2022-03-11

Larm & detektion – Del 5 av 6

Certifierat och EU-producerat prioriteras på larmmarknaden

Alarmtech’s intelligenta chockdetektor CD 470, som detektera angrepp baserade på såväl korta signaler (slag med verktyg) som långsamma signaler (slipmaskiner eller borrar).

Alarmtech’s intelligenta chockdetektor CD 470, som detektera angrepp baserade på såväl korta signaler (slag med verktyg) som långsamma signaler (slipmaskiner eller borrar).

Företag, myndigheter och näringsliv i Europa efterfrågar i allt högre grad västerländsk teknik . De kräver certifiering mot etablerade normer och standards. Anders Henning, försäljningschef på Alarmtech, välkomnar den här utvecklingen.

– Vi ser gärna att trenden fortsätter i den här riktningen. Det gynnar seriösa leverantörer och kunder som efterfrågar kvalitet, säger han.

Alarmtech är en svensk utvecklare och tillverkare av produkter för inbrottslarm och strömförsörjning. När det gäller magnetkontakter, glaskrossdetektorer, seismiska detektorer och chockdetektorer är Alarmtech en av de europeiska marknadsledarna. Förutom larmprodukter utvecklar och säljer Alarmtech även strömförsörjningsenheter (UPS:er).

– Europa är vår huvudmarknad, men på senare år har vår export till USA och även Latinamerika ökat, framför allt till Mexiko och Brasilien, säger Anders Henning.

Certifieringar väger tungt

Anders Henning ser gärna en fortsatt utveckling där marknadens kunder ställer högre krav säkerhetsprodukter.
Anders Henning ser gärna en fortsatt utveckling där marknadens kunder ställer högre krav säkerhetsprodukter.

Med kontor i Sollentuna, Polen, Madrid och fabrik i Polen har Alarmtech alltid jobbat i det högre kvalitetssegmentet och låtit testa och certifiera sina produkter. Anders Henning menar att certifiering av tredjepartsorganisation har ett stort värde.

– Hur ska annars marknaden veta att en produkt faktiskt kommer fungera som den ska? Att efterfråga certifierade produkter och företag är en bra början när man upphandlar säkerhet, säger han.

Och visst är det sant. I globaliseringens och digitaliseringens tid är det verkligen inte lätt att orientera sig i produkt- och tjänsteutbudet.

– Väljer man certifierade produkter och tjänster får man ett mindre men bättre urval av leverantörer att välja från vilket minskar risken för blindskär, menar Anders Henning.

– Vi är leverantörer till stora globalt ledande integratörer och där är det krav på att produkterna ska vara testade och certifierade.

Säkerheten prioriteras

Att de som investerar i tester och certfieringar har en större ambition att leverera kvalitet är rimligt att tro.Men betalar det sig? Bryr sig kunderna om certifikaten? Styr inte priset marknaden?

– Pris är viktigt, men jag upplever också att säkerhet blivit en allt mer angelägen fråga hos myndigheter och företag och med det har efterfrågan på tredjepartscertifierade produkter och tjänster ökat. Vi märket det exempelvis på att slutkunder som förut nöjde sig med det som i Sverige kallas larmklass 2 (Grade 2 på EN-språk) har snäppat upp till larmklass 3, säger Anders Henning.

– Det hela beror på vad som ska skyddas. En kiosk som bara säljer godis, lotto och lite tidningar, där kanske man nöjer sig med larmklass 2, men om kiosken också säljer stöldbegärlig tobaksvaror, då kanske valet faller på en larmklass 3-anläggning.

Rigorösa fysiska tester

Är då testade certifierade produkter mer tillförlitliga?

– Ja, det är dom. Man kan tycka mycket om de testmetoder som görs, exempelvis på VDS i Tyskland som vi använder, men helt säkert bidrar de till att lägstanivån höjs, säger Anders Henning.

– VDS gör verkligen rigorösa fysiska tester. De går och kryper framför IR-detektorer. För att kolla hur detektorerna reagerar på små djur i bevakningsområdet används en mindre råtta med en viss temperatur som får springa omkring i bevakningsområdet. Man har också råtta som är större, som är mer representativ för hur råttorna ser ut i England.

– När det gäller testerna av våra glaskrossdetektorer, slår man sönder drygt 40 glasrutor. Allt detta kostar pengar så klart och det är viktigt att marknaden har förståelse för det. Kvalitet är inte gratis, säger Anders Henning.

Med tester och certifiering från VDS går Alarmtech sedan vidare och ser till att produkterna får rätt certifiering i respektive land, exempelvis SBSC i Sverige.

Larmanläggningar bör underhållas

Anders Henning är dock inte positiv till hur certifieringen fungerar i alla avseenden. Han tycker det är märkligt att slutkunder kan ha godkända säkerhetsanläggningar i 15 år utan att systemets ingående komponenter bytts ut en enda gång.

– Det borde inte vara möjligt att förlänga ett anläggarintyg på en sådan gammal larmanläggning utan att byta komponenter och uppdatera systemet.

– För ett par år sedan uppgraderades EMC-testerna från 10 volt per meter till 30 per meter. Det betyder att störningen som exempelvis larmsystemet ska klara måste vara mycket högre än tidigare. Men gamla anläggningar blir härmed undantagna. Det är fel.

Anders Henning förespråkar att Intygade anläggningar bör underhållas med regelbundenhet, så man gör med fordon.

– Ja, komponenter bör bytas ut med vissa intervall för att förekomma funktionsfel. Proaktivitet borde genomsyra regelverket för certifiering och intyganden från ackrediterade tredjepartsorganisationer.

EU-producerat efterfrågas

Alarmtech har all tillverkning inom EU och kommer anavända Made in EU-logon för att märka upp sina produkter.
Alarmtech har all tillverkning inom EU och kommer anavända Made in EU-logon för att märka upp sina produkter.

Anders Henning tycker att kunderna är mer pålästa och mer krävande än förr. Det handlar dock inte bara om att uppfylla de försäkringsnormer som exempelvis svenska SBSC-certifikaten baseras på. Många kunder vill idag ha produkter som är tillverkade i Europa, inte minst på grund av att USA bannlyst många produkter och tillverkare från Kina med hänvisning till nationens säkerhet, vilket spridit ringar på vattnet.

Att produkter är producerade i Europa och inte i Asien, är idag en viktig faktor, enligt Anders Henning.

Nu har den Europeiska Kommissionen (EC) tagit fram en Made in EU-logo för användning som märkning av produkter som huvudsakligen tillverkas inom EU. All vår tillverkning är inom EU, så vi kommer nu använda Made in EU-logon, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng