2021-11-15

Intelligenta säkerhetssystem – Del 8 av 12

Stanley Security om satsningen på smarta tjänster

Genom kontinuerliga mätningar av flöden och analys är syftet att effektivisera verksamheten.

Genom kontinuerliga mätningar av flöden och analys är syftet att effektivisera verksamheten.

– Retail är en intressant vertikal för alla men problemet är att de som sätter upp säkerhetskameror inte kommunicerar med rätt personer och inte förstår de applikationer som de som hanterar butiker gör. Och vice versa, säger Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

Med tjänsten Stanley Analytics får slutkunderna en funktion för att omvandla information från kamerasystem till statistik och nyckeltal. Genom kontinuerliga mätningar av flöden och analys är syftet att effektivisera verksamheten.

Jens Molin nämner ett byggvaruhus med många olika avdelningar som exempel. Även om de säljer skruvar och muttrar är försäljningen av spabad betydligt mer lönsam. Och för att lyckas sälja ett spabad krävs i regel att personalen hjälper kunden – få köper utan att prata med någon först.

– För att kunna ge så bra service som möjligt och komma till avslut är det bra att veta hur många personer som är på VVSoch badrumsavdelningen vid varje givet tillfälle. När antalet kunder når en viss gräns – till exempel tio personer, då kan systemet skicka ut en notifiering till butikspersonalen och uppmärksamma dem på att det är dags att gå till VVS- och badrumsavdelningen och hjälpa kunderna, säger han.

Systemet används för att öka servicegraden och försäljningen.

– Vi kallar det ”business optimisation” och samma sensorer som mäter kan vi givetvis använda i säkerhetssystemet på kvällen och natten när butiken är stängd, säger Jens Molin.

Kan ändra butikens layout

Jens Molin, Director SaaS, Nordics, Stanley Security.
Jens Molin, Director SaaS, Nordics, Stanley Security.

3D-sensorer, vilka Jens Molin beskriver som förfinade säkerhetskameror som kan mäta och spåra personers rörelser används för att till exempel visa hur långa köer i en butik är, hur länge kunderna får vänta i kön och hur många som avviker och smiter ut för att de tröttnar på att vänta på sin tur.

– I en stor livsmedelsbutik skickas en notifiering till personalen om köerna blir långa, då är det dags att öppna en kassa till. Med hjälp av sensorerna kan vi mäta hur kunderna rör sig i butikerna och baserat på den datan går det att dra slutsatser som kan leda till att de skyltar på ett annat sätt eller till exempel bygger om layouten på butiken och placerar extraerbjudanden och liknande på ett annat sätt än tidigare. Datan ger väldigt värdefulla insikter, säger Jens Molin.

Sverige inte lika långt fram

Han menar att många slutkunder är ganska omedvetna om vad som går att göra med hjälp av analys av insamlade data från säkerhetskameror.

– Vi har flera säljare som är specialiserade och som säljer den här typen av tjänster nu. På ett sätt går det att säga att pandemin och restriktionerna hjälpte oss på traven: regler om maxantal i butiker gjorde att det uppstod behov av att mäta antalet människor. Det har drivit på utvecklingen och inte minst hos oss internt, säger Jens Molin.

Han anser att de större butikskedjorna inom detaljhandeln är medvetna och mycket intresserade av “business optimisation”.

– Jag arbetar över hela Norden och jag har en känsla av att Sverige ligger lite efter när det gäller den här typen av tjänster. Både Finland och Norge är steget före, säger han.

Spåra maskiner

En annan tjänst som det finns stor efterfrågan på enligt Jens Molin är ”asset tracking”.

– Byggarbetsplatser är väldigt utsatta för stölder och för att hålla reda på dyra maskiner och apparater används ofta olika typer av GPS-tjänster för att kunna lokalisera dem.

Men många av leverantörerna är inte säkerhetsföretag och vad byggbolaget ska göra när det märker att någon stulit en maskin och den befinner sig på en annan plats är inte alltid givet.

– De har inte någon egen SOC som vi har – alltså en larmcentral som kan ta hand om ett larm när en värdefull maskin ”har fått fötter”. Bolag från andra branscher är inte vana vid att jobba med åtgärder och åtgärdsinstruktioner. Här har säkerhetsbranschen en stor fördel, säger Jens Molin.

Det går även att spåra objekt inomhus. Jens Molin nämner sjukvården som exempel: sjukhus är ofta stora och kan ha viss medicinsk utrusning i begränsat antal, till exempel sängar anpassade för brännskadade patienter.

– När det uppstår behov av något särskilt vet de kanske inte var på sjukhuset apparaten eller sängen befinner sig. Men med RFIDtaggar som sitter på föremålen går det att platsbestämma och hitta objektet snabbt. Du får bättre kontroll på dina tillgångar och en bättre effektivitet.

Förutse servicebehov

Jens Molin tror att det bästa sättet att få företag att köpa ”business optimisation”-tjänsterna är att få dem att förstå att befintliga system med säkerhetskameror, passersystem och inbrottslarm redan genererar data som kan användas i analysen. Grunden finns ofta redan.

Och vad gäller ”asset tracking” tror han att företag som till exempel hyr ut verktyg skulle kunna använda insikterna om hur långt maskinerna har åkt, hur länge de har varit igång och så vidare till att ta betalt.

Det går också att använda sensorer för att mäta och förutse en maskins servicebehov.

– Vi har upptäckt ett behov inom verkstadsindustrin med stora tillverkningsmaskiner. Genom att detektera vibrationer eller glapp finns stora pengar att tjäna. Då går det att göra service när det är nödvändigt, inte för tidigt och inte för sent, avslutar Jens Molin.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng