2023-12-04

Passerkontroll – Del 1 av 11

Krav och på säkerhet driver marknaden för passerkontroll

Den globala marknaden för passerkontroll beräknas ha omsatt 13,5 miljarder dollar 2022.

Den globala marknaden för passerkontroll beräknas ha omsatt 13,5 miljarder dollar 2022.

Marknaden för passerkontroll minskade 2020 på grund av den globala pandemin och sjönk till cirka 10,9 miljarder dollar. Den återhämtade sig dock kraftigt med en tillväxt på över 10 procent både 2021 och 2022, och nådde uppskattningsvis 13,3 miljarder dollar 2022.

Lägesbeskrivningen är hämtad från rapporten ”The Physical Access Control Business 2023 to 2028” av marknadsanalysföretaget Memoori. Där står det också att tillväxten förväntas fortsätta till och med 2028, men med mer moderat årlig genomsnittstakt mellan 5–7 procent.

Två företag har 30 procent av marknaden

De två största aktörerna inom passerkontroll Assa Abloy och Dormakaba står tillsammans för 31,1 procent av marknaden. De nästkommande 41 företagen står för 59,1 procent av marknaden. Det betyder att 43 företag står för 90,2 procent av världsmarknaden.

Tillväxtfaktorer

En viktig drivkraft för införandet av passerkontroll är pågående tekniska framsteg som möjliggör mer bekväma och lättadministrerade lösningar som också enkelt kan integreras med andra system och funktioner. Viktiga tillväxtfaktorer bottnar i ökad efterfrågan på lösningar som erbjuder mobil ID- och passerkontroll, biometri, IoT-integration och beröringsfri passerkontroll.

Regler och lagar relaterade till byggnadssäkerhet och dataskydd katalyserar också investeringar och systemuppgraderingar. Passerkontroll utvecklas genom konvergens med progressiv teknologi. Även om det finns hinder, verkar fördelarna övertygande, och pekar mot en gradvis ökad integration mellan olika system.

Holistiska lösningar

Det framtida landskapet kommer sannolikt att involvera en hybridmodell som blandar fysisk och digital tillträdeskontroll.

– De som kan tillhandahålla holistiska lösningar baserat på öppna plattformar och flexibel integration kommer att vara bäst positionerade för att dra nytta av dessa skiften, säger James McHale grundare av Memoori, som var en av talarna på den nyligen arrangerade säkerhetsmässan Sectech i Stockholm.

Viktig teknik för smarta byggnader

Enligt James, är framväxten av smarta byggnader en väldigt viktig tillväxtfaktor för säkerhetsbranschens leverantörer av ID- och passerkontrollsystem.

– Mycket värde från smarta byggnader ligger i den fysiska säkerheten, till exempel passerkontroll, förtydligar James McHale.

Vill ha öppna system

James exemplifierade mobila passerkontrollsystem genom att peka på användningen av smartphones eller andra mobila enheter som nycklar för att öppna dörrar eller portar, något som ger användarna en större bekvämlighet och flexibilitet. De friktionsfria och beröringsfria systemen minimerar även behovet av fysisk kontakt, vilket inte bara förbättrar hygienen utan snabbar även på passagen.

– Fastighetsbolagen vill att byggnaderna alltmer kopplas upp och de olika systemen integreras. De är intresserade av teknik som är leverantörsneutral och som bygger på olika former av öppna standards och protokoll, inte minst när det gäller dataformat, konstaterar James McHale.

Integration prioriterat

James McHale menar vidare att biometrisk identifieringsteknik, såsom fingeravtryck, iris- eller ansiktsigenkänning, kan bidra till högre säkerhetsnivåer och förbättrad användarvänlighet. Men framför allt är efterfrågan stor på bredare IoT-integration där passerkontrollsystem kan kommunicera med andra uppkopplade system såsom värme, ventilation och belysning. Just dessa innovationsområden utgör områden som är särskilt attraktiva för det växande antalet aktörer som levererar molnbaserade lösningar för passerkontroll.

Lagar och regelverk

Men bortom teknik och innovation fungerar, enligt James McHale, stärkta lagar och regelverk som en katalysator för investeringar och uppgraderingar av passerkontroll. Striktare krav har lett till att organisationer nu alltmer måste tänka på att skydda både fysiska, personella och digitala tillgångar, vilket i sin tur driver fram innovation och utveckling inom passerkontrolltekniken. I Sverige är säkerhetsskyddslagen ett bra exempel och i hela Europa är NIS, NIS2 och CER exempel på EU-direktiv som påverkar säkerhetskraven på passersystemen.

Byggbranschen en bromskloss

Leverantörernas beroende till byggbranschen är inte helt oproblematiskt, enligt James McHale, som menar att det är en sektor som har en del utmaningar i förhållande till andra branscher.

– Just byggbranschen, dels själva byggandet, dels fastighetsdriften, ligger långt efter när det kommer till digitalisering och uppkoppling. Här ligger till exempel tillverkningsindustrin före. Således ser vi betydande tillväxtmöjligheter just kring passagekontroll och uppkopplade byggnader framöver, säger han.

Komponentbrist

När Memooris rapport om passerkontroll producerades var det viktigt att se över komponentbristen och vilken påverkan den haft och har. Situationen har dock lättat.

– Vi har gjorde en mindre nedjustering i tillväxttakten med hänsyn till komponentbristen. Men risker finns framöver också, särskilt med tanke på de globala geopolitiska spänningarna, kommenterar James McHale avslutningsvis.


Fotnot: Memooris rapport ”The Physical Access Control Business 2023 to 2028” kan beställas av AR Media International på www.armedia.se.

 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng