2022-03-14

Larm & detektion – Del 6 av 6

Smart koncept besparar larmcentralerna onödiga larm

2021 lanserade CSL hela sitt hela sitt utbud av lösningar inom larmkommunikation. Sortimentet inkluderar larmsändarna Dualcom Pro och den helt nya Miniair 2.

2021 lanserade CSL hela sitt hela sitt utbud av lösningar inom larmkommunikation. Sortimentet inkluderar larmsändarna Dualcom Pro och den helt nya Miniair 2.

Att säkerställa att skarpa larm alltid når fram till mottagaren är ett primärt krav på säkerhetsbranschen. Därför måste alla säkerhetssystem som idag är beroende av 2G och 3G uppgraderas. Att sätta in åtgärder för att minska att onödiga larm skickas till larmcentralerna och till slutkunderna är en annan utmaning.

Ingemar Spångberg, nordisk affärsutvecklingschef för CSL, tar upp just dessa utmaningar i den här intervjun.

CSL är en brittisk leverantör av säkra uppkopplade lösningar för kritisk kommunikation med fokus på Europa-marknaden. I Norden leds verksamheten av Ingemar Spångberg som har lång erfarenhet inom larmkommunikationsområdet med tidigare befattningar hos såväl Safetel som Addsecure. På frågan om vilka större utmaningar som branschen har nämner Ingemar Spångberg teleoperatörernas pågående utfasning av 2G och 3G.

– I hela Europa fasas 2G och 3G ut, med företag som väljer att enbart gå över till 4G-anslutning där de mest pålitliga och effektiva tjänsterna erbjuds. Därför måste installatörerna börja sin inventering av kunder som idag är helt beroende av 2G eller 3G och erbjuda dem en uppgradering, säger Ingemar Spångberg.

– Det kan handla om hundratusentals uppkopplade larm i Sverige. Nedsläckningen av de gamla nätverken är inte heller långt borta och sker dessutom successivt. Så visst finns risker att larm upphör att fungera vartefter tiden går om ingen uppdatering sker.

Framtidssäkra nu

Teleoperatörerna har aviserat att 2G- och 3G-näten ska vara nedsläckta kring 2025. Rent tekniskt är det inget problem att uppgradera säkerhetssystem som idag är beroende av 2G och 3G.

– Våra lösningar för larmkommunikation är framtidsäkra och anpassade för 4G så det handlar om att installationsföretagen måste informera sina kunder om betydelsen att uppgradera sina system och sätta igång snarast. Det finns risk för att man inte hinner med annars, säger Ingemar Spångberg.

Minska onödiga larm

Ett aktuellt problem som drabbar både larminnehavare och larmcentraler varje dag är att onödiga larm skickas vid de korta kommunikationsavbrott i det trådlösa nätverken som uppstår när operatörerna gör sina regelbundna uppgraderingar.

– Det görs ju uppdateringar i radionätet regionalt nattetid varje dygn, vilket skapar avbrott så att anslutna produkter tappar kontakten i några minuter. Det äventyrar inte säkerheten eftersom avbrotten är korta och det vanligen finns alternativa kommunikationsvägar som fungerar. Därför är det onödigt och störande att skicka larm för att en enda kommunikationsväg är tillfälligt nere, säger Ingemar Spångberg som framhåller att det är väldigt vanligt att den här typen av onödiga larm skickas och belastar larmcentralen och stör larminnehavarna.

Smart larmkommunikation

CSL:s lösning på detta problem är en inbyggd funktion, kallad Smart Reporting Configuration. Den erbjuder installatörerna fem olika alternativ till konfigurering av hur rapportering vid envägskommunikationsfel till larmcentralen ska göras. Alternativen baseras på säkerhetssystemets larmklass och vilken typ av applikation det handlar om, exempelvis om det är ett hemlarm eller ett företagslarm.

Lösningen innebär att man kan ställa in larmsändaren så den inte skickar den här typen av larm för envägskommunikationsavbrott i realtid under natten.

– Istället kan man ha inställningen att den här typen av larm skickas på dagtid under vardagar, typ från klockan 9 till 18.00, förklarar Ingemar Spångberg.

– Den här lösningen är vi ensamma om, säger han i nästa andetag.

Larmcentraler CSL-rustas

Ingemar Spångberg, nordisk affärsutvecklingschef för CSL.
Ingemar Spångberg, nordisk affärsutvecklingschef för CSL.

Under 2021 intensifierade CSL sin satsning på den nordiska marknaden. Ingemar Spångberg, som rekryterades till CSL under det sista halvåret 2019, har under sina första år fokuserat på anpassning av produkterna till den nordiska marknaden och att få CSL:s kommunikationsutrustning installerad hos larmcentralerna.

– Vi kan ju inte sälja våra produkter och tjänster om inte vår kommunikationsutrustning finns på plats hos larmcentralerna, så där var vi ju tvungna att börja. Det har tagit lite tid, men nu händer det, säger han och nämner att Rapid Säkerhet och Tempest Security blev klara i slutet av 2021 och att de flesta andra är på gång inom kort.

CSL-lösningarna på plats

Mot den bakgrunden var det inte så konstigt att CSL först under Sectech-mässan i slutet av oktober 2021 äntligen lanserade hela sitt utbud av lösningar inom larmkommunikation. Sortimentet inkluderar larmsändarna Dualcom Pro och den helt nya Miniair 2.

Dualcom Pro-sortimentet utgörs av två sändare. Gradeshift Pro använder 4G radio och en LANväg alternativt dubbla radiovägar medan Digiair Pro överför larm via 4G eller LAN. Både Gradeshift Pro och Digiair Pro är certifierade av SBSC för brandlarm och inbrottslarm.

Alla sändare har minst två roamande SIM-kort för bästa redundans och driftsäkerhet.

Allt administreras i portalen CSL Live och appen Mybase.

Perfekt mobiluppgradering

Miniair 2-sändaren är en annan nyhet. Den använder 4G/LTE-M för att överföra larm från en larmanläggning till larmcentral eller push-notiser till en slutanvändarapp.

– Det är den perfekta mobiluppgraderingen för analoga system, en mycket kostnadseffektiv, framtidssäker lösning för att säkerställa att larmsystemen fortfarande kan skicka signaler till larmcentralen även efter nedläggningen av 2/3G-näten, kommenterar Ingemar Spångberg som med branschens övergång till 4G och CSL-tekniken på plats hos allt fler larmcentraler ser fram mot ett spännande 2022.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng