2021-04-28

Videoövervakning – Del 7 av 10

"Video ändrar hur vi lever och arbetar"

Milestone menar att video ger möjlighet att fatta intelligenta beslut och vidta meningsfulla åtgärder eftersom du kan se vad som faktiskt händer.

Milestone menar att video ger möjlighet att fatta intelligenta beslut och vidta meningsfulla åtgärder eftersom du kan se vad som faktiskt händer.

Videoteknologin håller på att explodera och börjar användas till andra saker än säkerhet, menar Milestone Systems och dess nordiska försäljningschef Christopher Åkesson.

– Företag som är vana att leverera IT-lösningar och business intelligence-lösningar kommer bli de bolag som levererar kameraövervakning och IoT-sensorlösningar framöver, säger han.

Milestone Systems Chief Sales & Marketing Officer, Kenneth Hune Petersen, drog nyligen en parallell mellan videoövervakning i dag och elektricitet för drygt 100 år sedan. Han menar att det krävs att kunna titta tillbaka och förstå för att kunna se och bedöma vad som kommer att hända framöver.

– När elektriciteten kom tyckte människor att det var fantastiskt att det gick att tända en lampa. Men tror du att människor ens i sin vildaste fantasi kunde drömma om vad vi använder elektricitet till i dag? De trodde att den stora grejen var att de skulle slippa använda levande ljus, säger han.

Ger möjlighet att fatta smarta beslut

Det är alltså inte så enkelt att veta att det sker en tekniktransformation även om man befinner sig mitt i den. Enligt Kenneth Hune Petersen såg dock pionjärerna möjligheter och inte bara ett elektriskt ljus utan att elektriciteten skulle ändra hur vi lever och arbetar. Och i dag genomgår video en liknande resa, menar han.

– Många ser bara en bild på en skärm från en kamera, men det finns så mycket mer i video än så. Och precis som elektriciteten utvecklades till att bli en viktig del av allt för alla varje dag, kommer video att göra detsamma. Video är ”the new next” för 2000-talet och kommer att ändra hur vi lever och hur vi arbetar, säger han.

Milestone menar att video ger möjlighet att fatta intelligenta beslut och vidta meningsfulla åtgärder eftersom du kan se vad som faktiskt händer. Genom att kombinera massiv input av data med en bra internetuppkoppling och ”machine understanding” i realtid får man möjlighet att se, förstå och reagera. Och det krävs mjukvara.

Mer sensorer

Christopher Åkesson menar att video är en av de teknologier som håller på att explodera.

– Mycket handlar om att du kan återanvända det som redan finns – väldigt många har kameror för säkerhetsyfte men applicerar man en legobit till på det i form av olika algoritmer och olika former av IoT-sensorer, närvarosensorer och så vidare i kombination med video, det gör att du kan få ut helt andra saker, säger han.

Pandemin har snabbat på digitaliseringen och Christopher Åkesson påpekar att precis som terrorattackerna den 11 september 2001 förändrade hur vi reser – med rigorösa säkerhetskrav – kommer pandemin att sätta prägel på saker och ting framöver.

– Även när samhället öppnas upp kommer både företag och myndigheter ha diverse olika permanenta åtgärder tror jag. Coronaviruset är här och kommer inte försvinna, det spelar ingen roll hur mycket vaccin vi har, det finns inget botemedel, säger han.

Lurigt läge för branschen

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.
Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Christopher Åkesson jämför dagens läge med övergången från analog video till IP och menar att branschen är i samma skede nu. Det gäller att ta fram lösningar för att effektivisera kundernas verksamhet, inte bara stärka deras säkerhet.

– Tekniken har sprungit ifrån och nu måste slutkunderna anpassa sina verksamheter för att överleva. Det vi på Milestone försöker åstadkomma är att få folk att förstå att det inte bara handlar om säkerhet. Vi har slutkunder som skriker efter det här nu men problemet är att säkerhetsbranschen är extremt långsam och trög när det gäller att anamma nya vägval, säger han.

Christopher Åkesson menar att säkerhetsbranschen står inför stora utmaningar framöver och att det finns risk att kvicka, mindre företag med IT-bakgrund kommer vara mycket snabbare med att anamma det nya normala och kommer att leverera kameraövervakning och IoT-sensorlösningar.

– Ett problem är att många av de traditionella företagen är ekonomiskt väldigt välmående på en traditionell affär och det är inte helt ovanligt att företag lever alldeles för länge på gamla meriter. Kodak är ett exempel på det – de avfärdade digitalkameran, säger Christopher Åkesson.

Smarta transportlösningar

Han nämner transporter, detaljhandel och kollektivtrafik som några exempel där data från kameror kommer förändra saker och ting. Projekt för smart mobilitet i kollektivtrafiken som till exempel digital skyltning, intelligent passerkontroll och ”people counting” i transporthubbar har visat att det finns möjlighet för varje medborgare att slippa 60 timmars onödigt resande i kollektivtrafiken per år – om tekniken används smart.

– Kunderna har redan massor av data i dag – problemet är att det inte finns företag och någon plattform som hanterar all denna data och kunderna vet inte riktigt vad de ska med all data till ännu. Där behövs en plattform som ger insikt och det är ett gap som vi på Milestone håller på att fylla, avslutar Christopher Åkesson.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng