2021-04-22

Videoövervakning – Del 1 av 10

Kundnytta bortom säkerhet

Allt fler experter inom branschen trycker på att säkerhetskameror får andra användningsområden än säkerhet.

Allt fler experter inom branschen trycker på att säkerhetskameror får andra användningsområden än säkerhet.

Allt fler experter inom branschen trycker på att säkerhetskameror får andra användningsområden än säkerhet. Trafikplanering, transporter, effektivisering i butiker och smarta städer är bara några exempel.

På Milestone Systems stora event Mips (Milestone Integration Platform Symposium), som i år arrangerades den 1–2 mars, bekräftades trenden av Thomas Jensen, CEO, Milestone Systems.

– Det kommer inte bara att handla om säkerhet längre. Säkerhet är mycket viktigt för oss, men framöver kommer vi också att se att saker går bortom säkerhet. Vi får verkligen möjligheter att utveckla affärerna och att se bortom de funktioner som säkerhet verkligen driver, sa han.

Thomas Jensen gav som exempel trafiken, där tekniken tidigare mest handlat om att bötfälla förare som kör för fort eller mot rött ljus. Nu ska tekniken möjliggöra minskade föroreningar, omdirigering av trafik vid rusningstid och kunna förutsäga trafikmönster för ambulanser och räddningsfordon.

Molnet gör det enklare

Thomas Jensen, CEO, Milestone Systems.
Thomas Jensen, CEO, Milestone Systems.

Thomas Jensen tog också detaljhandeln som exempel. Här handlar det visserligen fortfarande om att förebygga och utreda stölder och att inte behöva ha onödig personal på plats när det är få kunder i butiken, men det handlar också om att förstå kundresan genom butikerna.

– Hur ser vi till att kunden enkelt kan hitta de varor den letar efter? Men när vi går bortom det, hur kan vi använda den kunskapen för att göra upplevelsen mer intressant och tilltalande för kunderna, sa han.

Öppen teknik är framtiden

Valen i dag står bland annat mellan öppet eller proprietärt, mjukvara eller hårdvara och molnbaserat eller lokalt (on-premise). Milestone är tydliga med att det är de förstnämnda som är framtiden och under Mips illustrerades detta med att företag tidigare grävt upp och lagt ner teknik under vägar för att kunna samla in trafikdata och trafikmönster – i dag är allt som krävs en mjukvara eller en app som Waze.

Business intelligence

När Hanwha Techwin listar de största fem trenderna för 2021 är en av dem att molnet kommer att användas i allt i större utsträckning som ett verktyg för affärsinsikter, det vill säga business intelligence. I dag menar bolaget att molnet främst används för att uppdatera produktfunktioner samt installera säkerhetsuppdateringar. Ökningen av antalet edge-enheter som installeras innebär att molnet också har en viktig roll att spela som ett sätt att hantera enheterna säkert och hantera stora mängder data för att ge affärsinformation. Hanwha Techwin ska lansera en molnlösning som gör det möjligt för slutkunder att enklare hantera och övervaka nätverksprodukters status i realtid. Och minst lika viktigt är att lösningen kommer att generera rapporter som ger större ”situational awareness” och affärsinformation.

Molnhybridlösningar

Enligt en marknadsundersökning av Forrester kommer infrastrukturen för privata moln att växa med 35 procent globalt kommande året. Hybridlösningar gör det möjligt att implementera specifika system eller applikationer i molnet samtidigt som de behåller befintliga lokala system. Den utvecklingen kommer ha stor betydelse anser man på det kanadensiska VMS-företaget Genetec. Slutkunderna kommer också att kunna migrera snabbt till nyare teknik, minimera andelen hårdvara, förbättra cybersäkerheten och sänka kostnaderna, förutspår Genetec som i sin prognos ser den ökande efterfrågan på molnhybridlösningar som en av de största trenderna 2021.

Occupancy management

Allra största trenden är dock innovativa lösningar till följd av pandemin, enligt Genetec. Efterfrågan på lösningar för ”occupancy management” ökar snabbt. Mycket handlar om att räkna människor, men analysen ger också större insikter i hur lokalerna används. Även efter pandemin kan den datan vara värdefull när man exempelvis vill veta hur många människor som befinner sig i en lobby, hur många personer som är i cafét eller hur specifika ytor används över tid. Med den datan som katalysator kan besökarnas, anställdas eller hyresgästens upplevelse förbättras, menar Genetec.

Användningen breddas

Den kinesiska tillverkaren Hikvision har också listat sin syn på de största trenderna 2021. Högt på listan står ”multi-dimensional perception”, det vill säga att de finns fler ögon än säkerhetskamerorna. Utvecklingen av olika sensortyper i kombination med mer kraftfull ”edge computing” och intelligenta algoritmer möjliggör integrerade system som använder flera sensorer. Nu integreras fler saker som radardetektering, multispektral bild, fukt- och temperaturmätning och gastrycksdetektering med säkerhetskameror och olika system. Det gör att användningsområdena för video ökar i takt med att mer multidimensionell information samlas in, menar Hikvision.

Proaktiva kameror

Andrea Sorri, utvecklingschef för segmentet Smart Cities EMEA på Axis Communications, konstaterar att “om du inte kan övervaka det kan du inte förbättra det”. Han hävdar att det kommer bli enklare att identifiera olika typer av risker på ett tidigare stadium med hjälp av kameror. För utöver att känna igen mönster och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra en situation kan utvecklingen av dataanalys i kombination med de data som samlas in av kameror och sensorer göra det möjligt att identifiera “near misses”, menar han. Många kameror används i dag endast för säkerhetsändamål, men med ett skalbart nätverksvideosystem kan slutkunden lägga till denna typ av videoanalys i sitt nuvarande system, eller enkelt komplettera med ytterligare kameror eller sensorer, sammanfattar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng