2022-03-08

Larm & detektion – Del 2 av 6

Ukrainsk larmtillverkare växer starkt i Norden

Ajax har fokuserat på trådlösa larm, men i december lanserades Fibra technology – som bolaget kallar för en digital generation av larm med kabel.

Ajax har fokuserat på trådlösa larm, men i december lanserades Fibra technology – som bolaget kallar för en digital generation av larm med kabel.

Ajax Systems startades i Ukraina 2011 och har växt mycket snabbt under de senaste åren och har nu närmare 2 000 anställda.

– Vi är representerade i alla nordiska länder och Sverige är ett av länderna med störst tillväxtpotential, säger Michael Hygild som är försäljningschef för norra Europa på Ajax Systems, när vi intervjuar honom i  januari, innan den ryska invasionen.

Visserligen är Ajax Systems tio år gammalt men det är först de senaste åren som bolaget har börjat synas alltmer internationellt. Företaget ökade omsättningen med 81 procent i fjol (det är privatägt och omsättningen är inte offentlig). I slutet av 2021 utsågs Lookc till officiell distributör av Ajax Systems larmprodukter i Sverige och kort därefter blev det klart att Copiax började distribuera företagets produkter från och med januari 2022.

Framgångar i Norge

Michael Hygild är försäljningschef för norra Europa på Ajax Systems.
Michael Hygild är försäljningschef för norra Europa på Ajax Systems.

Ajax Systems gick officiellt in på den nordeuropeiska marknaden för fem år sedan och menar att regionen nu utgör en av de tio främsta fokusmarknaderna för företaget. Under 2022 tas klivet in i bland annat Nordamerika.

I Norge har Ajax Systems fått några riktiga prestigeordrar – till exempel valdes företagets produkter vid en upphandling 2020 för att skydda ett objekt som finns på Unescos världsarvslista. I samarbete med norska Elotec vann företaget också ett anbud från Bergen kommun om leverans av ett trådlöst brandsäkerhetssystem. Tack vare de trådlösa Ajax-detektorerna kunde stadens centrum få ett starkt upptäckande brandskydd utan negativt störande installationer och inverkan på byggnadernas interiör.

De senaste månaderna har Ajax anställt en business development manager i varje nordiskt land för att komma närmare marknaderna och lära känna lokala installatörer och stödja sina lokala/nationella distributörer samt för att anpassa sig mer till de nationella marknadsvillkoren. Michael Hygild har själv arbetat för bolaget i ett år.

– Sverige är den största marknaden i Norden även om Norge, Danmark och Finland ligger längre fram när det gäller att försäkringsbolagen godkänner trådlösa larmlösningar, säger han.

Sverige långsamt

Michael Hygild kommer från kamerasidan och han tycker att efterfrågan på larmprodukter är mer enhetlig och standardiserad.

– Från ett tekniskt perspektiv är det enklare men sett till regler och certifiering är larm mer komplext. Jag tycker det är intressant att arbeta med mjukvaran och tekniken på larmsidan.

Han påpekar också att de skandinaviska marknaderna skiljer sig åt och det är Sverige som sticker ut: i Danmark och Norge lutar man sig mycket mer mot europeiska standarder.

– I Danmark är kraven för ”sikringsklass” direkt kompatibla med EN-standarderna. Så är du godkänd på europeisk nivå kan du mer eller mindre bara skicka in samma dokumentation och få godkänt från försäkringsbolagen. I Sverige är det en mycket längre process, säger han.

Ajax Systems ser hela Norden som ”early adopters” av ny teknik och kunderna är ofta villiga att betala för kvalitet och design, vilket är två av de saker som företaget värdesätter mest.

Integration och molnet

Ajax har fokuserat på trådlösa larm, men i december lanserades Fibra technology – som bolaget kallar för en digital generation av larm med kabel. Den kombinerar kablar med radio och täcker stora ytor. Michael Hygild menar att Fibra är Ajax Systems väg till high end-marknaden där vissa regelverk kräver larm med kablage.

– Vår huvudmarknad är annars små- och medelstora företag samt den lägre delen av “mid-market” och dessutom är marknaden för bostäder intressant för oss, säger han.

De flesta slutkunder som väljer Ajax Systems produkter använder även företagets mjukvara i form av en gratis app. Det går dock även att använda produkterna inom ramen för ett överordnat system. Ajax Systems säljer inga säkerhetskameror men har integrationer med flera kameratillverkare.

Den största trenden på larmmarknaden – precis som på den fysiska säkerhetsmarknaden som helhet – är enligt Michael Hygild integration.

– Och sedan ser vi mer och mer molnlösningar. För oss går allt mot molnet: mjukvaran utvecklas i molnet, mjukvaran implementeras i molnet och den distribueras i molnet.

De marknadsvertikaler som är mest intressanta för Ajax Systems är kontor, detaljhandeln och andra där trådlösa larm är accepterade. En annan typ av slutkunder som är högintressanta är ”remote”.

Ukraina får stöd

Michael Hygild tycker inte att de kulturella skillnaderna mellan Ukraina och väst är särskilt stora och han betonar att många mjukvaruplattformar på marknaden kommer från Ukraina och att det blivit ett viktigt land för utveckling. Hans uppfattning är också att många internationella företag och partners till Ajax Systems vill omfamna Ukraina och välkomna landet in i den europeiska gemenskapen.

– Det är åtminstone vad vi hör när vi pratar med våra partners, säger Michael Hygild som ett avslut på intervjun som skedde innan den ryska invasionen.

Att Europa som helhet nu ser en än större anledning att välkomna Ukraina i den europeiska gemenskapen är att betrakta som en underdrift. Securityworldmarket.com har varit i kontakt med  representanter på Ajax Systems som har sitt huvudkontor och fabrik i hårt bombutsatta Kiev. Vid tillfället för vår kontakt höll företaget på att flytta personalen och deras familjer till en säkrare region.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng