2021-11-14

Intelligenta säkerhetssystem – Del 7 av 12

Retail står inför en smart revolution

Detaljhandeln befi nner sig precis som många andra branscher mitt i en digitalisering.

Detaljhandeln befi nner sig precis som många andra branscher mitt i en digitalisering.

– Retail är en intressant vertikal för alla men proble-met är att de som sätter upp säkerhetskameror inte kommunicerar med rätt personer och inte förstår de applikationer som de som hanterar butiker gör. Och vice versa, säger Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

Detaljhandeln befinner sig precis som många andra branscher mitt i en digitalisering. Men det finns massor kvar att göra och smarta lösningar där slutsatser dras med hjälp av analys av data är ett område där Anders Karlsson tror att det kommer att hända mycket framöver.

– Har du ett flöde av människor och optimerar det på ålder, kön, plats i butiken och så vidare så kommer du kunna dra slutsatsen att du till exempel bör ha fyra personer som arbetar i butiken i stället för två. När du börjar komma upp i 85–90 procents sannolikhet i analysen är det tillräckligt bra för att börja användas. Och då kan du tjäna in de pengarna på en gång, säger han.

Därför finns också jättemöjligheter för detaljhandel som i dag har en kamera som i nuläget bara levererar en videoström att kunna tillföra extratjänster.

”Kommer bli en explosion”

Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.
Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

– I detaljhandeln i dag är det den billigaste lösningen som gäller och kameror används främst till att kunna hämta bevismaterial när något har hänt. Sedan finns det såklart butiker och köpcentrum som använder samma kameror både för att generera säkerhetsinformation och affärsdata, säger han.

Han menar att allt fler intelligenta algoritmer kommer finnas tillgängliga för marknaden. Alla kommer kunna ladda ner appar.

– Det kommer bli en explosion, det finns i stort sett obegränsat med tillverkare som gör AI-detektorer. Det kommer att bli en commodity-produkt framöver, säger han.

De typer av appar och tjänster som han syftar på handlar inte minst om att kunna hantera sin organisation och optimera sin verksamhet.

– Med spårbarhet och ett proaktivt informationsflöde kommer du veta om du behöver minska personalen en viss dag eller ha fler på plats för att öka omsättningen. Det genererar kostnadsbesparingar och ökade intäkter och ger kameran ett mervärde.

Kundkontakten viktigast

Fram tills nu menar Anders Karlsson att algoritmerna inte varit tillräckligt bra och att det krävs mycket kompetens och data för att lyckas. Att det är säkerhetsbranschen som kommer sälja tjänsterna är inte alls givet.

– Det finns många företag som hanterar skyltar och ”digital signage” i butiker och de är duktiga på det – de har marknaden och kundkontakterna och även till viss del teknikkompetensen. Det är uppkopplade enheter mot ett moln som hanterar information och får uppdateringar: prislistor och annonser till exempel, allting sköts redan på det här sättet i dag.

Han menar att det är en trend leverera säkerhetsfunktioner.

– Nyckeln är kundkontakten: vem sitter på ett stort avtal med väldigt många kunder i en viss vertikal? Det är lättare att ha sin befintliga kärnverksamhet och utöka den än att hitta en helt ny kundkrets och bearbeta den marknaden.

Det finns dock ett par stora säkerhetsbolag som har larmcentraler, väktartjänster, butikskontrollanter och säkerhetsinstallationer i detaljhandeln.

– De har breddat sitt erbjudande och erbjuder butiker allt från A till Ö, inklusive ”business intelligence”. De kan tala om vad marknadshyran är eller kanske att butiken måste sätta upp någon typ av ”digital signage” för att locka folk till ett visst område. De här bolagen har kontaktytor både för säkerhet och för personal som sysslar med butikshantering.

Mycket handlar om att kunna paketera lösningar. Anders Karlsson menar att det kommer att poppa upp massor av specialiserade appar och att ett företag som Bosch kommer att samarbeta med olika utvecklare.

– Vi kommer behöva ha andra samarbetspartners än tidigare och kommer befi nna oss i ett helt annat ekosystem. Vi tittar på samarbetsavtal med andra tillverkare av AI-appar och AI-detektorer som vi kommer att tillföra som en tillläggstjänst, för vi kommer aldrig att vara bäst på att göra en ansiktsmaskdetektor till exempel. Där måste vi teckna ett samarbetsavtal med bolag som gör den algoritmen, säger han.

Obemannade butiker

Anders Karlsson menar att de som verkligen vill bryta sig in i obemannade butiker kan hitta sätt att lura konventionell teknik. Men med nya algoritmer och nya AIdetektorer blir det mycket svårare.

– Det innebär att man kan ha mindre svinn, det blir en bättre miljö och det kommer finnas en ekonomisk fördel. Och det går att skapa trygghetsfrämjande åtgärder, säger han.

En anledning till att butiker har personal är om det skulle hända något i butiken – till exempel en brand eller att en kund trillar ihop. Och smarta algoritmer som kan upptäcka rök, att vätska ligger utspilld på golvet eller att någon ligger på marken blir på så sätt viktiga för den obemannade butiken.

– Saker som blir nyhetsstoff är det största hotet mot obemannade butiker. Då riskerar du att behöva stänga butiken och det tar tid att bygga om och göra det till en bemannad butik igen. På så sätt är en brand när en kund befinner sig i en obemannad butik mycket mer allvarligt än en massa inbrott.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng