2024-02-08

Passerkontroll – Del 4 av 11

Öppen standard framtidssäkrar passersystemet i bostadsfastigheten

En viktig fördel med det här flexibla systemet vi byggt är att vi kan konkurrensutsätta varje del för sig. Det gör oss mer framtidssäkrade, menar Kim Toivanen IT-chef på Eidar.

En viktig fördel med det här flexibla systemet vi byggt är att vi kan konkurrensutsätta varje del för sig. Det gör oss mer framtidssäkrade, menar Kim Toivanen IT-chef på Eidar.

Stid Security har levererat kortläsare till flera hyresfastighetsprojekt i samarbete med det svenska bolaget Vixinity, som tillhandahåller en öppen och integrationsvänlig plattform, där hyresgäster kan aktivera och nyttja tjänster efter eget önskemål.

Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar är det senaste exemplet.

Det hela handlade om ett renoveringsprojekt på Krongårdstorg i Trollhättan där det skapats en digital pilotfastighet med öppen arkitektur och högsta säkerhet. Med en flexibel öppen IT-infrastruktur ska nya tjänster, arbetssätt och innovationer möjliggöras.

Eidar har cirka 6 400 hyreslägenheter runt om i hela staden. Och på Kronogårdstorg har bolaget totalrenoverat 64 lägenheter i fastigheten Hackan, där hyresgästerna flyttade in i mitten av september. Planering av etapp 2 är redan i gång.

I fastigheten Hackan på Kronogårdstorg valdes en lösning där hårdvaran har ett standardkommunikationsprotokoll som är öppet för integrationer.
I fastigheten Hackan på Kronogårdstorg valdes en lösning där hårdvaran har ett standardkommunikationsprotokoll som är öppet för integrationer.

Tåliga läsare

Att valet av läsare föll på Stid beror på att de klarar de mest extrema förhållanden, vad gäller temperatur, fukt, salt och andra fysiska påfrestningar.
Att valet av läsare föll på Stid beror på att de klarar de mest extrema förhållanden, vad gäller temperatur, fukt, salt och andra fysiska påfrestningar.

Förutom egna produkter för portelefoni är lås och passersystem viktiga delar av Vixinity-lösningen. Hela systemet bygger på att alla delar och kommunicerar öppet via OSDP V2-protokoll, kopplade till tredjeparts IP dörrkontrollern Techpoint från danska Techsolutions.

Kortläsarna som användes till Vixinitys passersystem i installationen till Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar är av fabrikatet Stid. Skälet till att valet föll på dessa franska kortläsare är att dess resistans vid extrema förhållanden, vad gäller temperatur, fukt, salt och andra fysiska påfrestningar.

Öppet kommunikationsprotokoll

I fastigheten Hackan på Kronogårdstorg valdes en lösning där hårdvaran har ett standardkommunikationsprotokoll som är öppet för integrationer. Det gör det möjligt att låta andra leverantörer bygga lösningar runt hårdvaran i form av användargränssnitt och lås och få allting att prata med varandra.

– En viktig fördel med det här flexibla systemet vi byggt är att vi kan konkurrensutsätta varje del för sig. Det gör oss mer framtidssäkrade, vi har möjlighet att byta ut en del utan att behöva ändra hela strukturen. Det finns flera ekonomiska vinster i detta, berättar Kim Toivanen, IT-chef på Eidar.

Integrerat system

Eidars lösning på fastigheten Hackan består av ett administratörsgränssnitt från Vixinity där bolaget hanterar alla användare, behörigheter och funktioner kopplade till digitala låsen. Vixinity har i sin tur en integration mot flera hårdvarulösningar såsom IP-dörrkontrollern Techpoint som i sin tur kommunicerar via OSDP med kortläsare för passerkontroll från Stid, digitala lås från Simonsvoss och digitala postboxar från Boxicon.

Framtidssäkrad

– Öppna kommunikationsprotokoll är en hygienfaktor hos oss på Stid, säger Mirka Storm.
– Öppna kommunikationsprotokoll är en hygienfaktor hos oss på Stid, säger Mirka Storm.

Säkerhetstänket har varit en viktig del av lösningen och alla taggar är krypterade med unika Eidarkrypteringskoder och läsaren på porten, som läser av att taggen, har rätt kryptering för att släppa in behöriga i huset.

– Stid har varit involverad i konfigurationen av Desfire EV3-taggarna till Hackan-projektet där man genom den öppna arkitekturen ger kunden möjlighet att äga sina egna krypteringsnycklar och därmed kunna styra vilka leverantörer de vill arbeta med även i framtiden, säger Mirka Storm, regional försäljningschef på Stid.

Öppna system – en hygienfaktor

Mirka Storm betonar att öppenhet och säkerhet går hand i hand när det gäller passerkontroll.

– Öppna kommunikationsprotokoll är en hygienfaktor hos oss på Stid. De skapar möjligheterna för användarna att använda den senaste teknologin och säkrar framtida integrationer och tjänster. Alternativet är proprietärteknologi som låser in kunden i ett system, där användare är hänvisad till vilka möjligheter som systemets tillverkare medger.

– Sedan tycker vi att det är självklart att leverantören av läsarna ska kunna få enheterna designade fritt enligt egna önskemål, i detta fall med Vixinitys logga på, säger Mirka Storm avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng