2021-11-09

Intelligenta säkerhetssystem – Del 2 av 12

Videolösningar bortom säkerhet

Videodatan innehåller mycket information som kan användas genom att applicera till exempel intelligent videoanalys i olika former.

Videodatan innehåller mycket information som kan användas genom att applicera till exempel intelligent videoanalys i olika former.

– I Norden ser vi fler och fler förfrågningar på videolösningar som ligger utanför de traditionella säkerhetsbehoven. Vi ser att det finns en hel del potential inom detta område för nya och befintliga återförsäljare och systemintegratörer, säger Milestones nordiska försäljningschef Christopher Åkesson.

Säkerhetskameror och andra säkerhetsprodukter genererar massor av data och om input av data kombineras med en bra mjukvara och ”machine learning” i realtid går det att dra affärskritiska slutsatser: till exempel att spara in pengar genom effektivisering eller se möjligheter till expansion genom det som datan påvisar.

Behövs en plattform

Milestones nordiska försäljningschef Christopher Åkesson.
Milestones nordiska försäljningschef Christopher Åkesson.

– Det finns en här och nusituation och så finns det en framtidssituation. Här och nu är datan fortfarande primärt genererad av kameror. Den tydliga trenden är olika typer av fysiska sensorer och data som bistår varandra på olika sätt och det är här IoT-prylarna kommer in i bilden där olika typer av sensorer samarbetar med video. Fördelen med många IoT-sensorer är att datan är anonymiserad redan vid källan, säger Christopher Åkesson.

Han menar att säkerhetskamerorna ofta redan finns på plats och har i regel satts upp i brottspreventivt och brottsutredande syfte. Men videodatan innehåller mycket information som kan användas genom att applicera till exempel intelligent videoanalys i olika former.

”Människans roll kommer förändras”

I dag är det oftast en säkerhetschef som köper ett säkerhetssystem där kameror ingår.

– Vi ser att fler och fler slutanvändare inkluderar andra personer i sin beslutsprocess när de står inför att införskaffa en videolösning, till exempel marknadsansvariga och affärsutvecklare, säger Christopher Åkesson.

Han menar att verksamhetseffektivisering är den stora vinsten som slutkunderna kan göra genom att använda den insamlade datan mer effektivt.

– Ensambemanning och obemannade butiker är exempel på något som allt fler sneglar åt och det går att jämföra med hur videoanalys och perimeterskydd har kompletterat eller ersatt väktare på flera håll, säger Christopher Åkesson.

Integriteten blir avgörande

I Norden ligger mycket fokus på integritet sedan GDPR blev verklighet I och med detta blev många saker klarare i hur och när man får använda videolösningar, men det råder också en stor förvirring hos både systemintegratörer och slutanvändare i vad som egentligen gäller. Denna förvirring eller osäkerhet blir ännu mer tydlig när man tittar på lösningar som genererar och spar mer och andra typer av data, menar Christopher Åkesson.

– Vi ser förfrågningsunderlag från slutanvändare och konsulter som efterfrågar märkliga saker som inte finns, exempelvis ”ska vara GDPR-kompatibel VMS” och så vidare. Nyckeln i detta handlar om att ta reda på vad som egentligen gäller, vilka behov man har, vilka syften man har och arbeta fram en lösning utefter det. Vi förmedlar ofta fem tips till slutanvändare som står inför att skaffa en videolösning.

– Som beställare bör man ställa större krav på sin leverantör och tillverkare i att komma fram till svar på dessa punkter, avslutar Christopher Åkesson.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng