2022-05-16

ID- och passerkontroll – Del 1 av 8

Här är faktorerna som driver marknaden för passerkontroll

Biometri är en av de snabbast växande teknologierna som används för att säkra perimetrar.

Biometri är en av de snabbast växande teknologierna som används för att säkra perimetrar. Foto: Gerd Altman / Pixabay

Den globala marknaden för passerkontroll förväntas växa från 8,6 miljarder dollar 2021 till 13,1 miljarder dollar 2026, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 8,7 procent enligt en ny marknadsrapport från Marketsandmarkets.

Fortsatt användning av Access Control as a Service (ACaaS), implementering av mobilbaserad passerkontroll, en trend mot smarta städer samt ökande urbanisering i tillväxtländer är de saker som pekas ut som stora tillväxtmöjligheter för marknadsaktörerna inom passerkontroll. Tillväxten drivs av en hög användning av passerkontrollösningar på grund av ökande brottslighet globalt, tekniska framsteg och mer trådlös teknologi i säkerhetssystem, samt allt fler IoT-baserade säkerhetssystem med molnbaserade plattformar.

Tillväxt på biometriska läsare

Marknaden för biometriska läsarbaserade passerkontrollsystem har i rapporten kategoriserats i fingeravtrycksigenkänning, igenkänning av handflator, irisigenkänning, ansiktsigenkänning och röstigenkänning. Biometri är en av de snabbast växande teknologierna som används för att säkra perimetrar. Tekniken gör det möjligt att identifiera en persons fysiska egenskaper för att ge fysisk åtkomst till infrastruktur. Och det används alltmer i statliga anläggningar, fabriker, kraftverk, försvarsanläggningar och företag.

Nordamerika leder

Den kommersiella vertikalen är den största slutanvändaren av passersystem enligt rapporten. I den ingår företag och datacenters; bank, finans och försäkring, samt detaljhandel och gallerior. Att ha bemannad säkerhet för alla fysiska platser är svårt och dyrt. Efterfrågan på passersystem ökar eftersom det minskar behovet av bemannad säkerhet i större utsträckning och därmed minskar säkerhetskostnaderna.

Nordamerika ligger enligt Marketsandmarkets längre fram än andra regioner när det gäller implementering av passersystem. Företag i USA, Kanada och Mexiko anstränger sig för att utveckla innovativa passersystem och tjänster. Det växande antalet cyberattacker har också tvingat flera regeringar och säkerhetspolis att förbättra säkerhetsfunktionerna, bland annat genom RFID och biometrisk teknik, vilket ytterligare bidrar till den övergripande tillväxten på marknaden för passerkontroll, anser Marketsandmarkets.

Mobilen används allt mer

Memoori är ett annat marknadsundersökningsföretag som har tittat närmare på marknaden för passerkontroll. Under 2021 såldes passerkontrollprodukter för 8,8 miljarder (fabrikspriser) enligt Memoori. Videoövervakning var samtidigt det största produktområdet inom fysisk säkerhet, där omsattes 21,6 miljarder dollar under 2021.

Hur stor effekt har pandemin haft på marknaden för passerkontroll? Future Market Insights (FMI) menar att den har påverkat alla delar av samhället och lett till påskyndad digitalisering. Bolag som sedan tidigare investerat i digital transformation har visat sig vara mer motståndskraftiga under pandemin. Och efterfrågan på passersystem förväntas fortsätta att öka med en snabb övergång mot förbättrade verifieringssystem och digital identitetshantering, menar FMI.

Den snabbt växande användningen av mobila enheter har ökat företagens flexibilitet. Och ökad användning av mobila ”credentials” (identitetsbärare) är en naturlig utveckling enligt FMI. Att använda mobilen och molnbaserade system är smidigt och dessutom ekonomiskt fördelaktigt. Några av de viktigaste resultaten från företagets marknadsstudie för passerkontroll inkluderar att irisigenkänningsteknik i passerkontrollsystem fram till 2031 kommer att uppvisa den högsta tillväxttakten på över 16 procent, på grund av investeringar i nya biometriska säkerhetslösningar.

Snabb tillväxt i Japan

FMI menar att USA upptar 84,5 procent av den nordamerikanska marknaden och fortsätter att dominera med snabb teknisk utveckling i slutanvändarvertikaler.

Marknaden i Japan förväntas utvecklas med en årlig tillväxttakt på nära 17 procent fram till 2031, stödd av en teknikdriven ekonomi. I Storbritannien förväntas försäljningen öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på mer än 15 procent under de kommande tio åren, och där är det gynnsamma statliga investeringar och politik som är anledningen till tillväxten enligt FMI.

”Passerkontrollsystem har blivit en grundläggande del av företags säkerhetsavdelningar för applikationer inklusive skydd av perimeter och viktig data och tillgångar. Förändrade hot, obligatorisk ”compliance” och ökat ansvar är nyckelelementen som underblåser efterfrågan på passerkontrollsystem för att förbättra säkerheten”, skriver företaget.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng