2024-02-07

Passerkontroll – Del 3 av 11

RFID-marknaden beräknas nå nästan 50 miljarder dollar år 2032

Enligt en rapport från Marketsandmarket förväntas RFID-marknaden omsätta 15,8 miljarder dollar 2023. Med en genomsnittlig årlig tillväxt på 11,1 procent beräknas den nå 40,9 miljarder år 2032.

RFID-tekniken är stor inom passerkontroll men det är inte där som den stora volymen ligger. Ökande behov av RFID-system i tillverkningsindustrin för att förbättra produktiviteten, ökande statliga initiativ och regleringar för säkerhet och behov av förbättrad lagerhantering för logistik och leveranskedja är de stora faktorerna som driver tillväxten av RFID-marknaden.

RFID-marknadens lovande tillväxtutsikter hänger samman med dess ökande användning inom olika branscher. Integrationen av RFID i Internet of Things (IoT) ekosystem och dess växande användning inom sektorer som sjukvård och läkemedel, detaljhandel, logistik och tillverkning är starkt drivande för marknadens expansion.

Logistik och leveranskedja

2022 hade logistik- och leveranssegmentet den största marknadsandelen och detta förväntas bestå under prognosperioden. Den här sektorns dominans kan tillskrivas logistikföretagens omfattande antagande av spårningssystem för att övervaka sin last i transportledet.

Övervakning av miljöförhållanden

Dessutom implementerar organisationer alltmer sensorbaserade RFID-taggningssystem för att övervaka miljöförhållandena kring transporterade produkter. Alla avvikelser i produktegenskaper eller externa faktorer utlöser meddelanden till relevanta intressenter, vilket möjliggör snabba åtgärder för att förhindra skada.

Skydd mot förlust av transitprodukter

RFID-taggar har visat sig vara ovärderliga för myndigheter för övervakning av sina tillgångar. Behovet av proaktiva åtgärder mot förlust av transitprodukter har avsevärt stärkt införandet av RFID-taggar i logistik- och försörjningskedjan. Denna sektor omfattar användning av RFID-taggar i olika applikationer, inklusive post- och budtjänster, tillgångsspårning, fraktspårning, lastövervakning, containerspårning och andra försörjningskedjan.

Förbättrar lagerhantering

RFID-lösningar kan ge industrier möjlighet att optimera sina leveranskedjor genom att förbättra lagerhanteringen, spårning av försändelser och ruttoptimering. Övergången till en elektronisk och papperslös miljö via RFID-teknik gör det möjligt för leverantörer och grossister att uppnå en lagernoggrannhet som överstiger 99,9 procent, vilket eliminerar mänskliga fel. Användningen av RFID-lösningar möjliggör underhåll i realtid av en omfattande databas, inklusive information om lager och produkter under transport.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng