2021-04-24

Videoövervakning – Del 3 av 10

IP-intercom för effektiviserade och förbättrade säkerhetssystem

Axis IP-intercom-lösningar baseras på system med öppet interface för IP-telefonintegration och stöd för SIP. Lösningen innefattar läsare med tvåvägskommunicerande ljud och video för både inomhus- och utomhusbruk (vandal-resistent/IK10-klassad)

Axis IP-intercom-lösningar baseras på system med öppet interface för IP-telefonintegration och stöd för SIP. Lösningen innefattar läsare med tvåvägskommunicerande ljud och video för både inomhus- och utomhusbruk (vandal-resistent/IK10-klassad)

IP-tekniken och dess öppna plattformar har öppnat upp för allt fler alternativa säkerhetslösningar som kan möta kunders krav och behov.

Ett exempel på det är IP-intercom-systemen, ofta i form av nätverksbaserad porttelefoni med video och dubbelriktad kommunikation, som blivit ett starkt komplement till säkerhetssystemets kamerabevakning och passerkontroll.

Med nätverkstekniken har användning av intercom-system fått ett rejält uppsving. Nya avancerade funktioner möjliggör att de på ett intelligent sätt kan möta slutkundernas behov av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Här inbegrips allt från exempelvis automatiserad övervakning och fjärrstyrning till praktiska säkra sätt att ge tillträde till lokaler.

Kontaktlöst via fjärraccess

Dessa IP-intercom-lösningar blir allt vanligare i allt från avancerade säkerhetssystem på företagsnivå till privata bostadsfastigheter. Integrering av teknik i IP-intercom säkerställer att organisationer har flexibilitet att integrera de funktioner de behöver för sin verksamhet, särskilt när det gäller fjärraccess. Kontaktlösa metoder (till exempel QR-koder eller Bluetooth) blir allt populärare på grund av oro kring hälsa och hygien, enligt Carl Staël von Holstein, ansvarig för affärsområdet Industry 4.0 segment, på Axis Communications, norra Europa.

– Tekniken förenklar också genom att tillåta distribution av tillfälliga tillträdesrättigheter digitalt, i motsats till manuell hantering av fysiska nycklar eller passerkort, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt för säkerhetspersonalen, säger han.

Proaktivt säkerhetsarbete

Carl Staël von Holstein, ansvarig för affärsområdet Industry 4.0 segment, på  Axis Communications.
Carl Staël von Holstein, ansvarig för affärsområdet Industry 4.0 segment, på Axis Communications.

Med implementering av intelligenta video- eller ljudanalysfunktioner kan IP-intercom bidra till tidig upptäckt av incidenter så att snabba och relevanta åtgärdsinsatser kan sättas in. Det kan handla om att en obehörig person kommer in i ett begränsat område eller om högljudda röster eller till och med ljud av skottlossning detekteras.

– Intercom-systemet kan då automatiskt varna säkerhetspersonalen, starta en videoinspelning och även spela upp ett avskräckande meddelande. Integrerat med ett passerkontrollsystem kan ett liknande svar utlösas när någon har nekats tillträde. Detta kan göras direkt från IP-intercom-enheten, förutsatt att den har en inbyggd kamera, säger Carl Staël von Holstein.

– Om ytterligare identitetsverifiering behövs, exempelvis om ett passerkort har stulits och individen försöker använda det, kan man göra det genom visuell inspektion.

Bekvämt och kostnadseffektivt

Att övervaka flera entréer till en lokal och kontrollera kan vara svårt att uppnå manuellt, men med IP-intercom kan säkerhetspersonal hantera besökare och upprätthålla säkerheten från en central plats, vilken inte nödvändighetsvis behöver vara lokaliserad i den övervakade anläggningen.

För bostadsfastigheter kan IP-intercom erbjuda förbättrad bekvämlighet genom fjärrlåsning av dörrar för kända besökare, såsom brevbärare och budfirmor. Samtal från besökare kan tas emot på en dedikerad svarsenhet i en lägenhet, kanske den boendes surfplatta eller på en annan mobil enhet när hen är på jobbet – vad som helst som är bekvämast för tillfället.

– Det är ett liknande scenario i professionella miljöer, där det också kan integreras med företagstelefonsystemet och besvaras på den vanliga mottagningstelefonen eller till och med i videohanteringssystemet på skärmarna i säkerhetskontoret.

Nytta i vården

Förutom traditionell passerkontroll finns många fördelar med IP-intercom. Nya möjligheter uppstår inom ett antal sektorer som kräver teknik för att stödja personal i fjärrövervakning och kommunikation. Inom hälso- och sjukvårdssektorn kan patientövervakning vara utmanande både ur bemannings- och personlig säkerhetssynpunkt. Detta gäller särskilt för medicinska enheter där flera patienter kan behöva intensivvård av ett minskat antal anställda. Med ett IP-intercom-system kan sjukvårdspersonal tillförlitligt övervaka och kommunicera med fler patienter med hjälp av högupplöst bildåtergivning och dubbelriktad ljudfunktion.

– Dessutom hjälper den här typen av teknik till att minska den fysiska kontakten, vilket minskar exponeringen för smittsamma sjukdomar. Det innebär även besparingar när det gäller förbrukning av personlig skyddsutrustning.

Allt fler ser fördelar

Teknikens effektiviserande effekt attraherar även andra sektorer. Att styra tillträdet till byggnader kan vara tidskrävande och ineffektivt för exempelvis personal som är upptagna med att serva kunder. Med IP-kommunikation kan de exempelvis bevilja transportörer av varuleveranser access utan att det stör den dagliga verksamheten.

På senare tid har många organisationer ändrat sina rutiner när det gäller att jobba på distans eller på plats. För skolor, kontor och industriföretag har det blivit allt viktigare att kontrollera vem som kommer in på anläggningarna. Med IP-intercom möjliggörs för organisationer att hantera och styra besökstillträde och även spåra händelser om incidenter ändå inträffar.

Lönsam investering

Carl Staël von Holstein menar det lönar sig att investera i IP-Intercom-lösningar.

– IP-intercom erbjuder många funktioner, särskilt när de är integrerade med videoövervakning, passerkontroll och ljudfunktioner, säger han och framhåller systemens flexibilitet.

– Flexibiliteten möjliggör skräddarsydda lösningar utifrån användningsområde och särskilda individuella behov – även utanför traditionella applikationer, tillägger Carl Staël von Holstein avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng