2021-11-08

Intelligenta säkerhetssystem – Del 1 av 12

Intelligenta säkerhetssystem ger ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter

Data från kameror och andra säkerhetsprodukter används alltmer för att effektivisera slutkundernas verksamhet.

Data från kameror och andra säkerhetsprodukter används alltmer för att effektivisera slutkundernas verksamhet.

Säkerhetskamerornas chip blir bättre och videoanalys och algoritmer blir smartare och mer effektiva. Samtidigt börjar data från kameror och andra säkerhetsprodukter användas alltmer för att effektivisera slutkundernas verksamhet.

Marknadsundersökningsföretaget Omdia förutspår att marknaden för videoövervakning återhämtar sig snabbt efter pandemin och kommer att ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7 procent fram till 2025. Företaget räknar samtidigt med att den ökade användningen av deep learning (vissa kallar det AI) kommer att göra att priserna på nätverkskameror kommer att öka.

Förbättrad effektivitet

Ett annat marknadsundersökningsföretag, Marketsandmarkets, betonar att tillväxten för videoanalys i kameran är större än för serverbaserad videoanalys. Nya, mer kraftfulla chip ger ökade möjligheter och mer sofistikerad videoanalys som till exempel kan hjälpa till med att hantera flöden av människor och köer, och heatmaps ger möjligheter för exempelvis butiker att öka försäljning och för förbättrad trafikplanering, menar företaget.

Framsteg inom deep learning och dess integration med säkerhetskameror förväntas också driva tillväxten under de kommande åren. ”Deep learning tar machine learning till en annan nivå baserad på neurala nätverksprinciper som efterliknar komplexiteten hos den mänskliga hjärnan. Tidigare var funktionaliteten främst tillgänglig vid processer på serversidan, vilket skulle kräva att videoklipp dekomprimeras och bearbetas. När analysen görs direkt i enheten behövs externa input att lära av innan de visar sig vara ett användbart verktyg för att känna igen kända objekt och beteenden”, skriver Marketsandmarkets.

Användning av data

Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies, ser en stor ökning framöver av intelligenta algoritmer som kommer finnas tillgängliga på marknaden. Och han menar att syftet med många av dem kommer vara att kunna hantera sin organisation och optimera sin verksamhet.

– Med spårbarhet och ett proaktivt informationsflöde kommer du veta om du behöver minska personalen en viss dag eller ha fler på plats för att öka omsättningen. Det genererar kostnadsbesparingar och ökade intäkter och ger kameran ett mervärde, säger han.

Jens Molin, Director SaaS, Nordics, Stanley Security, är också inne på att kontinuerliga mätningar av flöden och analys medverkar till att effektivisera slutkundernas verksamhet. Men många är fortfarande relativt omedvetna om vad som går att göra med hjälp av analys av insamlade data från säkerhetskameror och andra säkerhetsprodukter.

Milestones nordiska försäljningschef Christopher Åkesson konstaterar att det kommer fler och fler förfrågningar på videolösningar som ligger utanför de traditionella säkerhetsbehoven och att verksamhetseffektivisering är den stora vinsten som slutkunderna kan göra genom att använda den insamlade datan mer effektivt. Obemannade butiker är ett exempel på det och det faktum att videoanalys och perimeterskydd på många håll ersatt väktare är ett annat.

Snabbväxande vertikaler

Marketsandmarkets ser transport och logistik som den marknadsvertikal där videoanalys växer snabbast: ”De olika fördelarna med videoanalys för transportoch logistikvertikalerna är att undvika för många människor på liten yta, beteendeanalys, förbättrade säkerhetsåtgärder, incidentinspelning och upptäckt av blinda fläckar. Videoanalys kan bidra till att förbättra för pendlare samtidigt som de ger säkerhetsfördelar”, skriver företaget.

De olika funktionerna som videoanalys erbjuder, till exempel ansiktsigenkänning, objektspårning, oidentifierad objektdetektering, last- och tågvagnigenkänning och intelligent trafikövervakning, kan hjälpa transport- och logistikföretag att förebygga katastrofer och upptäcka uppkommande hot som kan leda till förstörd infrastruktur eller fordon som krockar, menar företaget.

Lättare jobb för operatörer

De alltmer intelligenta säkerhetssystemen gör också att larmcentraler och SOC:s (Security Operations Centers) blir viktigare och mer effektiva. Hanwha Techwin Europes produkt- och marknadschef, Uri Guterman, pekar på att operatörerna nu kan dra nytta av AI-teknik för att mer effektivt hålla reda på misstänkta personer och föremål. PTZ-kameror med förinställda ronderingsrundor är ett exempel, liksom kamerornas förbättrade autotracking där deep learning-baserad videoanalys kan triggas igång av ett larm och ”låsa” på personer eller fordon.

– AI-baserad, automatisk spårning erbjuder en mycket hög noggrannhet eftersom den inte distraheras av till exempel vajande träd, rörliga moln eller djur. Enkelt uttryckt ignorerar den dessa vanliga orsaker till falska larm eftersom den bara letar efter människor eller fordon, säger han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng