2021-04-30

Videoövervakning – Del 9 av 10

Kameror börjar användas som sensorer

Säkerhetsbranschen och i synnerhet nätverkskameror är på väg mot ett paradigmskifte.

Säkerhetsbranschen och i synnerhet nätverkskameror är på väg mot ett paradigmskifte.

Säkerhetsbranschen och i synnerhet nätverkskameror är på väg mot ett paradigmskifte där de allt mer kommer att användas som sensorer, menar Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

– 2021 kommer att bli året då vi börjar se mer AI utifrån kundernas önskemål i produkterna, säger han.

Bosch betraktar i allt större utsträckning säkerhetskameror som sensorer som kan användas proaktivt för många olika typer av ändamål – snarare än som hittills: reaktiv användning för säkerhetsapplikationer.

– Vi tror att en kamera kommer att användas som sensor för väldigt många olika saker. Kameror används inom industriteknik, för hemmarkanden, i mobilteknik, för tv-spel som en sensor för att läsa av saker – det är dit utvecklingen går och där ska vi vara med, säger Anders Karlsson.

Nytt paradigmskifte

Han menar att säkerhetsbranschen står inför ett liknande paradigmskifte som det som skedde från analogt till nätverkskameror.

– Då gick branschen från att bestå av säkerhetsbolag och säkerhetsinstallatörer till att rena itbolag tog en stor bit av marknaden. Och här tror jag man är redo för nästa skifte. Nu kommer det att gå mot mer funktionalitet som har med sensorteknik att göra.

Och det kommer att bli en utmaning – för det handlar delvis om andra kompetenser och ställer andra krav på datasäkerhet och itsäkerhet, menar Anders Karlsson.

– Förut hade vi regelverk för hur du ska dra en kabel, nu tror jag att regelverken kommer att gå mer mot att hantera hur data används, både på ett integritetssäkert sätt och ett tekniskt sätt. Och har du inte ett system som kan kommunicera machine to machine eller produkt till produkt, då tror jag att du blir frånåkt.

AIoT nytt modeord

Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.
Anders Karlsson, produktansvarig för säkerhetsprodukter i Norden på Bosch Building Technologies.

Anders Karlsson tror att det blir mer och mer sensorteknik framöver och att AIoT (kombination av AI och IoT) kommer bli ett begrepp som branschen anammar.

– Tidigare när vi har pratat om funktion i kameror har vi pratat videoanalys och people counting, men det kommer att börja benämnas som AI-detektorer framöver, både av oss och andra tillverkare.

Han menar att AI-detektorerna i kamerorna har blivit väldigt mycket mer intelligenta den senaste tiden. Och samtidigt har ett skifte skett från att tillverkarna kom med idéerna och försökte få ut produkterna och anpassa dem till olika vertikaler – nu är det mer lokala marknader som ställer krav på vad de vill ha och sedan är det upp till teknikerna att fram en AI-detektor som är användbar för kunderna.

– För några år sedan var allting helt stängt och proprietärt, sedan gick det mot öppna system för att kunna kommunicera videoinformation. Nu innebär öppna system att du kan kommunicera data mellan varandra och det går mot att kravspecifikationen kommer från en slutkund och den måste snabbt kunna implementeras på en produkt, säger Anders Karlsson.

Användningsområden som växer

Bosch är starka i infrastrukturprojekt och större system. Bolaget får många önskemål om intelligenta trafiksystem (ITS) där flöden i trafiken kan kontrolleras.

– Det kommer önskemål om kameror för konventionell säkerhet men vi ser också helt andra saker som att styra trafikflöden, optimera energiförbrukning, fläktar och belysning och snöröjning.

Ett exempel är att kameror kan se om det är smutsigt på vägarna och då kan andra sensorer användas för att mäta luftföroreningar och i tunnlar kan sensorer mäta antalet partiklar – då är det enklare att ta beslut om fläktar ska startas, ju färre bilar desto mindre behov att köra igång fläktar och vice versa.

– Det kan också handla om att kunna läsa av skyltar och titta på godsmärkning och vad containrar innehåller. Om en lastbil med farligt gods åkt ner i en tunnel kan det vara bra att veta det om det händer någonting i tunneln eller om det blir stopp eller en brand. I dag finns det riktiga funktioner som slutkunderna vill ha, det är inget som en kameratekniker har hittat på och tror att de vill ha, säger Anders Karlsson.

Remote en självklarhet

Anders Karlsson menar att det finns en stor acceptans för att använda AI-produkter och sensorer privat i dag, som till exempel Siri i mobilen. Men för en produkt som tidigare betraktats som säkerhetsprodukt har människor ibland ett helt annat mindset.

– Om man som privatperson ställer krav på sin arbetsplats att det molnbaserade kamerasystemet inte ska få spara data i molnet, men sedan kommer samma person hem och har alla sina bankaffärer online och har sin bil uppkopplad till någon sorts molntjänst blir det lite märkligt.

Han tror att det är en mognadsprocess och det kommer att ta något år till innan det nya har fått fullt genomslag. Att kunna hantera kameror remote är mer eller mindre en självklarhet och något som människor förväntar sig i dag enligt Bosch.

– I dag kan jag kan boka service i min bilapp och få reda på om något behöver kontrolleras och det är samma sak med en kamera som är uppkopplad mot en remote-portal. Jag skulle inte kräva mindre av det systemet än av min bil, avslutar Anders Karlsson.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng