2021-11-12

Intelligenta säkerhetssystem – Del 5 av 12

Så kan problemen med onödiga larm reduceras

Andreas J. Österberg, på Tennotech, menar att ett enkelt användargränssnitt för operatörerna i larmcentralerna är en viktig nyckel till effektivisering när det gäller hantering av kameralarm.

Andreas J. Österberg, på Tennotech, menar att ett enkelt användargränssnitt för operatörerna i larmcentralerna är en viktig nyckel till effektivisering när det gäller hantering av kameralarm.

Kameror med videoanalys är ett vanligt teknikval när det upptäckande skyddet i ett område ska förstärkas. Ett stort problem är dock att kameralarmsystemen ofta genererar för många fellarm, enligt Andreas J. Österberg, Business System Developer på Tennotech.

– Det resulterar i onödig arbetsbelastning för operatörerna och att åtgärdsinsatser på skarpa larm fördröjs på ett oacceptabelt sätt, säger han.

Andreas J. Österberg har länge varit engagerad i att ”tvätta larm”, det vill säga att verka för att larmcentralerna slipper hantera onödiga larm och i stället kan ägna sig åt skarpa larm och snabbt medverka till att snabba och rätt anpassade åtgärder kan sättas in vid inbrott, bränder och andra oönskade händelser.

Pionjär

Som grundare av Nyx Security ses Andreas J. Österberg som en pionjär när det gäller kameralarm med videoanalys i Sverige. 2008, på Skyddmässan i Stockholm, presenterade Nyx den första renodlade kameracentralen i Sverige. 2011 utsågs han till ”Årets Säkerhetsentreprenör” av Detektor. Med en bolagsvärdering på totalt 150 miljoner gick riskkapitalbolagen Northzone och Amadeus Capital in och köpte drygt 60 procent av bolaget. Nyx fick en ny styrelse, vd och ledning. Två år senare, 2013 försatte ägarna Nyx i konkurs. Verksamheten förvärvades några veckor senare av Securitas.

I Tennotech arbetar Andreas J. Österberg egentligen med samma sak som Nyx gjorde, fast på ett annat sätt. I stället för att starta kameracentraler tar Tennotech fram lösningar som effektiviserar befintliga larmcentraler när det gäller hantering av kameralarm.

Kritisk mot branschen

Med en debattartikel som publicerades på Securityworldmarket.com i september och som även kan läsas i detta nummer av Detektor (se sidan 6) har Andreas J. Österberg också brutit sin mångåriga offentliga tystnad. Hans kritik mot hur säkerhetsbranschen levererar videoanalysbestyckade kameralösningar har blivit väl uppmärksammad.

– Många slutkunder ser i tekniken en lösning där man får en virtuell väktare på taket med en kikare och en megafon, men inser snart att virtuella väktaren inte alls levererar upp till de grundläggande krav man ställer på en riktig väktare, säger Andreas J. Österberg.

Han menar att en väktare ska vara vaken hela natten, spana över området och snarast reagera vid upptäckt av möjlig brottslighet i området. Inkräktaren skräms bort via högtalaranrop eller så kan förstärkning från vaktbolag och polis tillkallas så att ett fysiskt ingripande kan ske, kommenterar han vidare.

– En riktig väktare på taket som upptäcker en brottslig aktivitet och väljer att sätta sig ner och vänta i en eller flera minuter skulle få sparken. Men det är ju precis så som många kameralarmanläggningar fungerar. Det tar alldeles för lång tid innan operatören åtgärdar inkomna skarpa larm, kommenterar Andreas J. Österberg. som tycker att responstiden ska handla om sekunder.

– Om responstiden uppgår till uppemot tio minuter är det inte konstigt att slutkunder som köpt konceptet ”fånga tjuv med kamera” väljer att säga upp avtalet med sin larmcentral. De tycker inte att tjänsten fungerar.

Branschens aktörer måste skärpa sig

Andreas J. Österberg tycker att säkerhetsbranschens aktörer måste agera för att på nytt skapa förtroende för kameralarmlösningar i perimeterskyddet.

– Vi i säkerhetsbranschen måste exempelvis förstå att videoplattformarna inte är skapta för att operatörer ska hantera enorma volymer av inkommande kameralarm. Annars kommer larm att fortsätta bli liggande utan åtgärd i flera minuter i stället för att hanteras på några sekunder, säger han och framhåller samtidigt att det inte är tekniken som felar utan hur vi använder den.

– Med rätt förhållningssätt och rätt lösningar kan vi få bort problemen med allt för många fellarm.

Ett interface för alla

Användargränssnittet för operatörerna var centralt när Andreas J. Österberg och hans kollegor på Tennotech började skissa på ”Nyx 2.0” år 2013.

– Vi hade under åren lärt oss hur en plattform måste vara utformad för att en operatör ska ha en bra arbetsmiljö och snabbt och effektivt kunna hantera mängder med inkomna kameralarm utan stress. Men i stället för att utveckla en videoplattform skapade vi Hilding, ett interface anpassat till larmcentralernas befintliga videoplattformar.

– Hilding har ett och samma användargränssnitt för alla operatörer oavsett om det överordnade VMS-systemet i larmcentralen är Milestone, Bosch eller Genetec, förklarar Andreas J. Österberg som också framhåller också några av Hildings andra smarta funktioner.

– Lösningen möjliggör exempelvis övervakning som säkerställer att kamerornas videoanalys fungerar och att alla komponenter i VMS-systemet visar rätt tid.

Aggregerar larm

Ett problem som orsakar stress och merarbete är enligt Andreas J. Österberg när flera kameror, exempelvis på en skolgård, larmar och en operatör kvitterar larmet, eftersom alla eventuellt efterföljande kameralarm från hela sajten skickas till samma operatör i syfte att ge en helhetsbild.

– I Hilding aggregeras inkomna larm så att flera kameralarm från samma kamera – som annars kanske sänder in tio larm i stället – avger ett enda ”längre” larm.

– Vi har många andra funktioner som möjliggör avsevärd effektivisering för larmcentralerna. Med rätt verktyg kan tre operatörer göra samma arbetsinsats, men med högre kvalitet, än vad som utförs av tio operatörer på många larmcentraler idag, säger Andreas J. Österberg avslutningsvis.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng