2021-04-26

Videoövervakning – Del 5 av 10

"Sju av tio kameror använder föråldrad firmware"

I en studie som Genetec gjort framgår att nästan sju av tio säkerhetskameror använder föråldrad firmware säger Joakim Lagerholm, som är nordisk försäljningschef på Genetec.

I en studie som Genetec gjort framgår att nästan sju av tio säkerhetskameror använder föråldrad firmware säger Joakim Lagerholm, som är nordisk försäljningschef på Genetec.

Länge har cyberhotet skjutits över till IT-säkerhetsindustrin, men även aktörerna på marknaden för fysisk säkerhet måste ta cyberhoten på allvar.

Det kanadensiska företaget Genetec, en global marknadsledare inom VMS, har länge arbetat hårt för att uppmärksamma säkerhetsbranschen på cyberhoten.

Detektor har intervjuat Joakim Lagerholm, som är nordisk försäljningschef på Genetec.

Cyberattacker är den globalt snabbast växande brottsligheten. Under 2021 uppskattas kostnaderna den orsakar till 4,8 biljoner pund. Cyberbrott har sålunda petat ner narkotikabrott från positionen som den mest lönsamma brottsliga verksamheten i världen.

Finns någon särskild trend när det gäller cybersäkerhetsbrottslingar?

– Ja, vi ser färre ensamvargar och allt fler organiserade grupper, inte minst statsunderstödda aktörer, som iscensätter sofistikerade attacker med stora skador till följd. Därför är upprätthållandet av en stark cybersäkerhetsnivå allt viktigare för företag.

Varför ökar cyberattackerna så mycket?

– IoT-samhället är här. Med fler tjänster, information och fler enheter kopplade till varandra är det lättare ta sig in i företagens eller myndigheternas nätverk. Allt som krävs är att hitta en enda osäker teknikenhet som är ansluten till nätverket.

Det innebär förstås att varenda kamera, läsare eller nätuppkopplad sensor i ett säkerhetssystem egentligen utgör en säkerhetsrisk?

– Ja, därför kan man inte längre tänka på fysiska säkerhetsproblem som en isolerad ö, bortom cybersäkerhet. Cybersäkerheten ska ses en nyckelkomponent i en bredare affärsstrategi, för såväl leverantörer av säkerhetssystem för det fysiska skyddet som deras kunder.

Hur långt framme är kamerabevakningsbranschen när det gäller cybersäkerhet?

– Den skulle kunna vara betydligt längre fram. I en studie som Genetec gjort framgår att nästan sju av tio säkerhetskameror använder föråldrad firmware, vilket gör dem sårbara för cyberattacker.

Hur ska man som företag tänka primärt för att öka sitt cybersäkerhetsskydd?

– Håll programvaran uppdaterad. Uppdateringen handlar inte bara om att få tillgång till nya funktioner utan också att de senaste försiktighetsåtgärderna för cybersäkerhet implementeras så snart de är tillgängliga.

Något mer som med enkla medel bör göras?

– Att skapa starka och unika lösenord så klart. Tyvärr slarvas det med det. I vår undersökning visade det sig att en av fyra organisationer (23 procent) inte använder unika lösenord. Istället förlitar de sig på samma lösenord i alla sina säkerhetskameror. Det innebär att det bara krävs en komprometterad enhet för att fungera som en entré till hela organisationens nätverk.

Något annat fundamentalt som företagen bör göra?

– Implementera en cybersäkerhetspolicy så att anställda utbildas om cyberhot och kan upptäcka potentiella problem.

Vad gör ni på Genetec för att skydda era kunder från cyberhot?

– Cybersäkerhet är verkligen en hygienfaktor hos oss. Vi strävar efter att utveckla cybersäkra och motståndskraftiga programvarulösningar som skyddar våra kunders data och håller den konfidentiell och tillgänglig. Våra lösningar är utformade med flera säkerhetslager, via avancerad autentiserings- och krypteringsteknik.

Hur ser ni på cybersäkerheten hos era säkerhetspartners, de som ansluter produkter till era system?

– Vi ser också över cybersäkerheten hos de organisationer vi arbetar med och hur deras lösningar och produkter kan inverka på den totala systemsäkerheten. Vi tvekar inte heller att begränsa användning av enheter i säkerhetssystemet som vi anser innebär högre cyberrisker.

Något som köpare av säkerhetsteknik bör tänka på när hen ska välja produkter och systemlösning?

– Jag tycker att man endast ska överväga produkter från tillverkare som har transparens kring hur cyberhot bemöts. Viktigt är också att såväl den lokala systemleverantören som utvecklaren och tillverkaren av systemet ska kunna stå till svars vid eventuella brister. Därför bör man välja en lokal leverantör som är stabil ekonomiskt och även försäkra sig om att utvecklaren och tillverkaren av lösningens produkter har hög tillgänglighet och kan ta ansvar vid eventuella brister i lösningen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng