2022-05-21

ID- och passerkontroll – Del 6 av 8

RCO:s produktchefer: ”Det blir allt fler funktionsintegrationer”

Alexandra Thedeby, kommersiell produktchef på RCO Security.

Alexandra Thedeby, kommersiell produktchef på RCO Security.

RCO har sedan en tid tillbaka ett uttalat mål om att skapa lösningar tillsammans med partners för att leverera bästa kundnytta.

– Vi har bara sett början på antalet integrationer, om det är något som är en trend just nu så är det ett utökat antal funktionsintegrationer, säger Patrik Drugge, teknisk produktchef på RCO Security.

RCO Security arbetar mycket mer med partnerskap i dag jämfört med tidigare då företaget utvecklade allting själva. Bolaget fokuserar på det som det är bra på och samarbetar nära andra specialister. Ett exempel på det är samarbetet med Precise Biometrics där RCO:s passersystem integrerades med ansiktsigenkänningsprodukten Youniq från Precise.

– RCO kan inte lösa allt själva men genom att möjliggöra integrationer ökar vi funktionaliteten i våra lösningar, säger Patrik Drugge.

Mycket administrativa integrationer

Alexandra Thedeby är kommersiell produktchef på RCO Security och hon säger att öppenhet är en förutsättning för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen och att skapa flexibilitet för kunden. Allt fler företag ser likadant på detta även om det fortfarande finns de som har en annan inställning.

– Det finns massor med bra saker att åstadkomma med integrationer, men samtidigt ska integrationer inte skapas på bekostnad av säkerhet, säger hon.

Det gäller också att integrationerna fungerar både tekniskt och juridiskt.

Patrik Drugge säger att den största trenden på marknaden är digitalisering och effektivisering och där finns integrationerna med som ett naturligt element.

– Det är mycket administrativa integrationer, det vill säga att företag och organisationer vill minska administrationstiden. Varför sitta och lägga upp personinformation i ett personalsystem, sedan kanske i något annat system, och sedan dessutom i passersystemet? En stark trend är att man gör integrationer via API:er, det vill säga att man plockar och sammanställer data från ett eller flera system och skriver ner det i vårt passersystem, säger han.

I praktiken handlar det om att koppla ihop olika datakällor med varandra för att slippa dubbel- eller trippeladministration.

Effektivisering största drivkraften

Alexandra Thedeby ser digitaliseringen som en möjliggörare och att

det finns ett behov av att vara säker och trygg i kombination med en efterfrågan på bekvämlighet och flexibilitet. En effekt av pandemin är att jobbet inte behöver ske på arbetsplatsen, co-working och företagshotell har fått ett uppsving och fler ska dela på samma resurser.

– Trenden idag går mot att fler ska vara med och dela på samma resurser, vilket kan vara både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt. Detta ökar behoven av tillgänglighet. Rätt personer ska kunna komma åt utrymmen eller objekt vid rätt tid. Det måste vara enkelt utan att säkerheten påverkas. Behovet av trygghet och behovet av enkelhet och tillgänglighet kan både tillfredsställas med moderna passersystem och digitala accesslösningar. Människor vill ha enkelhet utan krångel, säger Alexandra Thedeby.

Från slutkundernas perspektiv är drivkraften effektivisering och de vill kunna sköta allting från ett huvudsystem.

Ska lansera molnlösning

I dag finns stora juridiska frågetecken om vad som gäller vid lagring av data i molnet när molntjänsterna till exempel är amerikanska.

– Det råder en stor osäkerhet. Jag tror att det behöver komma fram prejudikat inom EU om vad som gäller. Detta hämmar hela molntänket rent generellt, säger Patrik Drugge.

Alexandra Thedeby ser en trend mot molntjänster men hon betonar att ingen slutkund kommer och frågar efter en molntjänst. Kundernas behov är i stället att kunna administrera saker på distans eller att få hjälp med backup-hantering eller automatiska uppdateringar.

RCO planerar att börja erbjuda en molntjänst till sina återförsäljare någon gång i höst. Just nu är den i testfas med riktiga kunder.

Patrik Drugge, teknisk produktchef på RCO Security.
Patrik Drugge, teknisk produktchef på RCO Security.

– Vi har en utvecklingsavdelning bestående av 40 personer som till stor del jobbar med framtidens lösningar, säger Patrik Drugge.

Säkerhetskraven ökar

Molnlösningar är också nära sammanflätade med övergången från produktbaserade affärsmodeller till tjänstebaserade affärsmodeller med abonnemang.

– Det finns två huvudparametrar att ta hänsyn till när det gäller pris: dels storleken på systemet som till exempel kan styras av mängden användare eller registrerade lägenheter och dels mängden funktionalitet. Mer funktionalitet ger kunden ett högre värde och motiverar därför ett högre pris. Samtidigt skapar nya affärsmodeller möjligheter till ökad flexibilitet och kunden kan välja att lägga till ny funktionalitet efter hand och skala sitt system efter behov, säger Alexandra Thedeby.

Slutligen konstaterar Alexandra Thedeby och Patrik Drugge att det finns en ökad efterfrågan på allt som har med säkerhet att göra.

– Är det något vi är helt säkra på så är det att säkerhetskraven bara kommer öka och öka, säger Patrik Drugge.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng