2024-02-12

Passerkontroll – Del 8 av 11

”SaaS är trenden som växer sig allt starkare”

Utvecklingen är glasklar. SaaS är trenden som växer starkare, nu även på marknaden för  fysiska säkerhet, säger Alex Holmström.

Utvecklingen är glasklar. SaaS är trenden som växer starkare, nu även på marknaden för fysiska säkerhet, säger Alex Holmström.

Vanderbilt, som numera går under varumärket Acre Security, har på senare år genomgått en transformation. Nu läggs stor tyngdpunkt på passersystem, integration och molntjänster.

En som är delaktig i transformationen är Alex Holmström som gjort en kometkarriär i det amerikanska bolaget och starkt bidragit att försäljningen fått ett rejält uppsving.

Detektor har träffat den globala försäljningsdirektören på Acre International för att höra om hans resa och om satsningen på passersystem och molntjänster.

Alex Holmström är från Finland, men bor sedan 2011 i Sverige. Samma år tog han sina första steg i säkerhetsbranschen som account manager i det svenska bolaget Gothia Kameraövervakning. Därefter har det gått fort för Alex.

– Gothia Kamerabevakning var ingången i säkerhetsbranschen, om man bortser från min tid som befäl hos kustjägarna i finska försvaret. Det var en spännande tid, resan från analogt till IP hade tagit fart och kamerorna började leverera HD- och full HD-upplösning. Dessutom började det talas alltmer om videoanalys.

Headhuntad av branschlegendar

När Gothia förvärvades av Nokas bildades en Solutions-avdelning med fokus på kameralösningar. Där blev Alex Holmström säljchef. Han stannade ända fram till 2017 och hade då avancerat till affärsområdeschef för Sverige och övriga Norden i samband med att en ny KAM-avdelning etablerades. Därefter tog karriären fart på allvar – big time.

– Jag blev headhuntad till Vanderbilt Industries av en riktig industrilegendar, Joe Grillo. Han berättade att de sökte en ny Nordenchef och målade upp en tydlig bild vart Acre var på väg.

Joe Grillo är en av de stora industrimännen i säkerhetsbranschen. Han var CEO för HID Global under många år och blev också CEO för Assa Abloys Global Technology Division.

Alex Holmström pendlar mellan EMEA-kontoret i Dublin (bilden) och Vanderbilt International-kontoret i hans hemstad Stockholm.
Alex Holmström pendlar mellan EMEA-kontoret i Dublin (bilden) och Vanderbilt International-kontoret i hans hemstad Stockholm.

Blev nordisk chef

2012 startade Joe Grillo Acre LLC, som 2014 förvärvade Siemens portfölj av produkter för fysisk säkerhet som integrerades i Acre-bolaget Vanderbilt Industries, som än idag är det juridiska namnet på verksamheten även om den har re-brandats och numera går under varumärket Acre Security.

Alex Holmström antog utmaningen och klev in i rollen som nordisk chef för Vanderbilt. Efter två år blev han befordrad till att ta över all försäljning för Norra Europa och “the rest of world”, det vill säga all försäljning som ligger i bolaget Vanderbilt International och som omfattar all försäljning utanför Nordamerika.

Det stannade inte där. Strax innan pandemin gick den dåvarande globala säljledaren David Sullivan – också en branschlegendar – in i rollen som President för Acre International. Alex Holmström var förstahandsval för rollen som global försäljningsdirektör. På den vägen är det.

SaaS är vägen framåt

Som global försäljningsdirektör på Acre International har Alex Holmström hela världen som arbetsfält. Bolaget har idag affärer i 90 länder. Och han är en drivande kraft för bolagets transformation från traditionell produktförsäljning till en tjänstebaserad affärsmodell där molnet utgör den centrala infrastrukturen. Trenden har stärkts i takt med företagens starkt växande efterfrågan på molnlösningar, menar Alex Holmström.

– Utvecklingen är glasklar. SaaS är trenden som växer sig allt starkare, nu även på marknaden för fysisk säkerhet, säger Alex Holmström.

Molnlösning för passerkontroll

Utvecklingen mot molnlösningar i branschen har inte minst avspeglats i bolagets produktutbud. Vanderbilt, som från och med i år går under varumärket Acre Security, lanserade nyligen det molnbaserade passerkontrollsystet Feenics i Europa.

Feenics erbjuder otaliga funktioner och dess öppna arkitektur möjliggör enkel integration med befintlig säkerhetsinfrastruktur vare sig det handlar om videoövervakning, inbrottslarm, besökshantering, lås och mekanik samt andra tredjepartslösningar. Skalbarheten säkerställer att den kan anpassa sig till miljöer av alla storlekar.

– Det som gör Feenics unikt är att det är en molnbaserad lösning för passerkontroll som är anpassad för att klara enterprise-klassens höga krav. Både vad gäller skalbarhet, säkerhet och komplexitet. Detta kombinerat med ett enkelt användargränssnitt gör att Feenics är väl rustat för att möta framtidens krav på Access Control as a Service, kommenterar Alex Holmström.

Acre Security mottog för övrigt utmärkelsen Innovative Achievement Award för Feenics i samband med Detektor International Award-prisceremonin som hölls i samband med Sectech i Stockholm den 24 oktober.

Uppskruvat tempo

Alex Holmström trivs med att arbeta i ett internationellt bolag.

– Jag tycker det är intressant att se skillnaden mellan amerikanska och nordiska bolag och strukturer. I amerikanska bolag är tempot väldigt uppskruvat. Det är mycket rapportering och stort fokus på resultat.

– Balansen mellan dessa kulturer är antagligen den gyllene medelvägen, säger han

Intensiva år

Alex Holmström medger att det varit några intensiva år med mycket resande och inte många lediga dagar.

– Vi sålde verksamheten 2020 och gick då från ett mindre riskkapitalbolag till ett större i Triton Partners för att ta nästa steg på Acre tillväxtresa. Sedan hade vi pandemin att hantera. Här handlade det främst om att utveckla nya säljstrategier för att effektivt kunna möte de utmaningar vi såg med komponentbrist och andra problem som uppstod, säger han.

Under den här tiden utvecklade och implementerade Alex Holmström ett nytt säljprogram och en process som fokuserade mera på kortsiktiga målsättningar och marknadsspecifika styrkor.

– Det har visat sig vara väldigt effektivt för oss. Jag implementerade även en ny Global SIP-struktur det vill säga en incitamentplan för försäljning i syfte att skapa och premiera fokus på ny teknik och tjänsterelaterad SaaS-försäljning som vi fortsatt att bygga på.

Hög tillväxttakt

Att Alex Holmström gjort skillnad avspeglas också i försäljningsiffrorna. 2017 omsatte Vanderbilt International cirka 65 miljoner euro, 2022 hade försäljningen accelererat till 97 miljoner euro.

– Endast en mindre påverkan av förvärv och nya portföljer. En framgång är ju att vi fasat ut en del legacy-portföljer, men ändå bibehållit en stabil tillväxt, även under covid-åren.

Med framgångarna har Alex Holmströms fått ett grundmurat förtroende i ledningen och även hos branschlegendarerna David Sullivan och Joe Grillo.

I maj 2022 skrev Joe Grillo på Linkedin ”Alex is one of the smartest and most energetic sales leaders I’ve had the pleasure to work with”. I juni samma år publicerade David Sullivan en kommentar på Linkedin “Alex is by far the best sales leader that I have ever worked with”.

– Det är så klart roligt att få uppskattning, särskilt från sådana branschlegendarer, men allt som görs i verksamheten är ett lagarbete och jag är oerhört stolt över mitt team av ledare som gör ett fantastiskt jobb, poängterar Alex Holmström.

Vanderbilt Internationals försäljningssiffror har vuxit dramatiskt sedan Alex Holmström blev global försäljningsdirektör. Från 65 EUR miljoner 2017 till 97 miljoner euro 2022.
Vanderbilt Internationals försäljningssiffror har vuxit dramatiskt sedan Alex Holmström blev global försäljningsdirektör. Från 65 EUR miljoner 2017 till 97 miljoner euro 2022.

Mycket på gång

Alex Holmström är även ödmjuk när han ombeds blicka framåt.

– Utmaningen nu är ovissheten kring det globala konjunkturläget och omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka, säger han.

Molntjänstavdelning

För att möta framtidens krav är Alex Holmström och Acre i full gång med att bygga upp nya avdelningar varav en global innesälj- och pre-salesavdelning som leds av Daniel Persson och en Global XaaS-avdelning (X-som-tjänst) som kommer ledas av Erik Nord, som rekryterades från Genetec i somras.

– Vår XaaS-avdelning kommer fokusera på våra molnbaserade tjänster och framtidens plattformar. Vi ska jobba proaktivt, nära våra kunder och säkerställa bra prognosprecision och därutöver bibehålla starkt fokus på orderingång.

Spännande framtid

Alex Holmström är – trots utmaningar som ligger bortom Acres kontroll – full av tillförsikt inför framtiden. – Vi har en väldigt spännande roadmap och under ledning av vår nya Chief Strategy Officer Harm Radstaak och CTO Darren Learmouth så kommer en hel del intressanta produkter och lösningar släppas under kommande året. Vi går mot en mycket spännande teknisk framtid inom säkerhetsbranschen och resan har bara börjat, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng