2021-04-27

Videoövervakning – Del 6 av 10

"Även större företag vill ha molnlösningar"

Jens Molin menar att den största utvecklingspotentialen ligger i att använda den insamlade datan till att erbjuda andra tjänster.

Jens Molin menar att den största utvecklingspotentialen ligger i att använda den insamlade datan till att erbjuda andra tjänster.

Stanley Security har startat upp ett särskilt SaaS-team för den nordiska marknaden.

– Med anslutning till larmcentralen åtar vi oss mer långtgående ansvar för funktionaliteten och att systemet är i drift och tar därmed stort ansvar för kundens säkerhet, säger Jens Molin som är Director SaaS, Nordics på Stanley Security.

I somras fick Jens Molin uppdraget att starta det nya affärsområdet SaaS.

– I många andra branscher skedde detta för 10–15 år sedan men säkerhetsbranschen har varit mer försiktig. Vi ser nu att tekniken är mogen och det finns en efterfrågan och ett behov från kunderna, säger han.

Tar helhetsansvar

Gruppen ska arbeta i hela Norden och de sex personer som är anställda i Sverige kompletteras inom kort med ett knappt tiotal i Norge och Finland.

Jens Molin menar att slutkunderna i regel har molnvana i dag – nästan alla andra affärssystem finns i molnet och mycket köps som en tjänst.

– Vi har också märkt att när vi åkt ut till kunder för att installera säkerhetssystem så vill de ha det i molnet. Tidigare var det en tredjepartsleverantör som tillhandahöll den tjänsten och vi kände att det är bättre att vi tar ett helhetsansvar för att kunna garantera säkerheten.

Stanley gör ingen skillnad på videoövervakning, passersystem, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm – merparten av de system bolaget levererar är integrerade system med ett managementsystem i topp.

Även för större bolag

Han nämner ett exempel från detaljhandeln med en kund som har drygt 30 butiker runtom i Sverige. Kunden har stora värden i sina butiker och ville ha en ”hostad” videolösning för att minska svinn och snatterier men även för att få rörelsedetektion på natten när butikerna inte är öppna.

– De vill inte investera i dyr inspelningsutrustning och servrar för 30 olika butiker. Nu är kamerorna i butikerna kopplade mot molnet och butikspersonalen får inte behörighet eller tillgång till videomaterialet utan det har endast ett fåtal personer som sitter centralt på kundens säkerhetsavdelning.

Stanley hanterar systemet helt och hållet i molnet och det är obligatoriskt att tjänsterna kopplas till företagets larmcentral. Kunden kan endast logga in och hämta inspelat material vid behov och all data sparas i Sverige.

Från början trodde Stanley att det främst skulle vara medelstora företag utan egen IT-avdelning som var intresserade av SaaS i molnet.

– De är helt klart intresserade, men det har också visat sig att det finns intresse från riktigt stora företag som har en egen IT-avdelning. De betraktar ofta säkerhetssystemet som en främmande fågel, eftersom resten av IT-systemet finns i molnet, medan säkerhetssystems-servern står i ett eget rum och kommunicerar på ett eget nätverk som IT-avdelningen inte riktigt har koll på, säger Jens Molin.

Förebyggande arbete

Han menar att det finns en stor efterfrågan på remote-tjänster.

– ”Hosting” har utvecklats till bli ett arbetssätt, det handlar till exempel om att vi tar ett större ansvar för driften och att vi gör det remote. Traditionellt åker man ut till kunden en gång om året och gör en anläggningskontroll och testar allt tekniskt. Det kan vi också göra, men det vi gör är att kommunicera med anläggningen dygnet runt, året runt och så fort det är något som inte fungerar som det ska så får vi ett tekniskt larm och sedan kan vi hantera det på distans.

Använda data

En del av tjänsten är också att utföra förebyggande service på anläggningen, till exempel att se till att operativsystemet och antivirussystemet är uppdaterat och patchat.

– Vi gör regelbundna sårbarhetsskanningar och sedan ser vi till att uppdatera säkerhetsapplikationerna och rensa databaserna, allt för att i förebyggande syfte undvika fel och störningar i systemet hos kunden, säger Jens Molin.

Det är framför allt helheten som kunderna efterfrågar enligt Jens Molin – att kunden ska slippa ta ansvar för säkerhetssystemet.

– Om kunden har sin egen installerade hårdvara på plats så måste lokalyta avsättas för det och se till att kylning och ventilation fungerar och säkerställa kommunikation och it-säkerhet. Som det ser ut i dag vill många företag fokusera på sin kärnverksamhet i stället och köper det mesta annat av den här typen av leveranser som en tjänst. Man vill inte investera i det själv, och binda kapital, säger Jens Molin.

Han menar att den största utvecklingspotentialen ligger i att använda den insamlade datan till att erbjuda andra tjänster.

– När vi ”hostar” systemen får vi en oerhörd mängd data som vi kan göra jättemycket saker av. Den tjänst som kanske är mest aktuell nu i och med pandemilagen är att räkna personer som är inne i en lokal, men sedan är det relativt enkelt att addera olika kpi:er. Stanley arbetar också mycket med AI och robotisering i sin larmcentral.

– I framtiden kanske vi kommer att kunna förutse händelser och störningar med all data vi samlar på oss. Till exempel att det finns en större risk en särskild tid under en särskild veckodag, avslutar Jens Molin.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng