2022-03-09

Larm & detektion – Del 3 av 6

Inbrottslarm med IoT-plattform öppnar upp för smarta byggnader

Ksenias Lares 4.0 – en IoT-plattform med inbrottslarm och många smarta funktioner för både företag och privatpersoner.

Ksenias Lares 4.0 – en IoT-plattform med inbrottslarm och många smarta funktioner för både företag och privatpersoner.

Extronic Elektroniks vd Daniel Dahlgren är övertygad om att kameror kommer ersätta rörelsedetektorer men att det kan ta många år till. Samtidigt lyfter han fram Ksenias Lares 4.0 – en IoT-plattform med inbrottslarm och många smarta funktioner för både företag och privatpersoner.

Daniel Dahlgren anser att Ksenia är en av få tillverkare ute i Europa som satsar hårt på inbrottslarm.

– Med Lares 4.0 får du samtidigt en IoT-plattform för passersystem, fastighetsautomation, smarta hemmet och självklart även för brandlarm och drift, säger han.

Daniel menar att Ksenia sticker ut på marknaden – det händer inte så mycket på larmsidan i övrigt. Det har tillkommit en ny typ av installatörer som jobbar i gränslandet mellan säkerhet och el och är bra på smarta funktioner.

– Många klassiska larminstallatörer erbjuder en vanlig säkerhetsinstallation och inget mer. Men det finns ett antal installationsföretag som nu insett fördelen med att även erbjuda lösningar för smarta hem och fastighetsautomation. Då vill man använda ett enda system för att styra både säkerhet, ljud, bild, värme, kyla och andra smarta hem-funktioner och där passar Lares 4.0 verkligen bra in, säger Daniel Dahlgren.

Det har gjort att Extronic fått en ny, eller i alla fall kompletterad kundstock.

Kamerorna tar över

Extronic Elektroniks vd Daniel Dahlgren.
Extronic Elektroniks vd Daniel Dahlgren.

Daniel Dahlgren konstaterar att IR-detektorer har sett likadana ut sedan slutet på 70-talet.

– Det har inte hänt mycket förutom att detektorerna är lite kompaktare och har bättre signalbehandling. IR-detektorer detekterar rörelser – men man vet inte alltid vad det är som orsakar att ett larm utlöses.

Med en kamera går det detektera om det till exempel är en människa eller ett fordon, och det går att detektera registreringsnummer. Och det är en stor anledning till att Daniel Dahlgren tror att kamerorna så småningom kommer att ta över.

Christer Lorentzen, ansvarig för teknisk support på Extronic.
Christer Lorentzen, ansvarig för teknisk support på Extronic.

– Moderna kameror med AI kan särskilja människor och fordon från djur och andra störningar och på så sätt trigga och utlösa larm i centralapparaten, eller tända belysning, skicka notifikation och så vidare. Det här är framtiden och det finns möjlighet att göra det redan i dag, säger han.

Daniel Dahlgren och Christer Lorentzen, som ansvarar för teknisk support på Extronic, menar att Lares 4.0 är en av få plattformar som kan användas med de senaste AI-kamerorna.

– Flertalet smarta kamerafabrikat kan i dag skicka en http-sträng som centralapparaten Lares 4.0 tar emot. Vilket är en unik funktion som väldigt få andra centralapparater kan göra, säger Christer Lorentzen.

Pastorn sparar tid

Funktioner som inte har med säkerhet att göra efterfrågas allt mer. Till exempel finns det en multifunktionssensor till Lares 4.0 som har fyra olika givare: rörelsedetektor, temperatursensor, fuktsensor och ljussensor. Att kunna styra kyla och värme på distans kan vara en stor fördel och detta har ett företag i Hälsingland anammat när ett antal kyrkor skulle säkras med larmsystem. Samtidigt fanns ett önskemål från pastorn att även kunna styra temperaturen i kyrkorna på distans.

– Innan installation åkte pastorn 10–15 mil till kyrkorna för att sätta på värmen i kyrkan redan under lördagen, åkte hem och sedan tillbaka på söndagen för att hålla gudstjänsten och stängde av värmen efteråt. Efter installation av Lares 4.0 kan nu pastorn med hjälp av multifunktionssensorn och appen till Lares 4.0 – som har en termostatfunktion – ställa temperaturen i kyrkorna på distans via appen. Det blev ett mervärde som väldigt snabbt sparade in hela kostnaden för larmsystemet, säger Daniel Dahlgren.

Molntjänster och appar

Lares 4.0 erbjuder integration av IP-kameror och de flesta fabrikat kan användas – slutkunden behöver inte köpa en specifik kamera för att den väljer Lares. Det finns touchskärmar som styr larmsystemet men de kan även visa kamerabilder. Lares 4.0 är SBSC-intygad i larmklass 3 och larmklass R och passar både i små och stora system, privata bostäder, företag och industrier. Molntjänst och mobilappar är kostnadsfria och systemet har ett stort internminne och kan uppgraderas med nya funktioner allt eftersom.

Fastighetsautomation

Plattformen kan integreras med fastighetsautomation via olika gränssnitt, exempelvis med KNX, C4, Crestron, Google Home, Alexa, Casambi, Milestone med flera.

– Fördelen är man kan integrera Lares 4.0 med de flesta typer av fastighetssystem. Ett exempel på integration kan vara att vid en frånkoppling av larmsystemet, så tänds belysningen upp och dörrar låses upp. Ett annat exempel kan vara att belysningen tänds upp om larmet utlöses. Normalt sett när du kommer till fastigheten själv vill du kanske att belysningen tänds upp till 30 procent, men kommer städaren kör du till exempel 100 procents städljus. Du anpassar systemet efter människan och behovet, avslutar Daniel Dahlgren.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng