter.

– Där har man öppnat upp lite, och det finns en intern molnlösning i dag. Försäkringskassan ”hostar” bland annat för andra myndigheter och det kommer nog bli vanligare och vanligare. Då slipper vi i viss mån diskussionen om var servrarna är placerade, till exempel i EU eller i USA – utan de kommer att finnas ”inhouse”.

Avslutningsvis påpekar Claes Gustafsson att myndigheter har börjat hantera kort och identiteter (IAM) på ett mer modernt sätt och skapar automatiserade processer där personaldatabaser kopplas till kortdatabaser vilket kan spara mycket tid och resurser samt att risken för fel på grund av den mänskliga faktorn minimeras.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng