2022-05-23

ID- och passerkontroll – Del 8 av 8

Aritech: ”Cybersäkerhet är den största utmaningen”

Aritech integrerar även videoövervakning som används för autentisering, vilket ger installatören eller slutkunden information.

Aritech integrerar även videoövervakning som används för autentisering, vilket ger installatören eller slutkunden information.

Om slutkunderna inte har några frågor om cybersäkerhet informerar installatörer allt för sällan om det, enligt Kenneth Møhncke, Nordic Sales Manager på Aritech, som ingår i Carrier Fire & Security.

– Många installatörer sätter upp ett inbrottslarm och ger kunden en app – eftersom alla vill ha det – men utan att sätta upp lämpliga cybersäkerhetskontroller för att förhindra exploatering. En av många typer av kontroller kan till exempel vara ett säkert molnlager för att skydda gatewayåtkomsten till en applikation, säger han.

Aritech erbjuder passerkontroll, inbrottslarm, videoövervakning, branddetektering och integrerade lösningar. Kenneth Møhncke ser stor efterfrågan på integrerade lösningar.

– Vi använder videoövervakning mycket tillsammans med passerkontroll eftersom passerkontroll har nackdelar: om det är två personer i sällskap och bara en visar sitt kort för att öppna en dörr eller få access, då vet vi inte vem den andra personen är. Om vi använder videoövervakning för att stödja passerkontroll kan vi se att det var två personer och fundera på hur vi ska hantera det, säger han.

Video används som ett komplement

Aritech integrerar även videoövervakning som används för autentisering, vilket ger installatören eller slutkunden information. Inbrottslarm och passerkontroll kommer först, medan videon är ett komplement som ger ytterligare information om vad som har hänt.

Så även om videoövervakning inte kommer att ersätta detektorer och passerkontroll inom en snar framtid, hjälper de till att komplettera passerkontroll-informationen.

– Om någon bär hjälm eller mask, hur skulle du känna igen dem? Men har du en dörr med magnetkontakt råder det ingen tvekan om någon har tillgång till den dörren eller inte. Men med det sagt, det finns många saker som kameror kan hantera i dag, säger Kenneth Møhncke.

Integration med många produkter

Aritech har en öppen plattform som kan placeras ovanpå befintliga produkter, och den stödjer cirka 250 tillverkare.

– Vi integrerar mycket tredjepartsprodukter i samma plattform. Fördelen är att slutkunden ser sitt gränssnitt som vanligt, oavsett vilka produkter som ligger bakom så bryr de sig inte. Slutkunder behöver en enhetlig plattform.

Spara energi

När det kommer till byggnadsautomation och andra applikationer som inte har så mycket med säkerhet att göra så handlar mycket om att använda teknik för att spara energi och pengar.

– Man kan kombinera säkerhetslösningarna med fastighetsautomation, till exempel om ett fönster står öppet så går det att se det genom inbrottslarmet, och om någon försöker höja värmen kanske det inte fungerar eftersom fönstret är öppet. Det är dessa typer av kombinationer vi kan använda, och vi kan specificera hur många personer som är i ett rum: om till exempel videoövervakningssystemet säger att det är 100 personer i samma rum kan värmen stängas av automatiskt. Allt sådant där man kan spara energi utan att behöva göra något. För att säkerhetsinstallatörer ska kunna ta del av den marknaden krävs kunskap om energi, IT-infrastruktur och säkerhet.

“Det finns alltid en risk”

Är inbrottslarm säkrare än kameror och passerkontroll när det kommer till cybersäkerhet?

– Ett system som inte är anslutet till internet och fungerar i en sluten slinga har mindre cyberrisker än ett som gör det. Om du har en app eller om du har tillgång till en dator finns det alltid en risk att någon kan komma in, beroende på hur du har säkrat den, säger Kenneth Møhncke.

Kenneth Møhncke, Nordic Sales Manager på Aritech, som ingår i Carrier Fire & Security.
Kenneth Møhncke, Nordic Sales Manager på Aritech, som ingår i Carrier Fire & Security.

Aritechs lösning Advisor Advanced med molntjänsten Ultrasync har mottagit den högsta nivån av NFa2p-standarden, 3 sköldar, från franska Centre National de Prévention et de Protection (CNPP). NFa2p-standarden inkluderar certifiering av robusthet mot cyberattacker och Kenneth Møhncke betonar att även om det finns många standarder i IT-världen, är CNPP först för säkerhet och den täcker panel, kommunikation och produkter.

Alla tar det inte på allvar

– Cybersäkerhet är den största utmaningen för tillverkare, integratörer och installatörer, det räcker med att läsa tidningarna för att se hur många cyberattacker som sker, säger Kenneth Møhncke.

Problemet är att inte alla tar cybersäkerhet på allvar och även när de gör det är det väldigt få som förstår denna snabbt skiftande dynamiska riskdomän.

– Installatörerna brukar inte prata så mycket cybersäkerhet med slutkunderna om de inte frågar om det. Det bör vara obligatoriskt att ha kunskap om cybersäkerhet, vad det är och vilken risk man tar när man gör säkerhetsinstallationer och säger till slutkunden att den måste uppdatera firmware och inte lämna saker öppna i nätverket. Cybersäkerhetsställningen för dessa typer av system är inte statisk. Angripare utvecklar sina förmågor över tiden, vilket innebär att alla intressenter, inklusive slutanvändare, måste vara vaksamma och situationsmedvetna. Detta innebär att de alltid bör ha koll på kritiska uppdateringar, systemförbättringar, patchar och de senaste råden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng