2022-05-22

ID- och passerkontroll – Del 7 av 8

”Vi ser en förändring med betydligt större medvetenhet om det digitala”

Iloq beräknar att ungefär 200 000 dörrar behöver byta eller uppdatera lås årligen samtidigt som nybyggnation innebär att cirka 100 000 nya dörrar behöver ett lås varje år.

Iloq beräknar att ungefär 200 000 dörrar behöver byta eller uppdatera lås årligen samtidigt som nybyggnation innebär att cirka 100 000 nya dörrar behöver ett lås varje år.

I år väntas hälften av Iloqs försäljning vara mot flerbostadshus som slutkunder.

– Nycklar försvinner och nyckelhanteringen blir kostsam för fastighetsägarna men med en digital lösning blir det väldigt snabbt, enkelt och flexibelt, säger Christer Wiberg, Iloqs landschef i Sverige.

I flerbostadshus är det vanligt att människor flyttar in och ut och att det försvinner nycklar.

– Åtgärderna för förlorade nycklar kostar väldigt mycket pengar om du har traditionella lösningar. Det är en stor anledning till att passersystem blivit ganska framgångsrika inom flerbostadssektorn. Det är inte bara porten det gäller utan källardörren, vindsdörren, tvättstugan och så vidare, säger Christer Wiberg.

Blir billigare över tid

Han menar att Iloqs lösningar – framför allt Iloq 5-serien – täcker upp det mesta som ett passersystem kan erbjuda men till en tiondel av kostnaden.

– Det blir mycket billigare jämfört med ett passersystem men med samma effekt i stort sett.

Han lyfter fram ekonomi, hållbarhet och säkerhet som de tre viktigaste framgångsfaktorerna för Iloq i flerbostadssektorn, plus att inga batterier krävs. Företaget har bland annat gjort en kalkyl över ”total cost of ownership” som visar hur mekaniska låssystem och batteridrivna system kostar betydligt mer över tid.

Iloq beräknar att ungefär 200 000 dörrar behöver byta eller uppdatera lås årligen samtidigt som nybyggnation innebär att cirka 100 000 nya dörrar behöver ett lås varje år.

– 85 procent av vår försäljning sker på utbytesmarkanden och 15 procent till nyproduktion, säger Christer Wiberg.

Digitaliseringen går fort

Han ser en väldigt kraftfull digitaliseringstrend i samhället och menar att det är många som vill haka på tåget.

– Det finns så många dörrar och ett låssystem håller i 20 år, så vart tjugonde år byts det ut, men som det ser ut nu med digitaliseringen är marknaden ännu större. Vi tycker att det är jättebra att fler erbjuder digitala lösningar nu. Vi vill jättegärna att kunderna jämför vår lösning med andra.

I dag sker 46 procent av Iloqs försäljning mot flerbostadssektorn och Christer Wiberg tror att det kommer att öka till över 50 procent i år.

– Vi har lanserat Iloq home och tar ytterligare ett steg där. Det har varit ganska vanligt att man har valt Iloq som låssystem men något annat som porttelefon och tvättstugebokning – men i och med att de sakerna ingår i Iloq home kan vi få med de delarna också nu, säger han.

En annan faktor är att Iloq har etablerat sig som varumärke.

– När jag började 2016 var det kanske 3 av 100 personer som kände till Iloq. I dag är det något helt annat. Då fick vi ofta förklara hur det digitala fungerar, i dag behöver vi inte göra det.

Christer Wiberg påpekar att låssmedskåren under många år har levt på mekaniska låssystem och den eftermarknad som den för med sig. Övergången till det digitala var initialt inte ett helt enkelt steg för en del att ta, men i dag har de flesta med det som ett naturligt alternativ.

Stor efterfrågan på integration

– Vi var en av de första som kom med molntjänstbaserade låssystem och vi har lagt otroligt mycket fokus på säkerhet, i allt från nyckeln, låset i dörren och all kommunikation in till molntjänsten har vi hög kryptering och jättefokus på säkerheten. Tyvärr ser vi att det förekommer lösningar som utgår väldigt mycket från tillgänglighet, att det ska vara enkelt att öppna dörrar och ge access, men det är långt ifrån lika säkert och det är svårt för kunden att veta.

En tydlig trend på marknaden är integration till andra system. När det gäller flerbostäder kan det till exempel handla om att integrera låssystemet till bokning av tvättstugan.

– Många kunder har redan porttelefon och tvättstugebokning samtidigt som de funderar på ett nytt låssystem och vill enkelt sy ihop det till en gemensam plattform. Detta gäller framför allt större bostadsrättsföreningar som vill jobba på ett enkelt sätt, säger Christer Wiberg.

Yngre beslutsfattare

Stockholmsregionen skiljer sig från resten av landet – där vill bostadsrättsföreningarna ofta sätta in Iloqs lås i gemensamma utrymmen men inte i själva lägenhetsdörren. Men i övriga landet är det vanligt även på ytterdörrarna och Christer Wiberg tycker att det blir vanligare och vanligare att många väljer att sätta låsen både i gemensamma dörrar och lägenhetsdörrar samtidigt.

Storleken på slutkunderna varierar kraftigt – allt från mindre bostadsrättsföreningar och båtklubbar med fem lås till bostadsrättsföreningar med 3 000 lås.

– Jag tycker vi ser en förändring med betydligt större medvetenhet om det digitala och vi ser en föryngring av bostadsrättsstyrelserna. Det påverkar självklart, det är svårare för människor som är 70+ att ta till sig modern teknik än för en 30-åring.

En annan framtidsspaning är att mobilerna kommer ta över som nycklar.

– Vi har det inom infrastruktur och det kommer inom bostadssektorn också. Vi har vårt första projekt där nu, det är bara en tidsfråga innan det slår igenom, avslutar Christer Wiberg.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng