2024-02-14

Passerkontroll – Del 10 av 11

”Skandinavierna är öppensinniga och nyfikna på att veta mer om tekniken”

På Sectech höll Vince Gaydarzhiev en presentation där han bland annat förklarade skillnaden mellan ansiktsautentisering och ansiktsigenkänning.

På Sectech höll Vince Gaydarzhiev en presentation där han bland annat förklarade skillnaden mellan ansiktsautentisering och ansiktsigenkänning.

The Rock, Alactraz AI:s ansiktsautentiseringslösning för passerkontroll, var en av höjdpunkterna på Sectech-utställningen. Alactraz AI:s grundare, Vince Gaydarzhiev, höll också en uppmärksammad presentation på seminariescenen där han förklarade varför han anser att lösningen är integritetsvänlig och lever upp till GDPR-kraven.

Detektor och Securityworldmarket.com har följt upp detta med en intervju.

Passerkontrollösningen Rock använder ansiktet som biometrisk nyckel för passager. Alcatraz AI kallar metoden för ansiktsautentisering, i stället för ansiktsigenkänning. Tekniken bygger på att bilden av ett ansikte i datorn bryts ner i ansiktsmässiga karaktärsdrag, som till exempel avståndet mellan ögon, nästippens dimension eller käklinjens struktur. Kombinerat med en mjukvara för samtycke utgör Rock en lösning som lever upp till GDPR, men också andra lagstiftningar rörande integritetsskydd i västvärlden, enligt grundaren Vince Gaydarzhiev.

Alcatraz AI:s grundare kommer ursprungligen från Bulgarien, men bor numera i Los Angeles och företagets huvudkontor ligger i Silicon Valley-staden Cupertino. Hans karriär är en spännande resa och den första frågan att ställa till honom ter sig väldigt naturlig.Vince Gaydarzhiev lämnade Bulgarien som 16-åring för att studera engelska. Efter studierna hamnade han på Apple och fick där arbeta med Face ID.
Vince Gaydarzhiev lämnade Bulgarien som 16-åring för att studera engelska. Efter studierna hamnade han på Apple och fick där arbeta med Face ID.


Varför lämnade du Bulgarien?

– Jag ville lära mig ordentlig engelska, något som inledningsvis tog mig till England och sedan vidare till studier i Kalifornien. Jag är ingenjör i botten, och pluggade först till en magisterexamen på USC i Los Angeles och sedan byggde jag på med ytterligare en magisterexamen från Stanford.


Vad hände efter studierna?

– Jag sökte några jobb och fick napp på Nvidia där jag arbetade på deras samarbete med Tesla och bilindustrin. Där stannade jag några år. Sedan, 2013, blev jag kontaktad av Apple via Linkedin om att få arbeta med det tekniska genomförandet av deras idéer.


Så det var på Apple som du kom i kontakt med ansiktsavläsning?

– Ja, Face ID-tekniken var att av de projekt som jag blev involverad i och det var någonstans runt den här tiden som jag också noterade hur omständligt och osäkert det var med olika former av dörrpassager i min egna arbetsmiljö, särskilt när det gällde korthantering, men också att det fanns ett sådant behov av mänskliga väktare.


Såg du också några särskilda svårigheter med biometri för passerkontroll vid den här tiden?

– Apple använde gammal biometriteknik i sina egna lokaler vid den här tiden. Det handlade om fingeravtryck och iris-avläsningar som sällan fungerade, så man fick förlita sig på att det fanns en väktare på plats, som knappast var felfri heller. Samma vakt som jag kände från ett testlabb, släppte in mig i ett annat testlabb för att jag kände vakten sedan innan.


Det låter som att de första konturerna kring Alcatraz AI fanns på plats?

– Ja, jag såg en möjlighet och runt 2015 tog jag klivet och startade Alcatraz AI. Såklart har det varit en lång resa sedan dess, med många lärdomar och utvecklingssteg.


Kunskapen om Face ID-tekniken på Apple, hur stor nytta hade du av den?

– Face ID-tekniken i Apple-enheterna är såklart en oerhört avancerad teknik men användningsmiljön är, jämfört med passerkontroll i ett företagssammanhang, klart mer förlåtande.


Kan du exemplifiera skillnaden?

– En mobiltelefon som iphone kan du vicka på, snabbt byta ljusvinkel och göra en ny ansiktsavläsning snabbt. Där är 96 procent korrekta avläsningar acceptabelt och det är en stor ingenjörsmässig skillnad att gå till en kravnivå som ligger på 99,9 procent, så som är fallet med passerkontroll i företagsmiljöer med kravbilden på skarpa passager som räknas i tusental per dag.

– Därför tog det också lång tid innan vi hade en fungerande funktionsprototyp.


Ni är tydliga med att er produkt, The Rock, bygger på ansiktsautentisering och inte ansiktsigenkänning. Kan du förklara skillnaden?

– I botten är det liknande teknik men det är en avgörande skillnad i att ansiktsautentisering bygger på verifiering och ansiktsigenkänning syftar till identifiering.


Okej, verifiering och identifiering låter abstrakt, kan du konkretisera?

– Vid verifiering gör du en så kallad 1-till-1-kontroll mellan ansiktsavläsningen och den av Alcatraz lagrade matematiska representationen av ansiktet. Identifiering å andra sidan, är det som vi ofta kopplar ihop med omfattande ansiktsigenkänning i miljöer där det rör sig stora mängder människor som det kan finnas intresse av att veta vem de är. Det är inte det vi inriktar oss på; användaren i vår tekniklösning har redan gett ett medgivande att Alctatraz lagrar en matematisk representation av ansiktets unika karaktärsdrag.

The Rock skapar en biometrisk ansiktsmall som är unik för varje registrerad person. Endast denna ansiktsmall lagras för att autentisera användaren och den kan inte omvändas eller på annat sätt rekonstrueras för att återskapa en användares bild.
The Rock skapar en biometrisk ansiktsmall som är unik för varje registrerad person. Endast denna ansiktsmall lagras för att autentisera användaren och den kan inte omvändas eller på annat sätt rekonstrueras för att återskapa en användares bild.


Som start-up-företag har kapitalanskaffning varit viktigt för Alcatraz AI, hur har den resan varit?

– Bra fråga, vi är ju i första hand ett hårdvarubolag. När det gäller riskkapital och att hitta investerare då är det mer av en uppförsbacke. De är inte alltid vana vid att bedöma och värdera hårdvarubolag. Antalet misslyckande hårdvarubolag är mycket hög, jag känner till exempel på bolag som haft en upparbetad kundbas och betydande omsättning som trots det misslyckats. Men jag känner mig trygg i vår produkt, vi har kommit långt i vår produktutveckling, vi har skarpa och många kunder – både i USA såväl som i Europa.


Vad är det då för kunder ni inriktar er på?

– Det är en rad olika företagskunder med höga säkerhetskrav. I USA har vi industriella kunder, flygplatser, kritisk infrastruktur, hamnar, sport- och evenemangsarenor och datacenter. Vi har också kunder i Europa, exempelvis i Storbritannien, Tyskland, Spanien och även i Sverige.


I den paneldiskussion som följde efter din presentation på Sectech förklarade Jenny Bård, enhetschef på Integritetsmyndigheten (IMY), att medgivande är en viktig nyckel vid bedömningen av användande av ansiktsbiometri i arbetsrättsliga sammanhang. Men hon framhöll också betydelsen av att arbetsgivaren inte får hantera de biometriska uppgifterna. Vad är din kommentar till det?

– Det viktigaste av allt är att särskilja användningsområdena. Omfattande ansiktsigenkänning är ett helt annorlunda användningsområde än det som vår produkt tar sikte på. Vi fokuserar på att antingen minska beroendet av passerkort i företagsmiljöer eller komplettera befintlig teknik med stärkt säkerhet genom ytterligare autentiseringslager. Att användarna ger sitt medgivande är centralt i vårt koncept.

– Det är lite av ett sammanträffande att hon nämnde just det andra, vår produkt fungerar i den meningen som en mellanhand då biometrikoden hanteras av oss och inte arbetsgivaren.


Din presentation på Sectech lockade närmare 100 deltagare, kommenterades av Integritetsmyndighetens enhetschef och blev omnämnd i en artikel om säkerhetsteknik och integritet i Sveriges största konservativa dagstidning (SvD). Hade du kunnat förväntat dig det?

– Nej, men jag är såklart väldigt glad att höra det.


Ni ställde ut också på Sectech, hur var besökarnas reaktioner på er teknik?

– Jag har bara hört positiva kommentarer. Skandinaverna är öppensinniga och nyfikna på att veta mer om tekniken.


Och om en svensk journalist skulle skriva en artikel om Alcatraz AI om några år, vad skulle du vilja att den handlade om?

– Då skulle jag vilja att den berör att vi var det första bolaget som lyfte möjligheten med ansiktsautentisering på ett regelmässigt korrekt sätt och med en teknik som möjliggjort hanteringen av storskaliga mängder av passager i ett nordiskt sammanhang.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng